Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyströmska skolan Söderköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyströmska skolan Söderköping"— Presentationens avskrift:

1 Nyströmska skolan Söderköping

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Carol Collier Kuhlthau
Elevernas perspektiv ”The uncertainty principle” ”Fokuseringen av ämnet utgör vändpunkten. Man gör ämnet till sitt” Inlärningsteori för att förklara modellen (Bruner, Dewey, Kelley) Konkret samarbetsmodell för lärare och bibliotekarie

15 Information Search Process
Carol Collier Kuhlthau Rutgers University

16

17 Kuhlthaus teoretiska bakgrund till modellen:

18 Studiecirkel för lärare
Lätt att genomföra på en arbetsplats, inga transporter, billigt Effektivt, roligt, utnyttja varandras kompetens, stimulerar samarbete Kompetensutveckling på den egna arbetsplatsen, där många kan vara med, gör att det lättare och snabbare går att pröva och genomföra nya idéer.

19 Hela modellen bygger på flera studier av elever som arbetar med undersökande uppgifter. Eleverna sa att de kände sig ”övergivna” av lärararen. Behov av stöd och handledning! Jfr Naeslund om den abdikerade läraren och Limberg i Textflytt.. Om de övergivna eleverna. Ingen manual för elever! Viktigt med handledning för lärare och biblitoekarier för att ge en modell för lärare och bibliotekarier som stöd för eleverna

20 Tidsaxel för Informations- Söknings-Processen (ISP)
Introduktion Välja ämne Sondera Finna fokus Samla information Färdigställa arbetet Ge uppdrag Söka fokus KÄNSLOR: Osäkerhet Optimism Förvirring Klarhet Säkerhet Lättnad/Nöjd Frustration Självförtroende /Missnöjd Tvivel TANKAR: Vaga Fokuserade Ökat intresse HANDLINGAR: Letar efter relevant information Söker målmedvetet, väljer ut Undersöker, Inventerar Dokumenterar

21 Osäkerhetsprincipen “Känslor av osäkerhet, förvirring och frustration hänger samman med de första vaga och oklara tankarna om ämnesområden och problem-ställningar. När kunskapsnivån stiger börjar man förstå och reflektera och samtidigt känner man hur självförtroendet ökar. Osäkerhet som beror på bristande kunskap och bristande förståelse sätter igång informations-sökningsprocessen och blir också en drivkraft.”

22 VIKTIGT! Granska och analysera olika källor för att förstå en komplex fråga Att finna olika infallsvinklar Att genomskåda värderingar

23 Att initiera en forskningsuppgift. Läraren
Inviga eleverna i hur lärandeprocessen ser ut Presentera uppgiften så att ramarna blir tydliga Se till att eleverna blir medvetna om att de har ett informationsbehov Skapa en kontext Skapa en publik Skapa ett positivt arbetsklimat Annika

24 Bibliotekariens uppgift vid starten
Samarbeta med läraren vid planering av uppgifterna. Vara en del av lärarteamet. Vara en resurs när det gäller frågor om informationsförsörjning när forsknings-uppgiften presenteras av läraren. Genom att vara delaktig, aktiv och informerad ha möjlighet att ge eleverna bra och relevant stöd i deras arbetsprocess. Bibliotekarien

25 Kapitel 4. Hur man utformar ett fokus
Uppgiften i den fjärde fasen – Känslor hos elever som formulerar sitt fokus – Ta beslut – Kriterier för att utforma ett fokus – En synvinkel eller ett tema? – Spara tid och möda – Skjuta upp valet av fokus – Utforma sitt fokus – Behov att återvända till tidigare steg – Vändpunkten i informationssökningsprocessen – Aha-upplevelsen – Bearbeta och finslipa ett fokus – Hur man utformar sitt fokus – Strategier för att komma fram till ett fokus – Rollfördelningen mellan läraren och skolbibliotekarien Aktivitet 4–1: Tidsaxel för informationssökningsprocessen (ISP) Aktivitet 4–2: Hur man kan göra listor över varje möjligt fokus Aktivitet 4–3: Hur man kan utforma sitt fokus Aktivitet 4–4: Hur man gör en översikt över material till ett fokus Aktivitet 4–5: Gruppdiskussioner Aktivitet 4–6: Handledarsamtal om fokus Aktivitet 4–7: Besluta sig för ett fokus

26 Viktigt för att finna fokus
Sonderande sökning Personlig loggbok Källjournal Relax! Read! Reflect! Tala och skriva ger idéer Fråga! Diskutera! Be om hjälp!

27 Våra lärare säger +…. Skriftlig instruktion A och O
Gott om tid för läsning och reflektion genom skrivande och diskuterande ger mycket högre kvalitet på arbetet och elevernas inlärningsresultat. Känslokurvan har gjort att eleverna vågar tala mer om sina problem Bättre och roligare samarbete med lärarkollegor och bibliotekarier Skriftlig instruktion kräver genomtänkt uppgift. Värdefull för både lärare och elev! Och för bibliotekarien!

28 Våra elever säger…. + Varför fick vi inte lära oss det här i ettan…?
Jag blev bara mer och mer intresserad! Det är första gången jag förstod att det är viktigt och roligt att använda flera källor. Nu söker jag alltid i bibblan och på hemsidan när jag ska göra en uppgift.

29 Bibliotekariens +… Mer involverad i skolarbetet
Bättre kontakt med lärarna Bättre kontakt med eleverna Bibliotekets pedagogiska funktion förstärks

30 Kuhlthau: ”Processmodellen är en modell för lärande som integrerar ämnesinnehåll med de färdigheter som behövs när man ska närma sig verkliga problem i verkliga sammanhang i en tid som präglas av ett överflöd av information”.


Ladda ner ppt "Nyströmska skolan Söderköping"

Liknande presentationer


Google-annonser