Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Caspar David Friedrich, Vandraren över dimhavet (ca 1818)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Caspar David Friedrich, Vandraren över dimhavet (ca 1818)"— Presentationens avskrift:

1 Caspar David Friedrich, Vandraren över dimhavet (ca 1818)

2 Romantiken ca 1790-1830 Naturen ses som en spegel för själen
och en väg till det gudomliga

3 Från upplysningen till romantiken
Franska revolutionen 1789 gör slut på upplysningen och förnuftstron. Reaktion mot upplysningens tro på förnuft och vetenskap. Romantikerna var intresserade av det fantastiska, det galna, det vilda. Drömde sig till främmande platser och främmande tider: eskapism.

4 Under upplysningen såg man naturen som något ”nyttigt” – något som kunde odlas, ordnas och användas på ett klokt sätt. Med romantiken – en helt ny syn på naturen: naturen uppfattas nu som besjälad, den har en själ, en ande. Under upplysningen var man kritisk till religionen och kyrkan. Gud förpassades till en avlägsen plats (hade möjligen skapat världen men påverkade den inte på något sätt)  DEISM. Under romantiken ville man se Gud i allt, främst i hans skapelse, naturen  PANTEISM. Upplysningsfilosoferna var inte intresserade av det förflutna – nuet var det som gällde. Med romantiken växte historieintresset. England och Tyskland står i centrum.

5 Vad skrevs under romantiken?
Lyriken blomstrade – poeter tävlade om att skriva känslosamt och vackert. Romanläsarna ställde nya krav: romanen skulle vara spännande – inte ironisk och satirisk som under 1700-talet. Främmande kulturer och folk intresserade romantikerna eftersom de representerade urmänniskan och miljöer som människan ännu inte förstört – ”den ädle vilden”, ”den vise kinesen”. Främmande exotiska miljöer, övernaturliga fenomen, folkliga vardagsskildringar, varulvar, spöken och levande döda. Dagens skräckberättelser och fantasy skrivs enligt mönster från romantiken. Genrer: historiska äventyrsromaner, skräck- och spökhistorier, folksagor och poesi. Nu skulle man läsa för att bli känslomässigt påverkad.

6 Romantiken kom även till Sverige från England och Tyskland.
Stort intresse för vikingatiden – skrevs ett otal dikter om hjältemodiga män. En svensk romantiker: Stagnelius. Skrev om kärleken, lusten och begäret – flera av dikterna är riktade till Amanda, den älskvärda.

7 Romantikens författare
Johan Wolfgang von Goethe Tidig romantiker (förromantiken) Unge Werthers lidanden (1774) Olycklig kärlek Brevform (bara Werthers brev). Full av komponenter som karaktäriserar romantiken: ensamhet, besjälad natur, starka känslor och förtvivlan.

8 William Wordsworth Skrev en rad naturdikter som anknöt till folkliga sånger. Ville att poesin på ett enkelt sätt skulle ge uttryck för människors tankar och känslor men ändå behålla ett poetiskt uttryckssätt. Drömde om främmande miljöer och hängav sig i sina dikter åt fantastiska historier, bl.a. om det mystiska i naturen.

9 Mary Shelley Dotter till den tidiga feministen Mary Wollstonecraft. Frankensteins monster Handlar om vetenskapsmannen Victor Frankenstein som skapar ett monster av likdelar.

10 En annan känd skräckmästare var amerikanen Edgar Allan Poe.
Debuterade som poet, men är idag mest känd för sina skräck- och detektivnoveller. Det anses ha varit Poe som med Morden på Rue Morgue (1841) skapade deckargenren.

11 Sagor Under romantiken vaknade ett enormt intresse för ”folkets berättelser” – sagorna. Ute på landet skulle man försöka få gamla gummor att berätta sagor. De flitigaste sagoinsamlarna var Bröderna Grimm – Hans & Greta, Snövit, Törnrosa. Dansken H C Andersen gav sig inte ut att leta efter sagor – han skrev egna – Kejsarens nya kläder, Prinsessan på ärten och Den fula ankungen.

12 Pendeln svänger


Ladda ner ppt "Caspar David Friedrich, Vandraren över dimhavet (ca 1818)"

Liknande presentationer


Google-annonser