Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Promoting Local Democracy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Promoting Local Democracy"— Presentationens avskrift:

1 Promoting Local Democracy

2 ICLD – huvudmål: Främjande av lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer, som ett “effektivt” medel för fattigdomsbekämpning

3 Lokal Demokrati Mekanismer genom vilka lokala medborgare har inflytande och möjlighet att påverka lokalt beslutsfattande, och där ansvariga lokala politiker hålls ansvariga i deras maktutövning gentemot medborgarna. Fråga: Varför satsa på lokal demokrati i biståndet? - the missing link - förtroendekapital

4 Vad gör då ICLD för att främja lokal demokrati?
MUNICIPAL PARTNERSHIPS INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMMES CENTRE OF KNOWLEDGE

5 Hur gör vi det? Genom existerande strukturer Fokus på lokalt ägarskap
Att känna den lokala kontexten Result Based Management

6 Kommunalt Partnerskap
Mål: Att genom resultatinriktade projekt bidra till att stärka det lokala självstyret och den lokala demokratin, till gagn för fattigdomsminskning

7 Bakgrund? PGU - betonar vikten av ett brett deltagande i utvecklingssamarbetet Aktörssamverkan – ett strategiskt sätt att dra nytta av den svenska resursbasen Kompetens – Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre med kommunalt ansvar för en stor del av av samhällsservicen

8 Samarbetsområden Lokal demokrati och administration
Kommunaltekniska tjänster Uthållig stadsutveckling Miljö / Klimat Lokal ekonomisk utveckling (Näringsliv) Sociala frågor Utbildning Hälsa och sjukvård - Kultur och fritid

9 Vem kan söka? Svenska kommuner Svenska landsting Svenska regioner
Svenska regionala kommunförbund

10 Aktuella länder för Partnerskap
Europe: Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Serbia, Turkey, Ukraine and Belarus Asia: India, Indonesia, China and Vietnam Africa: Botswana, Kenya, Namibia, South Africa, Tanzania and Uganda

11 Lite siffror 58 kommuner, 1 landsting, 3 region- förbund och 3 regionala kommunförbund aktiva i programmet 58 projekt and 22 förberedelsefaser Ek. omslutning. 42,5 million SEK

12 Några exempel 09/10: Östersund – Alfred Nzo, Sydafrika Buy back centers Karlstad – Gaziantep, Turkiet Social economy Gävle – Buffalo, Sydafrika Participatory town-planning Vara – Srikulam, Indien Didactic methods Bräcke – Ivacevichi, Vitryssland LED, Forestry

13

14 Nya satsningar 2010 - Botswana Indonesien Vietnam - Lokal kontext
- Vänortstänk bort - Resultatfokus

15 Kommunalt Partnerskap
- Hur fungerar det? Initiala kontakter Förberedelsefas Ledningskommitté Projektansökan Implementering Redovisning, uppföljning

16 Kritiska faktorer i projekt
Relevant i ett fattigdomsperspektiv Relaterar till en tydlig problembild Realistiskt och genomförbart Bestående resultat (uthållighet) Uppföljning och spridning De tre tematiska perspektiven Demokrati och MR Främjande av jämställdhet - Miljö och klimat

17 Utmaningar i programmet?
Kvalitetsäkring Långsiktighet i samarbeten Ömsesidighet vs Resultat What’s in it for us? Kommuner i bistånd. Legitimt? Kommunikation och media Kompetensutveckling

18 Ett framgångrikt projekt inom KP
Vilar på väl etablerade relationer Vad är vi riktigt bra på? Väl planerat och genomtänkt Fokus på synbara resultat Adresserar ett verkligt problem Fokus på ett avgränsat område Tydlig resultatkedja Nyckel: Förankrat i kommunen - Förstudie och projektplanering / ansökan

19 Nästa ansökningsomgång: 15 oktober


Ladda ner ppt "Promoting Local Democracy"

Liknande presentationer


Google-annonser