Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EKONOMI  De ekonomiska resurserna ska användas optimalt för att skapa en bra verksamhet  Samtliga anställda ska ta ett aktivt ekonomiskt ansvar, uppföljningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EKONOMI  De ekonomiska resurserna ska användas optimalt för att skapa en bra verksamhet  Samtliga anställda ska ta ett aktivt ekonomiskt ansvar, uppföljningar."— Presentationens avskrift:

1 EKONOMI  De ekonomiska resurserna ska användas optimalt för att skapa en bra verksamhet  Samtliga anställda ska ta ett aktivt ekonomiskt ansvar, uppföljningar sker kontinuerligt med inköpsansvariga samt på gemensam APT

2 MILJÖ  Uppföljning av Solgårdens miljöplan ska ske under verksamhetsåret  Sopsortering fortsätter som tidigare  Inga burhönsägg ska inhandlas  Fortsatt dialog med hyresvärd om dragiga lokaler  Möjligheten att handla ekologiskt/ rättvisemärkt kaffe ska undersökas

3 VERKSAMHET  Trädgårdens olika rum ska utvecklas med sittplatser för olika stämningar  Arbetsfördelningen kring trädgården ska tydliggöras Trädgårdsgruppen ansvarar för planering  Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt  Informationsbroschyrer; trädgård/verksamhet ska utformas under året Infogruppen ansvarar  Aktivitetsgruppen fortsätter planera aktiviteter som riktar sig till hela Solgården. Aktiviteterna ska annonseras i månadsbladet  Dagliga aktiviteter ska planeras och annonseras till de boende så de kan välja om de önskar delta De olika avdelningarna ansvarar och planerar

4 KUND/MEDBORGARE  Solgårdens boende ska minst 2ggr/år erbjudas utflykter och aktiviteter utanför Solgården  Solgården ska bjuda till Öppet Hus en dag/tillfälle under året Information om verksamheten riktat till allmänheten/anhöriga, förslag; Sommarcafé under Färilaveckan  Genomförandeplaner ska utvecklas och förbättras för att ytterligare tydliggöra den boendes enskilda önskemål

5 MEDARBETARE  September 2014 ska andelen sjukskrivna vara lägre än september 2013.  De anställda ska erbjudas hälsosatsningar för att minska/förebygga sjukskrivningar  De anställda ska fortsätta erbjudas handledning  Schemamodell/er ska utvecklas för att eliminera upplevda problem vid raster samt möjliggöra allas närvaro vid planerade möten


Ladda ner ppt "EKONOMI  De ekonomiska resurserna ska användas optimalt för att skapa en bra verksamhet  Samtliga anställda ska ta ett aktivt ekonomiskt ansvar, uppföljningar."

Liknande presentationer


Google-annonser