Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPLYSNINGEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPLYSNINGEN."— Presentationens avskrift:

1 UPPLYSNINGEN

2 Renässansen lägger grunden
Nya världen Columbus Boktryckarkonsten Martin Luther vänder sig mot katolska kyrkan – reformationen

3 UPPLYSNINGEN När? 1700-talet Vad? Vetenskap, förnuft och individens rättigheter Var? Började i England, men spreds över Europa.

4 UPPLYSNINGEN RENÄSSANSEN Blickade framåt
Blickade bakåt – hyllade antikens ideal Förnuftets herravälde över fantasi och känsla Sökte kunskap om hela människan Sökte lagarna bakom hemligheterna Ville lära känna naturens alla hemligheter

5 UPPLYSNINGEN Förnuft och vetenskap Optimistisk anda och framtidstro
Individens fri- och rättigheter Yttrandefrihet, religionsfrihet

6 Isaac Newton (1642-1727) Iakttog Experimenterade Samlade fakta
Drog slutsatser

7 Carl von Linné Systematiserade växt- och djurriket
Kartlade Sveriges natur

8 Vetenskapens triumf Vetenskapliga framsteg skulle förbättra människans villkor

9 Encyklopedin Samla all kunskap
Mötte motstånd från franska myndigheter. De nya idéerna ansågs upproriska och farliga. Folket skulle hållas på plats och därför var kunskap farligt.

10 Upplysningen vs IT-revolutionen
IT-revolutionen: Enorma mängder information kan spridas billigare till betydligt fler människor. Samma sak med upplysningen sammanfaller med industriella revolutionen i England Tryckpressarna blir billigare och effektivare. Förändrar tillgängligheten för informationen.

11 Och vad är det då man börjar publicera?
Jo, pornografi! Likadant med IT-revolutionen. När bilder kan spridas till låg kostnad är det pornografin som blir den första riktigt lönsamma branschen på nätet.

12 Tankesätt som formar berättandet:
LITTERATUREN Tankesätt som formar berättandet: Enskilda människans rättigheter och skyldigheter Individen, ”jaget”, i centrum. Yttrandefrihet, religionsfrihet, tryckfrihet

13 LITTERATUREN Reseberättelser Upptäckarnas och resenärernas tid
Sprida sina upplevelser Jämför dagens bloggar

14 Daniel Defoe ( ) Robinson Crusoe Reselitteratur Jag-form

15 När Robinson Crusoe ensam överlever ett skeppsbrott är det bara en sak som kan rädda honom …
… hans eget förnuft Alltså sätter han sig inte och deppar – för hur skulle det hjälpa honom? Han ägnar sig inte heller åt att be till högre makter – för Gud hjälper bara den som hjälper sig själv. I stället samlar han snabbt ihop det mest användbara av fartygsspillrorna och bygger upp en så praktisk och civiliserad utpost han bara kan. Ber inte till högre makter … … utan agerar praktiskt och uppfinningsrikt Optimistisk trots den hopplösa situationen

16 Satiren Satir = Överdriva för att förlöjliga något
Samhälls- och religionskritik under ytan Ett sätt att undvika censur Litteraturen användes för att kritisera samhällsordningen. Kunde dock inte skriva vad som helst utan att bli förföljda Hård censur i Frankrike

17 Jonathan Swift ( ) Gullivers resor Samhällskritisk allegori

18 Voltaire (1694-1778) Filosof och författare
Skrev om stora samhällsfrågor Människors rättigheter Det är de intellektuella som ska föra civilisationen framåt - inte generaler, kungar eller folk i allmänhet.

19 Voltaire Granskade makten Satirer mot topparna i samhället
Intellektuella och vetenskapsmän är de som ska föra civilisationen framåt

20 Voltaire ”Krig är civilisationens fiende nummer ett”
”Krossa den skändliga”

21 Voltaire Candide (1759) Undertiteln Om optimismen
Undervisas av filosofen Pangloss Pangloss säger: ”Vi lever i den bästa av världar”


Ladda ner ppt "UPPLYSNINGEN."

Liknande presentationer


Google-annonser