Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universum uppkomst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universum uppkomst."— Presentationens avskrift:

1 Universum uppkomst

2 Porten till universum – The hubble telescope
Om att inte förstå men ändå få en inblick …..

3 Naturvetenskapliga världsbildens framväxt
Geocentrisk världsbild Jorden var universums centrum Passade in i det religiösa tankesättet

4 Naturvetenskapliga världsbildens framväxt
Heliocentriska världsbilden Solen i centrum av solsystemet Copernicus idéer från 1500-talet Kontroversiella tankar i en religiös tid

5 Naturvetenskapliga världsbildens framväxt
Den heliocentriska världsbilden stärks Galileo Galilei observerade bland annat att solen är en stjärna bland många andra – ej unik Newton förklarar planeternas elliptiska banor med hjälp av gravitationskraften

6 Universums uppkomst Allt har en början… En enorm explosion/ utvidgning
Big Bang!

7 Universums uppkomst Big bang
Snabb utvidgning från koncentrerat tillstånd av energi Mycket som talar för denna teori Främst att universum växer & att avstånd mellan olika galaxer ökar Alltså, från början måste universum varit väldigt litet.. Ingenting som talar emot!

8 Universums uppkomst Big bang Skedde för ca 14 miljarder år sedan
Före smällen – Ej materia Endast en het soppa av strålning (Energi) Energin expanderade och temperaturen sjönk…så småningom!

9 Universums uppkomst …och en fortsättning Efter Big bang
Direkt efter utvidgningen –extremt VARMT! Neutroner, protoner och elektroner bildades = MATERIA Efter ca år förenades protoner & elektroner till s.k. väteatomer

10 Universums uppkomst Efter Big bang Universum fortsatte att utvidgas
Stjärnor & galaxer bildades ur gas- & stoftmoln Vilken är vår galax? Vintergatan, vår galax ca 12 miljarder år gammal

11 Universums uppkomst Belägg för Big bang-teorin:
Framförallt att universum utvidgas Hur kan man veta att universum utvidgas? När man tittar på avlägsna galaxer så ser man att ju längre bort de är, desto fortare rör de sig bort från oss. Detta är kännetecknet på att något expanderar.

12 Universums uppkomst Universum utvidgas
Einstein först ut, universum kan inte vara statiskt! Tvivlade dock I slutet av 1920-talet, Hubble stärkte denna teori Alla galaxer avlägsnar sig från varandra

13 Planeterna I vårt planetsystem (planeter som kretsar runt solen) finns i huvudsak 8 huvudplaneter Jordliknande Merkurius, Jorden, Venus & Mars Jätteplaneter Jupiter, Saturnus, Uranus & Neptunus Vad hände med Pluto?

14 Pluto I korthet så är Pluto dels för liten till storlek då den inte påverkar andra kroppar i sin omgivning samt att dess gravitation är för liten vilket ger Pluto en elliptisk form. Ett undantag – ok men flera – inte ok.

15 Månen Månen är troligtvis en bit av jorden som slogs loss för länge sedan av en förbipasserande himlakropp. 1 månad = Den tid det tar för månen att ta sig ett varv runt jorden 1 Dygn = ett varv för jorden runt sin egen axel 1 år = ett varv för jorden runt solen

16 Universums uppkomst Solens ursprung Solen är en stjärna
En stjärna bildas genom att stoftrika gasmoln dras samman Solen bildades för ca 5 miljarder år sedan Solen är lysande och avger värme – VARFÖR?

17 Universums uppkomst Solens ursprung (forts.)
Inuti solen/ stjärnor kolliderar atomkärnor och omvandlas till helium Den frisatta energin avges då som strålning och värme Vår sol omvandlar varje sekund ca 4 miljoner ton väte till energi!!!!

18 Universums uppkomst Solens ursprung (forts.) Utan denna energi?
Inget liv på jorden Kan solen någon gång slockna? Svar: Ja! Väteförrådet beräknas räcka i ytterliggare 5 miljarder år….

19 Universums uppkomst En stjärna slocknar
Så småningom tar väteförrådet slut Stjärnan drar sig samman och heliumkärnor slås samman Kol, syre & kväve bildas Stjärnan exploderar, s.k. supernova Grundämnena kastas ut och kan ingå som material i nya stjärnor och planeter

20 Universums uppkomst Jordens utveckling
Bildades för ca 4,6 miljarder år sedan Ogästvänlig plats, kollisioner med kometer, vulkanutbrott, jordskalv m.m. Ständiga regn gjorde jorden till en simbassäng Jorden växer och svalnar så småningom

21 Universums uppkomst Jordens utveckling
(ca 2 miljarder år sedan) Jordskorpan svalnar och når så småningom över vattennivån Kontinentalplattor börjar formeras

22 Universums uppkomst Jordens utveckling

23 Universums uppkomst Jordens utveckling
”Pangea” bildas (250 milj. år sedan) Plattorna rör sig idag mellan 9 – 90 mm per år och orsakar jordbävningar världen över Jordbävningar i Sverige? Ja, vanligt men under 4 på richterskalan (ej märkbart)

24 Pangea –till- Idag

25 Universums uppkomst Kometer
Består mestadels av frusen gas, is och stoft Möjligen härstammar vatten och kol från just dessa kometnedslag Bilden visar en komet som upphettas av solens strålning

26 Universums uppkomst Sjön Siljan
Kom till genom kollision med rymdmaterial (komet)

27 Universums uppkomst Förklara för varandra! När & hur skedde ”Big bang”
Vilket är det starkaste beviset för detta? Förklara hur väteatomer bildades, ange gärna i form utav tidsaxel Varför är solen varm och lysande? Kontinentalplattor, Vad är det? Vad händer vid kollision mellan 2 plattor?


Ladda ner ppt "Universum uppkomst."

Liknande presentationer


Google-annonser