Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

09.05.2008 FinElib-dag 1+1= NOVIA - två kulturer går samman Ulrika Wikström bibliotekschef i Yrkeshögskolan Sydväst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "09.05.2008 FinElib-dag 1+1= NOVIA - två kulturer går samman Ulrika Wikström bibliotekschef i Yrkeshögskolan Sydväst."— Presentationens avskrift:

1 09.05.2008 FinElib-dag 1+1= NOVIA - två kulturer går samman Ulrika Wikström bibliotekschef i Yrkeshögskolan Sydväst

2 09.05.2008 FinElib-dag Yrkeshögskolan Sydväst del av Ab Utbildning Sydväst från utbildning på 5 orter i 12 olika enheter, 18 utbildningsprogram till 5 enheter på 3 (4) orter

3 09.05.2008 FinElib-dag •Vasa tekniska yrkeshögskola 1991 •Svenska yrkeshögskolan 1996 –teknik/Vasa –social- och hälsovård/Vasa –kultur/Vasa, Nykarleby och Jakobstad

4 09.05.2008 FinElib-dag •Biblioteket

5 09.05.2008 FinElib-dag Strukturell utveckling Undervisningministeriets Riktlinjer för strukturell utveckling av högskolorna 7.3.2008, inte bara slå ihop specialbibliotek för olika vetenskapliga områden utan också ”Vid utveckling av högskolebiblioteken beaktas även möjligheterna till samarbete med kommunala bibliotek”.

6 09.05.2008 FinElib-dag Utmaning •att rasera de byråkratiska hinder som idag finns när det gäller att utnyttja e-resurser och bibliotekssystem över organisationsgränserna

7 09.05.2008 FinElib-dag Vad är Novia? •geografiskt spritt över Svenskfinland

8 09.05.2008 FinElib-dag från söder till norr... •Verksamhet finns i Åbo, Ekenäs, Esbo och Helsingfors i söder, och Vasa, Nykarleby och Jakobstad i norr. Med 3500 studerande blir Novia den största svenska yrkeshögskolan.

9 09.05.2008 FinElib-dag 46 utbildningsprogram Vi täcker de flesta utbildningsområdena: många av utbildningarna är unika på svenska

10 09.05.2008 FinElib-dag •Välkommen till biblioteket i Novia! •...som är ett nätverksbibliotek där de elektroniska resurserna från 1.8.2008 är gemensamma medan kundservicen lokalt sköts av biblioteken på de olika orter där Novia har utbildningsenheter. •Mission Biblioteket är en central pedagogisk resurs i lärande, undervisning och forskning. Verksamheten bygger på personalens expertis och är kundorienterad. Kunder är studerande, undervisningspersonal, övrig personal och forskare eller representanter för arbetslivet, allmänheten och andra bibliotek. Bibliotekspersonalen utvecklar informationskompetensen hos målgrupperna genom handledning och undervisning. •Biblioteket är en självständig enhet som verkar i nära samarbete med utbildningsprogrammen.

11 09.05.2008 FinElib-dag Värden och Vision •Värden • •Vi arbetar kundorienterat •Vi strävar till jämlik service av hög kvalitet •Vi beaktar att vi verkar i det svenska kustområdet •Vi står för hållbar utveckling •Vi är en del av det nationella och internationella biblioteksnätet •Vi utvecklas och utvecklar tillsammans •Vision • •Biblioteket i Yrkeshögskolan Novia fungerar i växelverkan med utbildningsprogrammen och med andra bibliotek. Biblioteket gör det möjligt för de studerande att inhämta och kritiskt använda relevant information.

12 09.05.2008 FinElib-dag Noviabibliotekets bindningar NOVIAS BIBLIOTE K Vasa Högskole- konsortiet Jakobsta d Tritonia? Åbo ÅAB ? Ekenäs Ekenäs stadsbibliote k

13 09.05.2008 FinElib-dag Vi måste öppna vyerna och tänka endast NOVIA... Tillsammans är vi starka, ensamma otroligt svaga. Tack!


Ladda ner ppt "09.05.2008 FinElib-dag 1+1= NOVIA - två kulturer går samman Ulrika Wikström bibliotekschef i Yrkeshögskolan Sydväst."

Liknande presentationer


Google-annonser