Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GLOKAL SPIRITUALITET - för en skön ny värld Antoon Geels, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GLOKAL SPIRITUALITET - för en skön ny värld Antoon Geels, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 GLOKAL SPIRITUALITET - för en skön ny värld Antoon Geels, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

2 Att söka gemensamma nämnare
Spiritualitet – en god grund för dialog Enhet i mångfald

3 Compartmentalization
”Oh, science is science and faith is faith and never the twain shall meet” 3

4 James Herrick ”Det uppenbarade ordet” Övernaturlig auktoriet
(obs! amerikansk kristendom) Övernaturlig auktoriet Personlig Gud Universums skapare Ingriper i historien Försoning genom Jesus Kristus Yttersta domen Den nya religiösa syntesen Historien inte central Heliga texter symboliska Förnuftet som verktyg Spiritualisering av vetenskap Naturens inre kraft Dold andlig kunskap Religiös pluralism

5 Robert K.C. Forman: Spiritualitet på gräsrotsnivå
Inkluderar vagt beskriven panenteistisk gud, som är inneboende, ibland rent kroppsligt uppfattat, såsom det djupaste självet, och som man har tillgång till på icke strikt rationella vägar av självtransformation och processer i grupp, som blir en holistisk organisation för allt liv. Påminner om en slags global andlighet

6 Charles Kimball ”När religionen blir ond”
Jag är övertygad om att det är fullt möjligt att vara en djupt troende människa – kristen, hindu, jude, muslim, buddhist – samtidigt som man är på det klara med att den egna gudsupplevelsen inte är den enda vägen till sanning. Men en sådan konstruktiv syn på begreppet religiös pluralism behöver vi inte nöja oss med enbart ömsesidig tolerans, utan vi kan ta vara på mångfalden, berikas av den och hämta kraft ur dess inspirerande källa.

7 Liselotte Frisk Globalisering och religiös förändring
Från enskild till eklektisk Från dogm till erfarenhet Från kollektiv till personlig Från hierarkisk till egalitär Från teologisk till antropologisk Från livet efter detta till inomvärldslighet

8 Exempel från Indien: Ramana Maharishi & Ramanashrama
Besöks av många västerlänningar, de flesta 50+, välutbildade och välsituerade 8

9 Ramanashrama 9

10 Ännu ett exempel från Indien: Sri Sri Ravi Shankar och www.srisri.org/
10

11 Satsang med Sri Sri Ravi Shankar
11

12 Exempel från Istanbul, Turkiet: Halveti-Jerrahi dervisher
12

13 Den ”gamla” spiritualiteten
Panenteistisk gudsbild, t.ex. Dionysios Areopagita Bernhard av Clariveaux Bonaventura Eckhart Gertrud av Helfta Mechthild av Magdeburg

14 Den ”gamla” spiritualiteten (2)
Sefer ha-Zohar, Strålglansen bok Gud – dold och uppenbarad Ayin – intighet & de tio sefirot - Gudomliga emanationer

15 Muslimsk mystik ”varthän ni än vänder eder, så är Guds ansikte där” (Sura 2:109)
O Gud, när jag lyssnar på djurens läten eller trädens prasslande, de skvalpande vattnen eller fåglarnas sång, vindens visslande eller åskans muller, då uppfattar jag i dem ett vittnesbörd om Din Enhet, och ett bevis på Din Ojämförbarhet; att Du är den Allt-genomträngande, den All-vetande.

16 Om du hävdar [ren] transcendens begränsar du Gud,
och om du hävdar [ren] immanens definierar du Honom. Men om du hävdar båda tingen följer du den rätta kursen, och du är en mästare i gnosis. (Ibn ‘Arabi)

17 Jag har gett upp dualismen, jag har sett att de två världarna är en;
En jag söker, En jag känner, En jag ser, En jag kallar. Jag är berusad av Kärlekens bägare, de två världarna är bortom mitt förstånd Jag har inget ärende utom att festa och rumla. (Jalāl al-dīn Rūmī)

18

19

20

21

22

23

24 Proteus-jaget (Robert Jay Lifton)
Motsats till det funda- mentalistiska jaget Mycket flexibel Anpassningsbar Öppet sinne ”Shape shifter”

25 Dao De Jing Den högsta godheten liknar vattnet.
Vattnet gagnar De tiotusen tingen utan att tävla med dem. Därför kommer vattnet närmast Dao (Strof 8, i översättning av Göran Malmqvist, 2008)

26 Dao De Jing När människan är vid liv är hon mjuk och svag; när hon är död är hon stel och hård. När örter och träd lever är de späda och spröda; när de är döda är de torra och vissna. Därför är det stela och hårda dödens följeslagare, medan det mjuka och svaga är livets följeslagare. (Strof 77, i översättning av Göran Malmqvist, 2008)

27 Tack för din uppmärksamhet!
”If a man becomes a Buddha by just practising zazen, Mean frog though I am I should have been one long before this.”


Ladda ner ppt "GLOKAL SPIRITUALITET - för en skön ny värld Antoon Geels, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser