Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sandra Lindström Hushållningssällskapet Projekt 2009 Kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet Mitten av april? Nationella projektstöd inom Landsbygdsprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sandra Lindström Hushållningssällskapet Projekt 2009 Kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet Mitten av april? Nationella projektstöd inom Landsbygdsprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Sandra Lindström Hushållningssällskapet Projekt 2009 Kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet Mitten av april? Nationella projektstöd inom Landsbygdsprogrammet 17/2 Projektmedel från Region Skånes Miljöfond 15/2 eller 15/9

2 Sandra Lindström Hushållningssällskapet Nationella projektstöd inom Landsbygdsprogrammet 38 miljoner kronor för utveckling av landsbygden 1.Utveckling av företagande – 25 miljoner kr 2.Kompetensutveckling inom miljö och djurvälfärd – 8 miljoner kr 3.Tvärvillkorsrådgivning – 5 miljoner kr

3 Sandra Lindström Hushållningssällskapet Projektmedel från Region Skånes Miljöfond Stimulera och stödja insatser i projektform som förbättrar miljösituationen och bidrar till ekologiskt hållbar utveckling Delfinansiering till: –konkreta åtgärder –informationsprojekt –kartläggning –tillämpad forskning Ger normalt sett max 50% av totalkostnaden. Ansökningsstopp: 15 februari Beslut: juni www.skane.se/miljobidrag

4 Sandra Lindström Hushållningssällskapet Kompetensutveckling inom LBP Ett rikt odlingslandskap Ingen övergödning Giftfri miljö Begränsad klimatpåverkan Ekologisk produktion Djurens välfärd Företagsutveckling Tvärvillkor Företagsutveckling utom de gröna näringarna Landsbygdsutveckling Målområden:

5 Sandra Lindström Hushållningssällskapet Uppslag efter diskussion •Prissäkringskurs •Begränsad klimatpåverkan och vattenhushållning •Terminshandelsutbildning •Hö – hästhö, kalvhö. Odling, torkning, försäljning, pris, bevara kvaliteten? •Hästhållning och miljö – spinna vidare på kursen som finns (Sandra & Jonas), köra samma upplägg i andra områden •Hårdgjorda ytor – mark, växtnäring och djurmiljö •Skrift om ekologisk vall? Gödsling, byggnader •Studieresa om multifunktionell våtmarksanläggning, till Peter Hansson i Ängelholm •Bevattning – när, var, hur, varför och hur mycket? •Att klimatsäkra vallen •Ogräsbekämpning i konventionella lök- och morotsodlingar (att lära av eko) •Inspirationsresa till gotlänsk gårdsbutik, tryffel- och nötproducent

6 Sandra Lindström Hushållningssällskapet Uppslag efter diskussion •Diversifiering – småskalighet, att sprida risker •Fröodling? •Grismiljö •Att bygga småskaliga anläggningar •Rötrest av biogas – Att göra en sammanställning över växtnäringsvärde, ekonomiska värden. •Kurser för vattenskyddsområde, lantbruk och frukt, hösten 2009 och våren 2010. Per Erik Holmgren. •Kurs: Att handla med futures

7 Sandra Lindström Hushållningssällskapet Uppslag •Fjäderfägödseldag, N-effektivitet, långsiktigt N, fosforinnehåll, lämpliga givor, tidpunkt för spridning till olika grödor, maskinfirmor. •Kurs: Att tolka markkartan •Pollinatörers betydelse för fröskörden, bjuda in Skånefrö, biodlareföreningen, Maj Rundlöf SLU, Riccardo Bommarco SLU, George Andersson Lunds Universitet? SJV? •Kurs: Landskapsekologi för lantbrukare •Temadag: Kompostering av stallgödsel – mask? •Temadag om rapphöns – Med Anneli Olsson Lunds Universitet •Kurs: Markstrukturtest i fält – lär känna din jords markstruktur •Viltvård •Studieresa: Att anlägga en våtmark, Peter Hansson, Ängelholm •Grundläggande inventering av flora och fauna på Sandby gård •Fältvandring: Fågelåkrar och mångfaldsträdor •Demoodling: Fågelåkrar och mångfaldsträdor

8 Sandra Lindström Hushållningssällskapet


Ladda ner ppt "Sandra Lindström Hushållningssällskapet Projekt 2009 Kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet Mitten av april? Nationella projektstöd inom Landsbygdsprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser