Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Melior version 216 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Melior version 216 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region."— Presentationens avskrift:

1 Melior version 216 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal
Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region Skåne. Lokala avvikelser förekommer.

2 För att öppna journalen, välj som vanligt fliken Journal på journalmappen.
1

3 Uppladdningstid När Journal öppnas efter att Melior startats på din pc visas ett meddelande om ”Progress”. Meddelandet ”Progress” visas i samband med att olika komponenter laddas in i datorns minne. 2

4 I nedre delen av fönstret kan olika val göras.
Läsfönster Ytan till vänster benämns navigationsfönster med trädstruktur (ersätter listrutorna). I nedre delen av fönstret kan olika val göras. 3

5 4 Här visas aktivitetsmappar med tillhörande anteckningar.
I rullgardinslisten Visa kan man själv välja att läsa anteckningar från ”Alla avdelningar” eller från specifik avdelning Med “Alla avdelningar” avses endast avdelningar i den databas man är inloggad i. 4

6 5 Tillfälligt byte av personalkategori görs i navigationsfönstret.
Minst en kategori måste alltid vara vald. I navigationsfönstret syns de anteckningar som finns under en vårdkontakt beroende på valet av personalkategori. Här visas rutan för Personalkategori i öppnat läge. 5

7 6 Här visas endast aktivitetsmappar (tidigare listrutor).
Under respektive mapp finns patientens samtliga anteckningar (beroende på val av personalkategori) oavsett vårdkontakt. Endast de mappar som innehåller dokumentation visas. 6

8 7 Här visas aktivitetsmappar med tillhörande anteckningar.
I rullgardinslisten Visa kan man själv välja att läsa anteckningar från ”Alla avdelningar” eller från specifik avdelning Med “Alla avdelningar” avses endast avdelningar i den databas man är inloggad i. 7

9 8 1 2 3 4 5 6 1. Mörk papperssymbol = Fri aktivitet
2. Ljus papperssymbol = Anteckning i en vårdkontakt 3 4 -3. Blå pil = En anteckning i en aktivitetslista i en nivå under dess ”förälder” (huvudaktivitet). -4. Grön pil = Aktiviteten har länkats till journalen från en annan modul. Det går att komma till modulen ifråga direkt från trädet genom att högerklicka och välja “Öppna länk”, alternativt dubbelklicka. 5 6 5. Rödkryssad papperssymbol = Makulerad aktivitet 6. Grå mapp = Vårdkontakt dit behörighet saknas. 8

10 Möjlighet finns att göra personliga inställningar
Möjlighet finns att göra personliga inställningar. Dessa sparas när användaren loggar ut. Möjlighet finns här att t ex ändra teckenstorlek, ställa in stigande eller fallande ordning i läsfönstret. Systemet kommer även ihåg vilket visningsläge användaren har i navigationsfönstret. T ex att Visa aktivitetsmappar är markerade och att Signeringsrutan är expanderad. Bockas Visa vårdkontakter ur återgår detta och journalen stängs. Personliga inställningar sparas per databas “Återställ till standardinställningar” återställer både navigationsfönstret och läsfönstret till standardvärde 9

11 Funktionen “Sök i läsyta” gör det möjligt att göra sökning i den text som ligger utlagd i läsfönstret. Text där angiven söksträng ingår blir markerad. Genom att trycka “Sök i läsyta” upprepade gånger flyttas fokus till nästa sökord där den angivna teckensträngen ingår. Sökning görs i det avsnitt som är markerat i trädstruken till vänster. Om “Sök i läsyta” inte syns, kontrollera under “Inställningar” att alternativet “Aktivera sök i läsyta” är markerat. 10

12 När sökning är klar i den text som ligger utlagd i läsfönstret ges ett meddelande att söksträngen inte hittats fler gånger. Möjlighet finns då att markera en annan del i journalträdet och göra en ny sökning. 11

13 Med valet Zooma visas fritext från markerat sökord i ett eget (externt) fönster
Genom att högerklicka på en vårdkontakt kan man få upp till 3 val - Visa i externt fönster - Ändra datum vårdkontakt - Ta bort vårdkontakt För att visa den anteckning som är markerad i navigationsträdet i externt fönster - högerklicka enligt ovan och välj Visa i externt fönster. 12

14 Signering Knappen för signering finns i “signeringsrutan” i nedre delen av navigationsfönstret. För sekreterare är inte signeringsrutan synlig. Det går att minimera signeringsrutan men detta genererar ett extra kommando för att kunna signera. 13

15 Filter Filtret har fått nya sökfunktioner
Filter Filtret har fått nya sökfunktioner. Rullgardinslistor finns med möjlighet för olika filtrering av aktiviteter, händelsedatum osv. Funktionen ”Senast skrivet” är borttaget pga prestandaproblem. 14

16 Valda anteckningar från filtret läggs ut i läsfönstret och listas i trädet.
Dubbelklicka för att komma till filter. 15

17 Knappen ”Uppdatera” används för uppdatering av journalens läsfönster.
Att trycka på uppdatera innebär att en ny läsning görs till databasen så att senaste informationen hämtas. Vid arbete länge i samma journal, ta för vana att uppdatera emellanåt. 16

18 Med hjälp av knappen Zooma öppnas ett eget fönster för fritext med bättre överblick vid dokumentation av lång journaltext. 17

19 18 Termer av typ Flerval Snabbval i skrivläge på flerval
På ett sökord av typ flerval finns det möjlighet att skriva egen text till ett eller flera alternativ. Kommentaren visas i anslutning till det alternativet på läsytan. Snabbval i skrivläge på flerval Förflytta dig mellan alternativen med Pil ner/upp Markera med mellanslag Aktivera beskrivningsfältet med Pil höger Avsluta beskrivningsfältet med Alt + Pil ner för att komma till nästa rad eller backa med eller Alt + vänster eller Alt + pil upp Förflyttning till fritextrutan med Tab-tangenten 18

20 Skrolla i läsfönstret Funktion för att skrolla i läsfönstret när skrivfönstret är öppet kan göras med Ctrl tangenten + pil upp/ner Ctrl + page up/down eller med knapparna Sida - / Sida + För kännedom: Det går inte att dra i skrollisten med musen pga att den nya tekniken inte tillåter att det är fokus i två delar samtidigt. 19

21 20 Ändra på vårdkontakt Markera en vårdkontakt i journalträdet
Högerklicka och välj ”Ändra datum vårdkontakt” Ändra till nytt datum/tid i dialogen ”Ändra datum på vårdkontakt” Bekräfta med OK Om en mapp för en tom vårdkontakt markeras finns även alternativet ”Ta bort vårdkontakt” 20

22 21 Dialogen Ny anteckning med två “flikar”
När omvårdnadspersonal skriver en ny anteckning finns det två flikar med olika listor. Fliken “Aktiviteter” innehåller en lista av valbara anteckningar. 21

23 22 Ny anteckning med aktivitetslista
För att skapa en underaktivitet till t.ex. en vårdplan Markera huvudaktivitet (t ex vårdplanen) i journalträdet Välj Ny anteckning, listan av valbara anteckningar kommer då att innehålla tillhörande aktivitetslista. Då avsikten inte är att skapa en underaktivitet markeras kryssrutan ”Huvudaktivitet” och den vanliga aktivitetslistan presenteras. 22

24 Meliorsidan på Inblick
Meliorsidan nås via genvägar/startsidan på Inblick Eller via Melior/Externa pgr/Inblick 48

25 På denna sidan läggs fortlöpande in information/nyheter samt rutiner
49

26 Lista över Helsingborgs lasaretts Huvud-SA (superanvändare Melior)
50


Ladda ner ppt "Melior version 216 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region."

Liknande presentationer


Google-annonser