Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar Ett exklusivt urval av resultat från ”Bredbandsutredningen” & ”Mobilt bredbandsrapporten” Presentation för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar Ett exklusivt urval av resultat från ”Bredbandsutredningen” & ”Mobilt bredbandsrapporten” Presentation för."— Presentationens avskrift:

1 Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar Ett exklusivt urval av resultat från ”Bredbandsutredningen” & ”Mobilt bredbandsrapporten” Presentation för Bredbandssamverkan Västra Götaland Bredbandsutveckling är Samhällsutveckling Patrik Sandgren 2014 04 25

2 Vad är Bredbandsforum?

3 Många aktörer är involverade i den direkta bredbandsutbyggnaden 3 + 400 nätägare 6 myndigheter 290 kommuner 5 intresseorganisationer med lokalt fokus 21 län och fyra regioner + 1000 utvecklingsgrupper + 100 entreprenadfirmor och tekniska konsulter Universitet och forskningsinstitut

4 Bredbandsforum arbetar med samverkan Lösningar Diskussion Kommunikation Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt arbeta fram konstruktiva förslag till åtgärder som förbättrar förutsättningar för utbyggnad och tillgång till bredband i hela landet. Att bidra till att öka kunskap och medvetenheten om bredbands betydelse på lokal, regional och nationell nivå. ” ” 4

5 Agenda Resultat från Bredbandsutredningen – Experternas syn på läget samt önskvärda åtgärder Resultat från Mobilgruppen - Arbetsgruppens betraktelse av trådlös utveckling

6 Resultat från Bredbandsutredningen

7 Tonvikt i Bredbandsutredningen – En översikt av vanligt förekommande ord

8 Fokus i Bredbandsutredningen - Tre återkommande teman med olika tyngd* * = Viktning av uppskattat antal antal sidor som ges till olika områden

9 Läget i landet Står vi inför en annalkande katastrof?

10 Fem slutsatser kring läget på bredbandsfronten Bredbandsmålen kan nås Bandbreddsbehovet ökar Bredband är samhällsviktig infrastruktur Potentialen är stor för digitala tjänster PTS bör upprätta en tjänst för efterfrågeaggregering

11 Stabil investeringstakt i fiber - Samlade investeringar i fiber 2010-2013

12 Sverige har en stark position - Höghastighetsbredband, ett svenskt signum

13 Nyckelfaktorer - Fem faktorer driver bredbandsutbyggnaden

14 Kommunernas strategiska roll På vilket sätt är den lokala nivån intressant för bredbandsutbyggnad?

15 Fem slutsatser i förhållande till kommuner Barriärerna för utbyggnad kan sänkas lokalt Digitala agendor / bredbandsstrategier är nyckeldokument Forum behövs för samtal mellan kommuner och operatörer Samförläggning bör uppmuntras Lokaliseringsprincipen bör utredas

16 Kommunala bredbandsstrategier

17 Antal stadsnät och lokala bredbandsnät 1993-2013 Källa: Bearbetning av uppgifter från SSNf, 2005 samt SKL, 2006. * = Estimering av Bredbandsforum, 2014

18 Framtiden för stadsnät i kommunal regi? Verksam i en kommun Verksam i ett flertal kommuner Genomsnittligt antal bredbandsportar per nät* Kommunal förvaltning380 1 800 Energibolag547 7 400 Separat bolag (AB)286 19 600 Summa12013 * = Avser bredbandsprotar för fiber. Avrundat till närmaste hundratal Källa: Bredbandsforum, 2014

19 Modell för samordning Hur kan en helhet konstrueras som gagnar bredbandsbyggnation?

20 Koordineringsmodell för stärkt samverkan - Enhetliga regler, framförhållning och tillämpbara råd 290 Kommuner Regionala Bredbandskoordinatorer Regionförbund Samman- kallande Grupp av Nationella Aktörer för Regional Samordning i Partnerskap (GNARP) Regional nivå Nationell nivå Lokal nivå •Spridning av Bredbandsguiden •Goda exempel •Kompetensstöd till pilotprojekt Uppdatering av Bredbandsguiden Stöd och påverkan Samarbete Byanät Nätbyggnation Utbildningar m.m. om stöd Handskakning ”Expertmyndighet” ”Kommunala Bredbandssamordnare”

21 Mobilrappporten

22 Slutsats i en mening Radioaccess behövs för att nå måluppfyllnad men innebär stora utmaningar

23 Uppsidan Efterfrågan ökar: –Fler personer kopplar upp sig oftare och under längre tid Utbudet ökar: –Massiv utbyggnad av nästa generations nät och förtätning av befintliga nät

24 Nedsidan Förväntningarna har ökat hos slutkunderna Bristande täckning har identifierats Kapacitetsmässiga flaskhalsar har uppstått

25 En kompletterande målsättning för mobilt bredband ”Alla som bor verkar och vistas i Sverige bör ha tillgång till tillräcklig täckning och kapacitet i internettjänster där man är.”

26 Tre förslag som på kort sikt bedöms få störst effekt för ökad täckning och kapacitet. Bredbandskoordinatorer bör finnas i samtliga län, regioner och kommuner samt motsvarande funktion hos operatörer Uppdrag till PTS att genom samverkan med berörda aktörer föreslå åtgärder för ökad täckning och kapacitet inomhus Kommunal planering bör beakta trådlös bredbandsinfrastruktur tidigare än idag.

27 Totalt 18 förslag för ett mer mobilt Sverige Enkla tekniska lösningar Kombinera energikrav och mobiltäckning Pilotprojekt för hemsjukvård Täckningskrav vid spektrumtilldelning Rullande tillståndstider Trådlös bredband in översiktsplaneringen Kunskapsutbyte i nätverk Policy för marktillträde / byggnation av trådlös infrastruktur Praxis om lovgivning Mobil målsättning i bredbandsstrategin Fokusera på medborgerliga behov idag och imorgon Bredbandskoordinatorer Nationellt forum för nationella myndigheter Teknikneutrala stöd Samordna trådlös utbyggnad med byanät Ge länsstyrelserna utökat ansvar Genomför en pilotsatsning på OPS


Ladda ner ppt "Digitala förhoppningar med trådlösa drömmar Ett exklusivt urval av resultat från ”Bredbandsutredningen” & ”Mobilt bredbandsrapporten” Presentation för."

Liknande presentationer


Google-annonser