Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämneskommitté Vatten Välkomna till en mötesplats för att synliggöra kunskapsbehov och för att främja samverkan i fältförsöksverksamheten inom områdena:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämneskommitté Vatten Välkomna till en mötesplats för att synliggöra kunskapsbehov och för att främja samverkan i fältförsöksverksamheten inom områdena:"— Presentationens avskrift:

1 Ämneskommitté Vatten Välkomna till en mötesplats för att synliggöra kunskapsbehov och för att främja samverkan i fältförsöksverksamheten inom områdena: Dränering Bevattning Läckage av växtnäring Läckage av växtskyddsmedel Helena Aronsson och Ingrid Wesström (SLU) Erik Ekre (Växa Halland)

2 1. Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008

3 1. Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008 2. Seminariedag om glyfosat i Uppsala i samarrangemang med CKB, maj 2008

4 1. Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008 2. Seminariedag om glyfosat i Uppsala i samarrangemang med CKB, maj 2008 3. Fältdag i Halland med temat dränering och bevattning, juni 2008. I samarrangemang med Greppa, LRF, Ls och Växa

5

6 1. Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008 2. Seminariedag om glyfosat i Uppsala i samarrangemang med CKB, maj 2008 3. Fältdag i Halland med temat dränering och bevattning, juni 2008. I samarrangemang med Greppa, LRF, Ls och Växa 4. Ansökan till SLF (SLU, JTI, HS) om studier på specialdränerad mellanlera vid Lilla Böslid med temat ”Metoder för minskat fosforläckage i samband med stallgödselspridning”. Det var angelägna frågeställningar som kom upp på mötet i februari.

7 I fält ser vi resultatet av de verkliga förutsättningarna med aktuella grödor, klimat och odlingsåtgärder. Dilemmat: svårtolkat, särskilt när det gäller fosfor Kompletterande studier av t ex matjord eller alv i mindre skala främjar förståelsen av viktiga processer Metodutveckling: Större interaktion mellan studier i olika skalor Fält Lab

8 Odlingsåtgärder påverkar omsättning och mobilisering av fosfor i matjorden. Det är en central plats för att studera hur mycket fosfor som riskerar att transporteras vidare ned i marken. Gödsling jordbearbetning, gröda m.m. Alvens egenskaper avgörande betydelse för hur mycket av den fosfor som lämnar matjorden som slutligen bidrar till ett läckage. Om studier av fosforutlakning

9 1. Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008 2. Seminariedag om glyfosat i Uppsala i samarrangemang med CKB, maj 2008 3. Fältdag i Halland med temat dränering och bevattning, juni 2008. I samarrangemang med Greppa, LRF, Ls och Växa 5. Kurs- och diskussionsdag om stallgödsel och växtnärings- utnyttjande i Nässjö, nov 2008 (SLU, JTI, Greppa N). 4. Ansökan till SLF (SLU, JTI, HS) om studier på specialdränerad mellanlera vid Lilla Böslid med temat ”Metoder för minskat fosforläckage i samband med stallgödselspridning”. Det var angelägna frågeställningar som kom upp på mötet i februari.


Ladda ner ppt "Ämneskommitté Vatten Välkomna till en mötesplats för att synliggöra kunskapsbehov och för att främja samverkan i fältförsöksverksamheten inom områdena:"

Liknande presentationer


Google-annonser