Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SGAs NATUR- OCH MILJÖPRIS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SGAs NATUR- OCH MILJÖPRIS."— Presentationens avskrift:

1 SGAs NATUR- OCH MILJÖPRIS

2 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION
MILJÖVISION SGF har som miljövision att ”tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande * av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö”, vilket SGA stöder. Syftet med SGAs Natur & Miljöpris är att motivera Sveriges golfanläggningar att ta till sig SGFs miljövision och erbjuda kunder och anställda en anläggning som blir en förebild för andra golfanläggningar. Hållbart nyttjande definieras som en utveckling som tillgodoser våra behov i dag utan att äventyra kommande generationers möjlighet till att tillgodose sina behov. SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

3 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION
UTMÄRKELSEN Utnämnd golfanläggning erhåller kronor att använda till åtgärder som förbättrar miljö på anläggningen, diplom och en glasskulptur från Orrefors Kosta Boda. Dessutom uppmärksammas anläggningen i golf Sverige där man framstår som ett gott miljöexempel genom publicering i diverse tidskrifter. Glasskulpturen speciellt framtagen av den kände glaskonstnären Kjell Engman som symboliserar grunden för vår existens – Luft, vatten och jord SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

4 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION
NOMINERING För att bli nominerad krävs: att miljöarbetet/åtgärderna är väl förankrade i klubbens beslutsfattande organ, (styrelsen eller liknande) att golfanläggningen erhållit SGFs miljdiplom att man aktivt arbetar och följer upp miljöarbetet att golfanläggningen ska ha utsett en miljöansvarig Alla kan nominera: Exempelvis golfanläggningar, SGAs medlemmar eller andra inom golfsverige. Viktigt att notera – enskild golfanläggning kan inte nominera sig själv. SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

5 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION
MILJÖKRITERIER Golfanläggningen kommer att bli bedömd på sitt miljöengagemang och kriterierna är: God bebyggd miljö och god hälsa Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap Ingen övergödning och en giftfri miljö Grundvatten av god kvalitet Begränsad klimatpåverkan och frisk luft Energi, avfallshantering, återvinning Design och konstruktion Utbildning och kommunikation SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

6 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION
EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER Välj torkresistenta gräsarter/sorter Undvik att använda grundvatten för bevattning Skapa förutsättningar för att återanvända dräneringsvatten för bevattning Välj miljövänliga gödselmedel Gör närsaltbalans för golfbanan och bevaka närsalterna i vatten som lämnar golfbanan Skapa naturliga skogsbryn Skapa ängsmiljöer och använd skärande eller klippande redskap Kompostera gräsklipp Gör energibesparande åtgärder i alla fastigheter, som uppvärmning, vatten och lampor Använd förnyelsebar energi Tänk på persontransporter till och från golfbanan Alternativa drivmedel Anlägg biobädd och/eller särskild tvättplats med avlopp till oljeavskiljare Eldrivna maskiner och fordon Delaktighet anställda, kunder, närliggande grannar, övrigt friluftsliv, kommun mm Inför källsortering Gör en talgoxe glad – sätt upp fågelholkar! SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

7 ALLA HAR NÅGOT ATT VINNA
Golfanläggningarna har inte bara 20 000 kr att vinna på att vara med i miljötävlingen. Det ger också en möjlighet att ta del av andras arbete och kunskaper, förbättra sin egen bana och samtidigt miljön. Oavsett om din golfanläggning är liten eller stor, rik eller fattig, blir den en viktig länk i arbetet med att garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö. SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION


Ladda ner ppt "SGAs NATUR- OCH MILJÖPRIS."

Liknande presentationer


Google-annonser