Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mot framtiden! Segeltorpsskolan 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mot framtiden! Segeltorpsskolan 2012."— Presentationens avskrift:

1 Mot framtiden! Segeltorpsskolan 2012

2 Bakgrund och syfte till organisationsförändringen
Nya förutsättningar; Skollag och Läroplan (Lgr11) Eleverna får olika förutsättningar Få elever söker åldersblandade klasser

3 Mål Eleverna har goda resultat – de når kunskapskraven i kursplanerna, efter sina förutsättningar En smidig och tydlig organisation Alla arbetslag ska vara likvärdiga

4 Vi i ledningsgruppen har beslutat att organisera arbetslagen i åldershomogena klasser.
Vi vill även organisera arbetslagen årskursvis.

5 Argument för åldershomogena klasser och årskursvisa arbetslag:
Nya skollagens stärkta skrivningar kring måluppfyllelse och bedömningar innebär att lärare behöver öka bedömaröverensstämmelsen. Krav på systematisk kunskapsuppföljning. Undervisning utifrån behörighet – 2015 Effektivisering Tillvarata kompetenser Tillfälliga nivågrupperingar underlättas Fler frågor som rör samma åldersgrupp (gemensamma föräldramöten) Ämnesövergripande samplanering (Lgr11) Delningstimmar möjliggörs för fler klasser

6 Antal klasser i olika årskurser
F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ht 2012 Ht 2013 Ht 2014 Ht 2015 åk åk åk 6

7 Nästa steg Klassorganisationen
Vilka lärare undervisar i klassen (utifrån behörighet) Klassrumsfördelning Era synpunkter

8 Berörda klasser F-1 C 2-3 C 4-5 C FD 1-3 D 4-5 D
Fördelning? Till exempel: Slå ihop C+D, blanda alla klasser eller övriga förslag Epsilon byter namn till D.

9 Klassernas storlek vid en sammanslagning
Ett förslag: Sammanslagning av Gamma och Delta till C jämfört med elevantal i A och B, läsåret FC+FD 27 elever (1C) 26 (1A) 26 (1B) 1C+1D 23 elever (2C) 24 (2A) 21 (2B) 2C+2D 15 elever (3C) 26 (3A) 26 (3B) 3C+3D 23 elever (4C) 27 (4A) (4B) 4C+4D 18 elever (5C) 25 (5A) 23 (5B) 5C+5D 27 elever (6C) 28 (6A) 27 (6B)

10 Tidsplan Era synpunkter lämnas innan 24 februari
Klassorganisationen tas upp i LSG den 15 mars Information om klasserna i slutet av mars


Ladda ner ppt "Mot framtiden! Segeltorpsskolan 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser