Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättrad livskvalitet och arbetssituation på Resmilans Servicehus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättrad livskvalitet och arbetssituation på Resmilans Servicehus"— Presentationens avskrift:

1 Förbättrad livskvalitet och arbetssituation på Resmilans Servicehus
Marie Sandström, Enhetschef & Lill-Mari Karlsson, Sjuksköterska

2 Resmilans Servicehus 115 lägenheter, 120 boende 1 dagvård 1 mötesplats
1 restaurang

3 Resmilans Servicehus Totalt 60 medarbetare på enheten
Vårdpersonalen är fördelade på 3 team Varje team ansvarar för 40 boende

4 Före Våta sängar Hudproblem
Ständigt jakt på draglakan, av både natt- och dagpersonal Produktvägt tidigare och försökt individanpassa produkterna, men inte följt upp resultatet Konsulent presenterade en ny produkt Introducerades i ett av teamen Upplevde mindre hudbesvär och färre läckage

5 MÅL Ökad kvalitet för kunden Bättre arbetsmiljö för medarbetarna
Positivt för ekonomin

6 Genomförande Teamträffar där Enhetschef och konsulent informerade om upplägget, ansvar/roller och målet Utbildning i praktisk fixeringsteknik

7 Genomförande Utgå från varje kunds enskilda behov och stöd vid urinläckage Produktvägning och höftmått genomfördes under två dygn Uppföljning teamvis där sjuksköterska, kontinensombud, nattpersonal och konsulent gick igenom resultatet av vägningen, val av skydd, bytestider och toaletträning Omvårdnadskort och inkontinensförrådsrutiner

8 Uppföljning Utvärderingar teamvis efter 2 och 4 månader från start
Avvikelser rapporteras skriftligt Dialog mellan natt och dag

9 Vad vi uppnått Ändrade rutiner för dag- och nattpersonal
- nattpersonalen skall inte byta några skydd Tydliga roller och ansvarsområden - sjuksköterskorna ansvarar för ordinationen - kontinensombuden (två per team) beställer, fyller på i lägenheterna samt ansvarar för omvårdnadskorten Förbättrad kommunikation mellan all personal Varje teamträff avslutas med praktisk fixeringsteknik

10 Vad vi uppnått Markant mindre läckage i sängarna Bättre hudstatus
Färre antal byten Mindre tvätt Det här är ett mirakel! Hon är torr nu med – det är andra morgonen på raken Skyddet skall sitta som ett smäck = inget läck!

11 Nästa steg Hålla det levande – nya kunder flyttar in, ny personal
Ekonomisk uppföljning, sjukskrivningstal, tidsbesparingar, tvättkostnader, minskad förbrukning av tygdrag och blöjor

12 Lärdomar -tips Engagemang från Enhetschef – delta i utbildning
Tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan EC/ SSK / Ombud / Personal Samtliga sjuksköterskor ha förskrivarutbildning Hämta stöd och inspiration från konsulenten Kommunikation, prata aktivt om inkontinens, både vad som fungerar bra och vad som kan förbättras Följ upp regelbundet, arbetet fortgår ständigt

13 Sammanfattning Kvalitet för kunderna Genomförandet Arbetsmiljö / Miljö


Ladda ner ppt "Förbättrad livskvalitet och arbetssituation på Resmilans Servicehus"

Liknande presentationer


Google-annonser