Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Domar om MKN MÖD M Sävenäs avfallsvärme Renova

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Domar om MKN MÖD M Sävenäs avfallsvärme Renova"— Presentationens avskrift:

1 Domar om MKN MÖD 14.2.2007 M 6043-05 Sävenäs avfallsvärme Renova
MD Vänersborg M Volvo Personvagnar MD Vänersborg , överklagande av MPDs beslut Volvo Lastvagnar Några erfarenheter från dessa domar Villkor om miljöklasser för lastbilar kan före-skrivas inom ett väl avgränsat område där MKN överskrids Förbud enligt 16:5 MB gäller mot ”ny verksamhet” där MKN överskrids. Förbudet träffar inte utökad verksamhet på en anläggning Magnus Sandström

2 MKN för NOx har villkorats, inte MKN för partiklar
Endast fordonsutsläppen påverkar MKN, inte (betr Sävenäs) av utsläpp från förbränning av avfall via hög skorsten MKN för NOx har villkorats, inte MKN för partiklar Upprättade åtgärdsprogram p g av överskridanden av MKN samt miljökvalitetsmålen åberopas i domarna Högsta Domstolens dom i Hyltemåtet, NJA 2004 s.421, har stor betydelse. Generella bestämmelser för transportsektorn får inte meddelas vid tillståndsprövningar. Domarna avser stora verksamheter med mycket transporter. Nedre gräns för antalet transporter ? Magnus Sandström

3 Inga krav på miljöklasser på personbilar och personalens arbetsresor
En avgränsning skall göras av det närområde där villkoret gäller. Genom avgränsningen undviks konflikt med Hyltedomen. Områdets storlek ? Villkoren anger att viss %-andel av fordonen från angivet år skall klara miljöklass enligt lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening Villkor om aktiv transportstyrning och förarutbildning enligt program som skall upprättas Inga krav på miljöklasser på personbilar och personalens arbetsresor Magnus Sandström

4 Avgränsat område omfattas av transportvillkoret för Volvo Cars
NO2-halter i Göteborg percentil för dygnsmedelvärde (MKN = 60 µg/m3) Avgränsat område omfattas av transportvillkoret för Volvo Cars Magnus Sandström


Ladda ner ppt "Domar om MKN MÖD M Sävenäs avfallsvärme Renova"

Liknande presentationer


Google-annonser