Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk strategi for bæredyktig utvikling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk strategi for bæredyktig utvikling"— Presentationens avskrift:

1 Nordisk strategi for bæredyktig utvikling
Odense 11. november 2010 Gard Titlestad Avdelingssjef Kunnskap og Velferd

2 Oversikt Nordisk klimadag 2010!
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk klimadag 2010! Går det i rett retning? Statsministrenes globaliseringsinitiativ Samarbeidet under utdannings- og forskningsministrene Nordisk klimadag, Toppforskningsinitiativet, Nordplus, Nordisk Master Kunnskap for grønn vekst Utlysning Nordisk samarbejde

3 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd
De Nordiska statsministrarna i Punkaharju för ett kunnigare, synligare och mer välmående Norden Positiva till de nya möjligheter och utmaningar för Norden som globaliseringen medför och vill utnyttja dessa möjligheter och möta utmaningarna genom att vidareutveckla en nordisk modell där den framtida välfärden för medborgarna, företagens konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt, gemensam kultur och satsningar på hållbar utveckling är viktiga komponenter. Önskar fortsättningsvis att utveckla Nordens styrkepositioner, våra länders högtstående och täckande utbildningssystem, vår expertis och vårt forskningsarbete, vår förmåga att utnyttja informationsteknik och kreativitet för att genomföra innovationer. Ger startskottet för en förnyad nordisk satsning på globaliseringsområdet. Satsningen skall ske i synergi med det arbetet som görs i europeisk regi och regionalt. Ett fördjupat samarbete med de baltiska länderna stärker hela Östersjöregionens konkurrenskraft och möjlighet att dra nytta av globaliseringen. Åtgärder och målsättningar främjas inom ramarna för Nordiska ministerrådet och i andra sammanhang där de nordiska regeringarna samarbetar: Nordisk samarbejde 3

4 The first Nordic Globalisation Forum in Riksgränsen, 8–9 April 2008
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Ministerråd Nordisk Råd The Riksgränsen declarationen “the prime ministers of the Nordic countries agreed upon this declaration outlining frameworks for a joint approach to globalisation, energy and climate change.” “Knowledge, education and training will remain key areas for the Nordic Region in a global context. We also have much to gain from improving the Region’s standing in the fields of research and innovation. “ ”The most important aspect of Nordic co-operation is that the countries jointly apply their research and innovation capacity and competitiveness in order to meet global challenges” Nordisk samarbejde Nordisk samarbejde 4 4

5 The Nordic Globalization forum 2009, 26. - 27. February, Iceland
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Ministerråd Nordisk Råd The Financial Crisis - Setback or Opportunity for Progressive Climate Policy? Nordisk samarbejde Nordisk samarbejde 5 5

6 Nordiskt globaliseringsforum 20. mai 2010
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordiskt globaliseringsforum 20. mai 2010 Grønn vekst – perspektiver for et styrket nordisk samarbeide The Prime Ministers Press Conference Nordisk samarbejde Nordisk samarbejde 6 6 6

7 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd
Med fokus på grøn vækst skal der nedsættes en "task force" for at kortlægge de specifikke nordiske styrkepositioner og konkrete områder hvor samarbejdet mellem de nordiske lande skaber en merværdi. Resultatene diskuteres under neste Globaliseringsforum i Finland, 2-3 mars 2011. Nordisk samarbejde Nordisk samarbejde 7

8 Finlands program 2011 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Som huvudtema för sitt ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011 har Finland valt hantering av klimatförändringar. Temat är viktigt på både nationell och internationell nivå. Vi vill uppmärksamma klimatarbetet i dess samtliga former och inom alla sektorer och visa på och stärka de nordiska ländernas roll som föregångare i detta arbete. Nordisk samarbejde

9 Norden gjør det riktig godt
Analysen: Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Norden gjør det riktig godt Globaliseringen tilbyr et stort mulighetsrom for våre åpne økonomier Våre land, konkurranseevne og velferdsmodeller utfordres: Global konkurranse, Finanskrise, Ressurskriser, Klima, Aldring, Pandemier Behov for bæredyktige svar: Utdanning, forskning og innovasjon, integrerende markeder, helse og velferdsinitiativ……. Nordisk samarbejde

10 Globaliseringsinitiativet betyr:
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Justert innretning – styrket relevans Prioritering – fokus Vitalisering av samarbeidet – opp et gear Effektivitet både i arbeidsmåte og måloppnåelse Prosesser som fremmer deltakelse, entusiasme og forpliktelse Få, fokuserte innsatser som gir de nordiske land signifikant merverdi fra samarbeidet Landene som utgangspunkt – merverdi som suksesskriterium Nordisk samarbejde

