Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardavtal i byggsektorn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardavtal i byggsektorn"— Presentationens avskrift:

1 Standardavtal i byggsektorn
De viktigaste är framtagna av föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK) Partsammansatt förening bestående av 18 föreningar, företag och myndigheter Bl.a: BYGGHERREFORUM, HSBs RIKSFÖRBUND, LANDSTINGSFÖRBUNDET, RIKSBYGGEN, SVERIGES BYGGINDUSTRIER, FASTIGHETSÄGARNA, VVS-INSTALLATÖRERNA, BANVERKET, FORTIFIKATIONSVERKET, LUFTFARTSVERKET, VÄGVERKET OCH STATENS FASTIGHETSVERK Krävs enighet, d v s varje medlem har vetorätt, för att genomföra ändringar i BKK:s dokument Entreprenadjuridik

2 Byggsektorns viktigaste standardavtal
Allmänna bestämmelser för Byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04) Underentreprenader (AB-U 07) Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06) Underentreprenader på totalentreprenad (ABT-U 07) Konsulttjänster (ABK 96) Småhusentreprenader (ABS 05) Köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) Entreprenadjuridik

3 Entreprenadjuridik Småhusköpare Konsult Beställare Entreprenör
ABK 96 Konsult Beställare AB 04 ABT 06 ABK 96 ABS 05 Entreprenör AB-U 07 ABT-U 07 UE 2004 ABM 07 Entreprenadjuridik Leverantör Underentreprenör ABM 07 Grossist

4 Entreprenadjuridik Entreprenadformer Två huvudgrupper Totalentreprenad
Entreprenören svarar för såväl projektering som utförande Utförandeentreprenad Beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande Entreprenadjuridik

5 Entreprenadjuridik Entreprenadformer
Utförandeentreprenad kan delas in i flera grupper: Delad entreprenad Beställaren ingår avtal med fler än en entreprenör som i sin tur blir sidoentreprenörer Generalentreprenad Beställaren ingår avtal med en entreprenör. Denne kallas Generalentreprenör Generalentreprenören ingår i sin tur avtal med en eller flera underentreprenörer Samordnad generalentreprenad Beställaren ingår avtal med flera entreprenör varav en utses till samordningsansvarig. Därefter överförs avtalen på generalentreprenören Entreprenadjuridik

6 Entreprenadjuridik Totalentreprenad BESTÄLLARE KONSULT TOTAL-E EL-E
ABT 06 ABK 96 Entreprenadjuridik KONSULT TOTAL-E ABT-U 07 EL-E VVS-E MÅLN-E

7 Entreprenadjuridik Generalentreprenad BESTÄLLARE KONSULT GENERAL-E
AB 04 ABK 96 GENERAL-E Entreprenadjuridik AB-U 07 EL-E VVS-E MÅLN-E

8 Entreprenadjuridik Delad entreprenad KONSULT BESTÄLLARE EL-ENTREP.
AB 04 ABK 96 Entreprenadjuridik EL-ENTREP. BYGG-ENTREP. MÅL-ENTREP. Förekommer att en entreprenör övertar beställarens samordningsansvar för dennes egna och sidoentreprenörers arbete enl. 3 kap. § 9 AB 04. Entreprenören som tar över ansvaret kallas ”huvudentreprenör”.

9 Entreprenadjuridik Samordnad generalentreprenad KONSULT BESTÄLLARE
Steg 1 (Som en delad entreprenad KONSULT BESTÄLLARE EL-ENTREP. BYGG-ENTREP. MÅL-ENTREP. Steg 2 (Beställaren överlåter sina avtal med övriga entreprenörer till en entreprenör, som därmed blir generalentreprenör.) Entreprenadjuridik KONSULT BESTÄLLARE BYGG-ENTREP. EL-ENTREP. MÅL-ENTREP.


Ladda ner ppt "Standardavtal i byggsektorn"

Liknande presentationer


Google-annonser