Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordning av socialförsäkrings- förmåner inom EU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordning av socialförsäkrings- förmåner inom EU"— Presentationens avskrift:

1 Samordning av socialförsäkrings- förmåner inom EU
Förordningarna 883/2004 & 987/2009 Claes Tenggren

2 Den rättsliga grunden Artikel 48 EUF-fördraget
Förordningarna 883/2004 och 987/2009, i kraft 1/5 2010 Förordningarna 1231/2010, i kraft 1/1 2011

3 Vad är samordningens syfte?
Att tillförsäkra personer som flyttar ett socialförsäkringsskydd som både bevarar redan intjänade rättigheter och som underlättar integrationen i mottagarlandets socialförsäkringssystem.

4 Samordning eller harmonisering?
- MS är fria att själva bestämma över sina socialförsäkingssystem, dvs. vem som är försäkrad, vilka förmåner som skall finnas och deras värde, samt villkoren för rätten till förmånerna. - Ej harmonisering - Nej till ett Europeiskt socialförsäkringssystem.

5 Samordningens grundprinciper
Undvika lagkonflikt, en lagstiftning tillämpas Likabehandling Sammanläggning av perioder Export av förmåner

6 Personkretsen Alla EU-medborgare som är eller har varit omfattade av socialförsäkringen i ett medlemsland samt deras familjemedlemmar och efterlevande. Gäller också flyktingar och statslösa med familjemedlemmar och efterlevande.

7 Sakområden Förmåner vid sjukdom, moderskap och faderskap Invaliditet
Ålderdom och till efterlevande Olycksfall i arbetet och arbetssjukdom Dödsfallsersättningar Arbetslöshet Förtida pensionering Familjeförmåner

8 Tillämplig lagstiftning - den behöriga MS
Arbetslandets lagstiftning gäller vid arbete och bosättning i skilda MS. Särskilda regler för utsändning – 24 mån, samt vid arbete i flera MS och för sjömän. Förmåner och avgifter enl. lagstiftningen i arbetslandet, dvs. i den behöriga MS

9 Sjukförsäkringsförmåner
Kontanta förmåner – betalas av den behöriga MS direkt till den försäkrade. Vårdförmåner tillhandahålls enligt lagstiftningen i bosättningsstaten men på den behöriga MS bekostnad.

10 Vårdförmåner Rätt till vårdförmåner vid tillfällig vistelse i annan MS (sjukförsäkringskortet) eller för att söka planerad vård med godkännande. Särskilda rättigheter i den behöriga staten för gränsarbetare, tidigare gränsarbetare och för deras familjemedlemmar.

11 Arbetslöshetsförsäkringen
Riskförsäkring – förmåner enbart från senaste arbetsland. Ingen export av förmåner – undantag 3 mån. Särskilda regler för gränsarbetare och bosatta i annan MS än den behöriga.

12 Mer information DG Sysselsättning, Socialpolitik och Inkludering har en bra hemsida:

13 Frågor?


Ladda ner ppt "Samordning av socialförsäkrings- förmåner inom EU"

Liknande presentationer


Google-annonser