11 Globaliseringsprosjektene
Direkte grønne innsatser Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Globaliseringsinitiativ bud 1. Globaliseringsforum och generell profilering av Globaliseringsinitiativ 3800 2. Nordisk toppforskning (TFI) 3. Innovationsrepresentation i Asien 2000 5.Bekämpande av gränshinder i Norden 1300 6.Utvecklingen av det nordiska forsknings- och innovationsområdet (NORIA) 3500 7. eScience 8600 8. Främjande av högre utbildning i Norden 6000 9. En god upplärning av ungdomar och vuxna, 10. Belysning av konsekvenserna av klimatförändringarna på naturresurser i Norden 4700 11. Kultur och kreativitet 7000 12. Hälsa och välfärd 13000 13. Energi och transport, samt uppföljning Energiexpo 11600 14. Klimatvänligt byggeri 7500 Nordisk samarbejde

12 Utdannings- og forskningsministrenes ansvar – eksempler nordisk samarbeid relevantfor bæredyktig utvikling i utdanning

13 TFI adresser også vår regions store styrke og mulighet:
ToppForskningsInitiativet, TFI adresser vår tids største og globale utfordring: Klima – energi - miljø TFI adresser også vår regions store styrke og mulighet: Næringsintegrert kunnskap i verdensklasse Et nordisk, integrert og bæredyktig svar på utfordringene

14 Historisk nordisk satsning på klimat, energi och miljö Programperiod: 2009-2013, Budget: 400 MDKK
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Sex program: Effektstudier och tilpassning till klimatförändringar Klimatändringarnas växelverkan med kryosfären Energieffektivisering med nanoteknologi Integrering av storskalig vindkraft Bärkraftig biobränsel CO2 – fångst och lagring Dessutom skall programmen också inkludera: a) Avancerad klimatmodellering b) Samhällsvetenskap/humaniora c) Fokus på det arktiska området Nordisk samarbejde 14

15 Hvordan går det så? TFI svarer på tema
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd TFI svarer på tema TFI er koblet til fremragende nasjonale miljøer og initiativ TFI er koblet næringslivet på nøkkelområder TFI er etablert som et sektor og grenseoverskridende integrerende verktøy NordForsk, NICe og NEF løser oppgaven som integrert sekretariat TFI leverer Nordisk samarbejde

16 Nordiska klimatdagen 2010 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd
Nordisk samarbejde

17 Nordiska klimatdagen 2010 17 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd 3.4.2017
Nordisk samarbejde 17 17

18 Nordiska klimatdagen 2010 Klimatdagen 2010 består av:
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Klimatdagen 2010 består av: 5 tävlingar för olika åldersgrupper (tecknings-, fråge-, uppsats- och videotävling) Gemensam webbportal med översikt över nordiskt undervisningsmaterial, nordiska aktiviteter, Nordplus-projekt, webblogg etc. Fungerar som ram för andra klimatrelaterade aktiviteter Facebook-grupp (Nordisk klimadag 2010) Nordisk samarbejde

19 Nordplus Exempel: The climate change project
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Projektet involverar tre årskurs 7-klasser i Island, Estland och Danmark Mål: Förståelse för klimatförändringar i de tre samarbetsländerna Ge förslag på åtgärder för att minska CO2-utsläpp i närmiljön Samarbeta om att hitta sätt att uppmärksamme lokalsamhällena på åtgärder för att minska CO2-utsläpp i närmiljön Lära att förmedla klimat-kunskap i till andra årskurs 7-klasser Foto: Signe Sloth, Søndervangskolen i Hammel, Danmark Nordisk samarbejde

20 Nordplus Klimat prioriterat område 2009, 2010 och 2011. 2009:
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Klimat prioriterat område 2009, 2010 och 2011. 2009: 15% av ansökningarna (80 av 544) hade klimat som huvudprioritet 55 projekt med klimat som huvudprioritet fick stöd i 2009, 36 under Nordplus Junior 2010: Tal för 2010 har ej färdigställts Nordisk samarbejde

21 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd
Nordisk samarbejde 21

22 Tema skal drøftes i Helsingfors, 6. april 2011 Analyser fra:
Utdannings- og forskningsministrene nye strategi : Kunnskap for grønn vekst Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Tema skal drøftes i Helsingfors, 6. april 2011 Analyser fra: Rektorene ved de nordiske universiteter, NUS De nordiske tekniske universitetene, NordTek NordForsk Nordisk samarbejde

23 International co-operation
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd China Nordisk samarbejde

24 Anslaget för hållbar utveckling 2011
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Projektstöd för stimulering av den nordiska hållbarhetsstrategin Frist 1 december 2010 Fokus i 2011: Utbildning för hållbar uveckling Lokalt samarbete om hållbar utveckling Förväntad budget 2,3 miljoner DKK som förväntas fördelas på 2-6 projektförslag För mer information se Bilder: från Hållbar utveckling – En ny kurs för Norden Nordisk samarbejde

25 Isfjorden, Grønland gt@norden.org 25 25 25
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Isfjorden, Grønland Nordisk samarbejde Nordisk samarbejde 25 25 25 25 25


Ladda ner ppt "Nordisk strategi for bæredyktig utvikling"

Liknande presentationer


Google-annonser