Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete EB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete EB"— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 2008-04-29 EB
Mål Att kunna redogöra för hälsofrämjande och förebyggande arbete. ¤ Främja hälsa – Health promotion Stärka riskfaktorerna ¤ förebygga sjukdom/ohälsa Minska riskfaktorerna Åtgärder för att förebygga ohälsa

2 Viktiga principiella skillnader mellan att främja hälsa och att förebygga sjukdom.
¤ främja hälsa innebär att förbättra individens egenupplevda hälsa och hälsorelaterade livskvalitet. ¤ sjukdomsförebyggande avser att förebygga specifika sjukdomar t ex hjärtinfarkt, cancer, allergi…..

3 Hälsofrämjande arbete – Health promotion
Handlar om att ge människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den ¤ skapa en hälsoinriktad politik ¤ skapa stödjande miljöer för hälsa ¤ stärka möjligheterna för insatser på lokal nivå ¤ utveckla människors personliga färdigheter ¤ förstärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande insatser

4 Sjukdomsförebyggande arbete handlar om att förebygga ohälsa
¤ Primär prevention – minska incidensen ¤ Sekundär prevention – minska prevalensen ¤ Tertiär prevention

5 Folkhälsoarbete är ett målinriktat och organiserat arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdom
¤ sjukdomsgrupper ¤ riskbeteenden/riskfaktorer ¤ skydds- eller riskfaktorer ¤ målgrupper ¤ arenor ¤ strukturella faktorer

6 Folkhälsoarbete forts
¤ individinriktat ¤ gruppinriktat ¤ befolkningsinriktat Metoder och strategier spelar roll för val av inriktning och vilken kompetens som krävs

7 Människors hälsa påverkas av en rad bestämningsfaktorer
¤ biologiskt arv ¤ miljöfaktorer ¤ strukturella bakgrundsfaktorer ¤ levnadsvanor Levnadsvanorna bestäms i hög grad av det samhälle de tillhör

8 Folkhälsomål ¤ WHO:s mål ¤ Europas mål ¤ Nationella mål

9 WHO:s mål Increase equity in health
Improve survival and quality of life Reverse global trends of five major pandemics Eradicate and eliminate certain diseases Improve access to water, sanitation, food and shelter Promote healthy lifestyles and discourage health-damaging ones Develop, implement and monitor national HFA policies Improve access to comprehensive, essential, high-quality health care Implement global and national health information and surveillance systems Support research for health

10 WHO:S MÅL – HÄLSA 21 för Europaregionen
Solidaritet för hälsa i europaregionen Jämlikhet i hälsa En hälsosam start i livet Ungdomars hälsa Åldras med hälsa Bättre psykisk hälsa Minska smittsamma sjukdomar Minska icke smittsamma och kroniska sjukdomar Minska skador av våld och olycksfall En säker och trygg fysisk miljö Hälsosammare levnadsvanor Minska skadorna av alkohol, narkotika och tobak 13. Hälsofrämjande vardagsarenor 14. Alla samhällssektorers ansvar för hälsan 15. En integrerad hälsosektor 16. Styrning mot kvalitet i vården 17. Finansiering av hälso- och sjukvård och fördelning av resurserna 18. Utveckla mänskliga resurser för hälsa 19. Forskning och kunskap för hälsa 20. Mobilisera samarbetspartners i hälsoarbetet 21. Politisk viljeinriktning och strategier för allas hälsa

11 Nationella mål det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor Ökad hälsa i arbetslivet Sunda och säkra miljöer och produkter En mer hälsofrämjande häls- och sjukvård 7. Gott skydd mot smittspridning 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9. Ökad fysisk aktivitet 10. Goda matvanor och säkra livsmedel 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

12 WHO ¤ 2,7 miljoner liv kan räddas varje år med tillfredsställande konsumtion av frukt och grönt ¤ låg konsumtion av frukt och grönt är bland de tio största riskfaktorerna för global mortalitet ¤ låg konsumtion av frukt och grönt orsakar omkring 19 % av gastrointestinal cancer 31 % av ischemisk hjärtsjukdom 11 % av stroke i världen

13 Global health strategy on diet, physical activity and health
¤ reducera riskfaktorerna – ohälsosam diet och fysisk inaktivitet ¤ öka medvetenheten och förståelsen för hur diet och fysisk aktivitet kan påverka hälsan i positiv riktning ¤ uppmuntra utveckling, styrka och genomförande av policies på global, regional, nationell och kommunnivå för förbättrad diet och ökad fysisk aktivitet som är bestående ¤ registrera data och nyckelfaktorer som påverkar diet och fysisk aktivitet för att stödja forskning etc

14 Svenska näringsrekommendationer (nordiska näringsrekommendationer (NNR-04)
Rekommenderad energifördelning . Kolhydrater – 60E% . Protein – 20E% . Fett högst E% Varav högst E% mättade och transfettsyror 10-15E% enkelomättade fettsyror 5- 10E% fleromättade fettsyror av dessa bör minst 1E% bestå av omega 3 fettsyror Kvoten omega 3 och omega 6 bör ligga mellan 5 och 10 . Socker < 10E% . Fiber – 35 g/dag . Salt – 6 g/dag E% = procent av det totala energiintaget . Frukt och grönsaker Rekommenderat intag: ett halvt kilo frukt och grönsaker per dag

15 Glykemiskt index Anger hur snabbt ett livsmedel höjer blodsockret. Det är också ett direkt mått på hur mycket insulin som kommer att frigöras. En låg siffra betyder att kolhydraterna tas upp långsammare och att mindre insulin frigörs. Matvaror med lågt glykemiskt index leder till en jämnare blodsockerkurva.

16 Metaboliskt syndrom Högt blodtryck Högt kolesterolvärde Bukfettma
waist-hip ratio < 1,0 men, < 0,85 woman waist> 94 cm men and >80 cm woman innebär ökad risk för hjärt-kärlsjukdom,diabetes och hypertoni Insulinresistens

17 Fysisk aktivitet Rekommenderad mängd:
minst 30 minuter/dag av måttlig fysisk aktivitet slutsats en diet med lågt fettinnehåll, högt proteininnehåll och kolhydrater med högt fiberinnehåll och lågt glykemiskt index bidrar inte enbart till prevention av viktuppgång hos normalviktiga personer utan leder också till viktnedgång hos överviktiga med 3 – 4 kg och minskad risk för diabetes. Läggs daglig fysisk aktivitet till dieten kan viktnedgången ökas ytterligare och förebygga ny viktuppgång.

18 Öl är hälsa, hälsa ofta 2010-04-20 BA


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete EB"

Liknande presentationer


Google-annonser