Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 5 Hela skapelsen bistår den lärde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 5 Hela skapelsen bistår den lärde"— Presentationens avskrift:

1

2 Föreläsning 5 Hela skapelsen bistår den lärde
De lärda och tillbedjarna

3 Minitest

4 Hadithen ”Änglarna sänker sina vingar för studenten, de (änglarna) är tillfreds med vad han gör." Bokstavligt. Underlättar och hjälper dem. (den antagonistiska ateisten) Sänker sina vingar av ödmjukhet. ”och bred ödmjukt din [ömhets] vinge över dina troende anhängare. (26:215) Överlappar varandras vingar till himlen Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

5 Hela skapelsen bistår den lärde

6 Hadith 1 Profeten sa: ”Helt visst ber Allah, änglarna, himlarnas och jordens varelser, myrorna i sina hål i marken och fiskarna i haven om välsignelse för dem som lär ut det goda till människorna.” Innefatta även andra? Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

7 Profeten sa: ”Allting, även fiskarna i havet söker förlåtelse för den som upplyser människorna.”
Hadith 2 Innefatta även andra? Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

8 Hadith 3 Profeten sa: ”De lärda är profeternas arvtagare. Himlen och jordens innvånare älskar dem. När de lärda dör söker fiskarna i havet förlåtelse för dem från den tidpunkt då de dör ända tills Uppståndelsens dag.” Gäller även studenten. Hadithen om den gamle Qabîsa ibn al-Mukhâriq. Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

9 Varför ber djurvärlden för de lärda?
Lärda sprider frid och nåd på jorden Lärda lär ut ett att ta hand om djuren på ett värdigt sätt. Halal-slakt. Djuren lyder Allah och älskar därför dem som lyder Allah Hadither? Den Nåderike skall låta [mycken] kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv. (Koranen 19:96)

10 Livlösa objekt älskar de lärda
”Men himlen och jorden fällde inga tårar över dem och de gavs ingen frist.” (Koranen 44:29) Ibn Abbas kommentar. Platsen där han gjorde sujud, den himmelska porten där hans goda handlingar fördes upp, gråter över hans bortgång.

11 De lärda och tillbedjarna

12 Citat Ali har sagt: ”Att älska de lärda är tillbedjan”
”Var en lärd, en lärare, en lyssnare eller en som älskar dem. Var inte del av en femte kategori och på så sätt bli ruinerad.” Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

13 Fullmånen, stjärnorna och planeterna
Profeten sa: ”Den lärdes överlägsenhet jämfört med den hängivne tillbedjaren är lik fullmånens överlägsenhet jämfört med resten av himlakropparna.” Bruten berättarkedja. Tidigare hadith? Skillnad i ljusstyrka Planeter inte lik stjärnor Ljus från solen Munken Jurayj Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab. Profeten sa: ”Den första grupp som skall stiga in i Paradiset kommer vara lik fullmånen. De som stiger in efter dem är lik blinkande stjärnor.”

14 Kunskapens dygd över allmän tillbedjan
Två män nämndes för Profeten. En var en hängiven tillbedjare och den andre en lärd. Profeten sa: ”Den lärdes dygd över den hängivne tillbedjaren är lik min dygds överlägsenhet jämfört med den lägsta bland er.” Profeten sa: ”En enda kunnig troende är svårare för Satan än tusen hängivna tillbedjare.” De två sammankomsterna Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

15 Kunskapens dygd över allmän tillbedjan
Abu Hurayrah och Abu Dharr sa: ”Den minsta mängden av sund kunskap är oss mer kärt än 1000 rakat av frivilliga böner.” Abu Hurayrah sa: ”Att känna till reglerna vad gäller till ett påbud eller ett förbud är mig mer kärt än att strida 70 slag i Allahs väg.” Musa al-Ash’ari sa: ”Att studera med Abdullah ibn Mas’ud är bättre för min själ än ett helt år av tillbedjan.” Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

16 Kunskapens dygd över allmän tillbedjan
Hasan al-Basri sa: ”Att lära känna en aspekt av kunskapen och sedan lära ut den till en muslim är mig mer kärt än att äga hela världen och sedan använda den i Allahs väg.” Han sa också: ”Den lärdes bläck och martyrens blod rinner i en och samma ström.” Sufyan al-Thawri och Abu Hanifah sa: ”Det finns inte någonting bättre efter den obligatoriska tillbedjan än att söka kunskap.” Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

17 Kunskapens dygd över allmän tillbedjan
Imam ash-Shafi’i sa: ”Söka kunskap är bättre än frivilliga böner.” Imam Malik: ”Jag är förvånad över ditt handlande! Det som du stod upp för är inte bättre än det som du övergav.” Imam Ahmed blev tillfrågad: ”Vad anser du är bättre, att jag spenderar natten i frivillig bön eller att jag nedtecknar kunskap?” Imam Ahmed svarade: ”Att du nedtecknar vad du vet om din religion är mig mer kärt.” Mu’âfî ibn ’Imran sa: ”Att nedteckna en enda hadith är mig mer kärt än att tillbringa hela natten i bön.” Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

18 Nästa gång: Kunskapens dygd – En liknelse
Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.

19 Jazakallah khayr för er tid!
PS: Glöm inte skriva upp er på sms-listan. Near the end of his life, Ibn Rajab began composing a commentary on Sahih Bukhari, but unfortunately only reached the chapter on the funeral prayers before he died. He had named his work Fath al-Bari and what he did write has been published by Dar Ibn al-Jawzi in seven volumes. This amounts to less than a sixth of Sahih Bukhari and one can only imagine how large the work would have been had he been able to complete it. Twenty years after his death, Ibn Hajar al-Asqalani began his commentary on Sahih Bukhari and gave his own work the same title in honour of Ibn Rajab.


Ladda ner ppt "Föreläsning 5 Hela skapelsen bistår den lärde"

Liknande presentationer


Google-annonser