Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Profu Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987 och består idag av 19 personer. Profu är ett oberoende forsk- nings- och utredningsföretag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Profu Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987 och består idag av 19 personer. Profu är ett oberoende forsk- nings- och utredningsföretag."— Presentationens avskrift:

1 Profu Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987 och består idag av 19 personer. Profu är ett oberoende forsk- nings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet. • Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Profu. Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004). • Mattias Bisaillon Profu

2 Profu Projektinriktad forskning och utveckling Verksamhetsområden: • Energi • Avfall • Miljö • IT • Oberoende forsknings- och konsultföretag • Etablerat 1987 • 19 fast anställda • Nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola • Finns i Göteborg, Stockholm och Gävle Profu i Göteborg AB Holländargatan 23, 4tr 111 60 STOCKHOLM 08 – 440 42 50 08 – 440 42 58 08 – 440 42 59 070 – 364 93 50 mattias.bisaillon@profu.se www.profu.se Profu Adress: Telefon: Direkt: Telefax: Mobil: E-post: Hemsida:

3 Profu Biobränslemarknaden i Sverige Presentation under Fjernvarmedagene, 23 september 2009  Kort om Profus årliga marknadsanalyser  Produktion och användning  Priser  Potentialer

4 Profu Profus årliga marknadsanalyser för biobränslen och avfall  Produktion och användning på dagens marknader  Priser / mottagningsavgifter  Utbyggnadsplaner och framtida användning  Potentialer för ökade bränsleuttag  Import- och exportflöden  Prognos för utvecklingen fram till 2015

5 Profu Bränsleanvändning inom fjärrvärmesektorn Biobränsle 55 % Avfall 24 % (17 TWh) Naturgas 6 % Kol 4 % Spillvärme 7 % El 2 % Olja 2 % Värmeleverans ca 69 TWH Källa: Elforsk 2005, Kraft- värme i framtiden (Profu) Värmeleverans 27 TWH Källa: Svensk Fjärrvärme 1981 2001 2015 Värmeleverans 46 TWH Källa: Svensk Fjärrvärme

6 Profu Produktion och användning av de studerade biobränslena år 2008 Källa: Biobränslemarknaden 2009 (Profu)

7 Profu Flöden av råvaror från Skogsbruk år 2007 [TWh, effektiva värmevärden] Källa: Underlagsmaterial till Biobränslemarknaden 2009 (Profu)

8 Profu Produktion vs användning av de studerade biobränslena på regionnivå år 2008  Skogsindustrin är relativt jämnt fördelad mellan regionerna.  Detta innebär relativt jämnt uttag av skogsbränslen och uppkomst av skogsindustriella biprodukter.  FV-sektorn är betydligt större i Mitt och Syd än Nord.  Detta stimulerar ett flöde av biobränslen från Nord till Mitt och Syd.  Många kustnära energibolag i Mitt och Syd importerar även biobränslen för att klara efterfrågan. Nord Syd Mitt Källa: Biobränslemarknaden 2009 (Profu)

9 Profu Skogsflis: Aktuella marknadspriser för större användare inom FV-sektorn Källa: Biobränslemarknaden 2009 (Profu)

10 Profu Massavedspriser för leveransvirke, justerat till 2009 års prisläge Grunddata från Skogsstyrelsen avser genomsnittspriser vid bilväg och anges i SEK/m3fub. Profu har lagt på en transportkostnad från bilväg till värmeverk (83 SEK/m3fub), en flisningskostnad (50 SEK/m3fub) samt räknat om till MWh med omräkningstalet 2,2 MWh/m3fub. Källa: Biobränslemarknaden 2009 (Profu)

11 Profu Potentialer för utökade uttag av skogsbränslen (1) Källa: Data samlad i Biobränslemarknaden 2009 (Profu)

12 Profu Potentialer för utökade uttag av skogsbränslen (2) Källa: Data samlad i Biobränslemarknaden 2009 (Profu)

13 Profu Götaforsliden 13, nedre 431 34 Mölndal 031-720 8390 Holländargatan 23, 4 tr 111 60 Stockholm 08-440 42 58 mattias.bisaillon@profu.se www.profu.se


Ladda ner ppt "Profu Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987 och består idag av 19 personer. Profu är ett oberoende forsk- nings- och utredningsföretag."

Liknande presentationer


Google-annonser