Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att studera hos Liber Hermods.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att studera hos Liber Hermods."— Presentationens avskrift:

1 Att studera hos Liber Hermods

2 Liber Hermods AB 1898 – 2007 och framåt…….
Två kontor i Sverige – men många etableringar Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Yrkeskurser på gymnasienivå Svenska för invandrare (Sfi) Gymnasieskolor för ungdomar – distansgymnasium och Friskolor KY-utbildningar Internetbaserad distansutbildning för vuxna och ungdomar (avtal med 115 kommuner) Senaste avtal – Solna stad, Östersund, Uppsala, Sjöbo, Tomelilla och Landskrona kommun Vi vet! – har egen betygsrätt

3 Vår pedagogiska modell
Resurser och stöd till de studerande

4 HUR SER DET UT FÖR EN STUDERANDE PÅ ETT LÄRCENTER

5 Hermods lärcentrum Studieledare
hjälper till med övergripande planering och uppföljning. Finns i: Malmö via telefon och e-post: eller Sjöbo genom Mårten Petersson, e-post rättar, kommenterar och bedömer uppdragen i Athena. Håller i den muntliga examinationen. Nås via e-post: hjälper till med det tekniska. Finns i Malmö via telefon och e-post: eller hanterar betyg. Finns i Malmö via telefon eller Webblärare Teknisk support Administratör

6 För dig som använder Liber Hermods utbildningsplattform Athena finns en egen hemsida med information och nyheter:

7 Kursen i Athena Studieplan Studieguider Testa dig själv Uppdrag
anger när betygsgrundande moment ska göras undervisning, kommentarer och läsanvisningar självrättande kontrollfrågor betygsgrundande uppgifter som skickas till webblärare för bedömning interaktiva moment resurssamling fördjupningar på Internet avslutande kunskapskontroll med webbläraren Webblektioner Bibliotek Internetlänkar Muntlig examination

8 Athena Liber Hermods utbildnings-plattform hittas på
Här har den studerande sitt eget studierum med allt material som tillhör kursen, förutom läroböcker.

9 Anmälan, registrering, planering och uppföljning
Tillsammans SYV drar den studerande upp riktlinjerna för studierna. Kursanmälan registreras hos Liber Hermods som skickar välkomstbrev och planerar de enskilda kurserna. Om den studerande inte följer studieplanen, tar Liber Hermods studieledare kontakt med den studerande och SYV.

10 Webbläraren Webbläraren är pedagogiskt ansvarig för kursen.
I basen ligger alltid den färdiga kursen i Athena, men beroende på den studerandes behov kan anpassningar göras.

11 Betygsdialog … En Betygsdialog inleds i Uppdrag 1, fråga 1, där den studerande redogör för sina mål vad gäller betyget. Betygsdialogen fortsätter genom kursen. Webbläraren klargör genom kursen vilka betygskriterier den studerandes arbete bäst motsvarar och hur den studerande kan nå eventuellt högre betyg. Betygsdialogen avslutas med att slutbetyg sätts och motiveras i den muntliga examinationen.

12 … konstruktiv undervisning …
Webblärarens uppdragssvar ska, på varje enskild fråga: Sammanfatta läroboksstoffet Bredda lärobokens förklaring där så behövs. Ge tips och råd om filmer/böcker (i enstaka frågor) Kommentera elevens svar Ge konstruktiva förslag på hur eleven kan förbättra sina svar och nå målen för önskat betyg. I slutkommentaren ska eleven: Få konstruktiva kommentarer på hela uppdraget. Motivering till satt betyg Få besked om att hon/han kan höra av sig om det finns frågor på given feedback.

13 … och Muntlig examination
Den muntliga examinationen utgörs i huvudsak av ett kunskapstest på hela kursen och en dialog med den studerande om uppnått resultat på kursen. Den muntliga examinationen ska innehålla fyra steg för att garantera en rättvis och likvärdig bedömning av den studerandes kunskaper: Id-kontroll den studerande måste försvara sina gjorda uppdrag kunskapstest på hela kursen betyg

14 Betygsunderlag Betygsunderlaget skickas till kommunen som utfärdar den studerandes betyg.


Ladda ner ppt "Att studera hos Liber Hermods."

Liknande presentationer


Google-annonser