Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsa – en fråga om välfärd och demokrati

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsa – en fråga om välfärd och demokrati"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsa – en fråga om välfärd och demokrati
Version utan bilder – av upphovsrättsskäl Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Enheten för socialmedicin Folkhälsa – en fråga om välfärd och demokrati Per Blanck

2 Kunskap Demokrati Fred Jämlikhet

3 Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt och ej enbart i frånvaro av sjukdom / WHO

4 …att ha ett överskott i förhållande till vardagens krav / Hjort

5 Läs mer… Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, som .pdf på:
Eller Google: Svenska folkets hälsa

6 Sjukdomarnas utbredning i befolkningen - epidemiologi
1686- kyrkobokföring hus för hus, gård för gård, födda, döda, brudfolk

7 Provinsialläkarsystemet 1744 års instruktion
– statsanställd läkare på landsbygden. Tidig form av kartläggning folkhälsa i rapporter till staten. "fästa sin uppmärksamhet på allt som kan bidraga att bibehålla innevånarnas hälsa samt på allt, som för hälsan kan medföra skadliga följder” Ur instruktionen 1822 ”då kunskapen om uppfödningens rätta utförande har blifvit mera allmänt kändt.” Provinsialläkarrapport Mark 1898

8 Barns uppväxt och utveckling
Förbud för barnarbete 1900 pojkar 13 år flickor 14 år

9 Barns uppväxt och utveckling
Barnavårdslag 1924 Mödravårdcentraler 1937 Barnavårdcentraler 1938

10 Spädbarnsdödlighet per 1000 levande födda
Sverige ,3 flickor 2,7 pojkar Sverige Motsvarar vår nivå år 1800 År Afgahnistan

11 Bostadspolitik 1947 får kommunerna planeringsansvar
Lägenheter utan bad och dusch % % %

12 Utveckling – eller cirkelgång?
Förhållanden i befolkningen Välfärdspolitik Förebygga sjukdom Livsstilsfaktorer, som rökning Främja hälsa, KASAM – hälsosamma miljöer

13 Mål för folkhälsan Utångspunkt: Folkhälsans bestämningsfaktorer Vinst: Målen blir åtkomliga för politiska beslut och kan påverkas genom olika typer av samhällsinsatser.

14

15 Skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen ’Riksdagsbeslut april 2003 11 målområden

16 Målområden istället för mål – mars 2008
1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

17 Delaktighet och inflytande i samhället
Att utveckla elevdemokrati, jämställdhetsarbete, och arbetsmarknadspolitik, höja valdeltagandet, bättre information till medborgare

18 Ekonomisk och social trygghet
Framför allt stöd till barnfamiljer – barnbidrag, barnomsorg, fri sjukvård, stödet till äldre, bostadspolitik, utbildningspolitik, socialtjänsten

19 Barns och ungas uppväxtvillkor
Mycket av en god hälsa grundläggs i barn och ungdomsåren. Allt från optimal tillväxt till sociala färdigheter. Särskilt psykiska hälsan och levnadsvanor Barnkonventionen - barnperspektiv

20 Miljöer och produkter - Sund utomhusmiljö/luftkvalitet
- Sunda produkter - Sund inomhus- och närmiljö – buller, trafik - Säkra miljöer och produkter

21

22 Hälsa i arbetslivet Arbetsmiljöfaktorer… Inflytande i arbetslivet
Anställningstrygghet

23 Ökad hälsa i arbetslivet
Socialmedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Ökad hälsa i arbetslivet

24 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Livsstilsråd hellre än medikamenter FYSS Rökavvänjning Riskbruksprojekt

25 Skydd mot smittspridning
Livsmedelshygien Hygien i vården

26 Sexualitet och reproduktiv hälsa
Samlevnads-undervisning 1955 obl. HBT-kompetens

27 Klamydia - utveckling 17 253 Första halvåret 2010
Källa:Smittskyddsinst 2010

28 Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet i skolan Skatteavdrag för cykel?
Skatteavdrag för personalförmån

29 Matvanor och livsmedel
goda matvanor, energibalans, amningsfrekvens och säkra livsmedel.

30 Tobak och alkohol, narkotika dopning, spel

31 Minskad rökning….. 2009 Män 11 % Kvinnor 13 % FHI Nat folkhälsoenkäten

32 * ) Vid inskrivning – v 12

33 Alkohol Alkoholpolitiskt paraply Berusningsdrickande
Miljöer – ansvarsfull alkoholservering


Ladda ner ppt "Folkhälsa – en fråga om välfärd och demokrati"

Liknande presentationer


Google-annonser