Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universum http://www.youtube.com/watch?v=khySM1YBQvA&feature=fvwrel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universum http://www.youtube.com/watch?v=khySM1YBQvA&feature=fvwrel."— Presentationens avskrift:

1 Universum

2 Avstånd Ett ljusår är avståndet ljuset färdas på ett år, ungefär 900miljarder mil. Närmsta stjärna utanför vårt solsystem är 4,3 ljusår bort, (Proxima Centauri) Avstånd från jorden är ca Avståndet mellan solen och jorden är km (ca 8 ljusminuter)

3 Universum : Innehåller hundratals miljarder galaxer
Olika typer av galaxer: spiralformade spiralgalaxer stavspiralgalax elliptiskt formade oregelbundna spiralgalax Stavspiralgalax Oregelbunden galax Elliptisk galax Varje galax innehåller hundratals miljarder stjärnor

4 Vintergatan Är en stavspiralgalax
Formad som en diskus med långa spiralarmar Diametern är ljusår Tjockleken är ljusår Innehåller 200 miljarder stjärnor Jorden ljusår från galaxens centrum 100´000 ljusår Vintergatan roterar kring sitt eget centrum Ett varv på 250 miljoner år = galaktiskt år Granngalaxer: Stora och Lilla Magellanska molnen (dvärggalaxer), Andromedagalaxen

5 Solsystemet Solen tillsammans med de planeter och andra himlakroppar (kometer, asteroider) som snurrar runt den.

6 Solen Medelstor stjärna 4,5 miljarder år gammal. Mitt i livet
Består främst av väte (ca 3/4) och helium (ca 1/4), men även ca 1,7% tyngre ämne som tex syre, kol, neon väger cirka 1,99×10³⁰ kg, alltså 333 000 gånger jordens massa. Omkring 99 % av hela solsystemets massa finns i solen Ekvatorns omkrets 4,4 miljoner km, jorden km Solen är ggr tyngre än jorden. Gravitationen på solen =274m/s², jordens = 9,78m/s2 Hur skulle vi må av denna gravitation?

7 Solens energi 15 miljoner grader i solens kärna, 6000 grader på solytan. Fusion = atomsammanslagning H + H  He + energi Ca 4 miljoner ton av solens massa omvandlas till energi varje sekund Energin sänds ut som ljus och värme Liten del av den här energin når jorden genom strålning. All fusion sker i kärnan – år innan ljuset (fotonerna, energin) når solens yta Det solljus som lyser på dig just nu har fötts av kärnreaktioner i solens inre för någon miljon år sedan.

8 Protuberanser och solvindar
Protuberanser = Utbrott på solen, väldiga eldtungor av gas som kastas ut i rymden Elektriska strömmar i solen ger starka magnetiska fält som leder till utbrott 11 års cykler, nästa topp år 2014 Solvindar = partiklar som slungas ut vid protuberanserna Solvindar består mestadels av protoner och elektroner. När partiklarna når jorden så skyddas den av vår atmosfär. Partiklarna dras mot jordens magnetiska poler, nord- och sydpolen  Norrsken/polarsken. Vid mycket kraftfulla så kan elektronik och kraftanläggningar slå ut.

9 Livet på jorden Helt beroende av solen
Solstrålningen ger oss en lagom temperatur i atmosfären Värmen ger vindar och strömmar i haven  temperaturen på jorden jämnas ut Vissa delar av strålningen är farlig tex ultraviolett strålning. Den skulle kunna döda livet på jorden om den inte hejdas av jordens magnetfält och ozonlagret som finns i atmosfären. Solens strålar behövs för att fotosyntesen i växterna ska fungerar och syrgas bildas. vatten + koldioxid + solljus  druvsocker + syrgas

10 Att fundera på Om solljuset är vitt. Varför är himlen blå?
Egentligen är himlen nästan svart, men p.g.a. brytningen i atmosfären blir det en synvilla och den ser blå ut Jag tror att det blå ljuset sprids mest i atmosfären eftersom det har kortast våglängd Jag tror att himlen är blå för att våra ögon ser blåa färger starkast Jag tror att himlen är blå för att det blå ljuset innehåller mest energi

11 Planeter Liten himlakropp i bana kring en stjärna.
Vårt solsystem har 8 st planeter. Kan du vilken ordning de kommer? Vi börjar med den som befinner sig närmast solen.

12 Merkurius

13 Venus

14 Jorden/Tellus

15 Mars

16 Asteroider Småplaneter/dvärgplaneter
Mellan Mars och Jupiter finns det tusentals asteroider. Storleken varierar från storleken på nordens länder till ett klippblock. De flesta har en storlek som ett berg eller klippblock.

17 Jupiter

18 Saturnus

19 Uranus

20 Neptunus

21 Månar Är något som kretsar kring en planet eller asteroid.
Månarna kan vara stora eller små, runda eller ojämna, bestå av sten eller frusna isklumpar.

22 Kometer Smutsiga snöklot som kretsar kring solen i avlånga banor
När kometerna kommer närmare solen tinar de upp och får en svans av gas. Mest kända kometen är Halleys komet. Ett varv tar 76år. Den syntes 1986 och nästa gång blir år 2062.

23 Läxa Uppgift 1. Förklara hur universum är uppbyggt genom att förklara hur följande begrepp hänger ihop. himlakroppar (planeter, månar, asteroider, kometer), solsystem, galaxer och universum Uppgift 2. Månen, Mars och Merkurius har väsentligt fler kratrar orsakade av meteriter än vad till exempel jorden har. Varför är det så? Välj ett av de fyra alternativen och motivera ditt val. A. Det beror på att jorden är mycket större och därför träffas lättare av meteoriter. B. Det beror på att de saknar eller har väldigt tunn atmosfär jämfört med jorden. C. Det beror på att de inte har hav som skyddar mot meteoriter D. Det beror på att det inte finns så många asteroider i närheten av jorden.


Ladda ner ppt "Universum http://www.youtube.com/watch?v=khySM1YBQvA&feature=fvwrel."

Liknande presentationer


Google-annonser