Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Gränshinder inom arbetslöshetsförsäkringen •Bruten försäkringsperiod vid arbete i annat land.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Gränshinder inom arbetslöshetsförsäkringen •Bruten försäkringsperiod vid arbete i annat land."— Presentationens avskrift:

1 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Gränshinder inom arbetslöshetsförsäkringen •Bruten försäkringsperiod vid arbete i annat land. •Rätten att blir medlem i en a-kassa upphör vid 64 år. •Korta tillfälliga anställningar i annat land. •Arbetskrav vid rätt till sammanläggning (tvåstegströskeln). •NAV:s handläggningstider för E 301.

2 Bruten försäkringsperiod Problem Den enskilde missar att ansöka om medlemskap i en dansk a-kassa vid arbete i Danmark. Det uppstår ett avbrott i försäkringsperioden. Den enskilde går miste om ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen, då han eller hon inte uppfyller medlemsvillkoret (12 veckor sammanhängande medlemskap). Förslag Inför en regel som ger rätt till ett kortare avbrott i samband med arbete i ett annat medlemsland. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

3 Ej rätt till medlemskap vid 64 år Problem För den som bor i Sverige och arbetar i Norge och blir arbetslös vid 64 år kan inte arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen utgå i Sverige på grund av att den enskilde inte har rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa efter att han eller hon har fyllt 64 år. Förslag Ändra bestämmelsen i 34 § LAK. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

4 Korta tillfälliga anställningar i annat land •För personer med flera korta anställningar i annat land varvat med arbetslöshet i bosättningslandet uppstår både administrativa och rättsliga problem. •Flexibel arbetsmarknad - Inflexibelt regelverk. •Strukturella problem. •Brist på kunskap och information. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

5 Arbetskrav vid rätt till sammanläggning Problem Norge kräver 8 veckors heltidsarbete inom 12 veckor från det att arbetet påbörjades för rätt till sammanläggning enligt artikel 67 förordning 1408/71 (artikel 61 förordning 883/04). Det innebär att den som börjar arbeta deltid i Norge aldrig kan få ersättning för den arbetslösa tiden. Förslag Diskussion om vad som utgör ett rimligt arbetskrav. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

6 NAV:s handläggningstider Problem Hos NAV i Norge överstiger handläggningstiderna för utfärdande av E 301 tjugo veckor, vilket drabbar den enskilde i väntan på besked. Förslag Dialog mellan svenska och norska myndigheter och organisationer (samverkan). Diskussion om vad som utgör en rimlig handläggningstid. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen


Ladda ner ppt "Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Gränshinder inom arbetslöshetsförsäkringen •Bruten försäkringsperiod vid arbete i annat land."

Liknande presentationer


Google-annonser