Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IK-utbildning för lärare Sommarskolan 29.6.2005 Christina Flemming Kim Vesterbacka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IK-utbildning för lärare Sommarskolan 29.6.2005 Christina Flemming Kim Vesterbacka."— Presentationens avskrift:

1 IK-utbildning för lärare Sommarskolan 29.6.2005 Christina Flemming Kim Vesterbacka

2 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 IK-utbildning för lärare •Tritonia/Lärocenter •Tritonia - Vasa vetenskapliga bibliotek •Lärocenter – en utbildande enhet •Lärocenter – LIN-utbildning för universitetens personal •Informationssökning i LIN •Informationskompetens och LIN •En framåtblick med IK-utbildning i fokus

3 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Tritonia/Bibliotek och Lärocenter

4 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 TRITONIAN JOHTOKUNTA - TRITONIAS DIREKTION Vaasan yliopistoÅbo Akademi i Vasa Hanken (Vasa) Kirjastonjohtaja - Bibliotekschef OPPIMISKESKUS - LÄROCENTER Oppimiskeskuspäällikkö - Lärocenterchef Hallinto Förvaltning ATK- pääsuunnittelija ADB-chefs- planerare: Toimistopäällikkö (VY): Aineistopalvelut - Materialservice Byråchef, vicechef (ÅA) Asiakaspalvelut Kundservice Tieteenalapalvelut - Ämnesspecifik service Peruspalvelut - Basservice asiakaspalvelu - kundservice aineisto material BU ED HU SO TE Atk-ryhmä ADB-grupp Johtoryhmä - Ledningsgrupp Henkilöstökokous Personalmöte Tulosneuvottelut - Resultatförhandlingar KIRJASTO - BIBILIOTEK TRITONIAN ORGANISAATIO - TRITONIAS ORGANISATION 2005

5 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Tritonia – Vasa vetenskapliga bibliotek •Gemensamt bibliotek för Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa och Svenska handelshögskolan (Vasa) •Grundat 2001 genom sammanslagning av de tre gamla biblioteken •Studentantal ca. 7000, personalantal ca. 650 •Personal: 45 personarbetsår (inkl. Lärocenter)

6 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Lärocenter •Lärocenter är ett gemensamt utbildnings- och utvecklingscenter för Vasa universitet, Åbo akademi i Vasa och Svenska handelshögskolan i Vasa •Lärocenter har ett nära samarbete med Finlands virtuella universitet och samarbetar gränsöverskridande med bl.a. Umeå universitet genom projektet UniNet

7 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Lärocentrets verksamhetsområden

8 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Verksamhetsformer •I samarbete med universitetens institutioner planeras olika projekt för webbaserat lärande •Pedagogiskt stöd, konsultation samt fortbildning (Lin 1-3) för lärare •EduKlinik-verksamhet •EduTechLab •Stöd och skolning för studerande •Kvalicenter och Kvanticenter

9 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks - LIN •LIN 1-3 –Utbildningsprogram för informations- och kommunikationsteknik i undervisning •För lärare och annan personal vid Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa, Svenska handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola och Svenska yrkeshögskolan •Genomförs som flerformsstudier med både närträffar och en nätkursdel

10 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks •Historia –Tillkom som ett samarbete mellan Lärocenter, Åbo Akademi, Vasa universitet och Umeå universitet under år 2001 –Ursprungligen en kurs på 2 sv, i dag ett utbildningsprogram på 15 sv. (25 sp.) –Motsvarar de riksomfattande kraven för Ope.fi 2-3

11 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks 1 •Introduktion till nätpedagogik (8 sp) –5 moduler som genomförs via nätet –Pedagogisk grundsyn, Nätbaserat lärande, Media och kommunikation, Planering för nätundervisning, Examination –7 föreläsningar som förverkligas genom närträffar

12 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks 2 •Tillämpad nätpedagogik, verktyg för nätundervisning (7 sp) –3 moduler, som genomförs både som nätstudier och närträffar –Informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, Produktion av digital läromedia 1 och 2

13 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Learning in Networks 3 •Nätpedagogisk produktion (10 sp) –Består av 5 moduler med både nätstudier och 5 närträffar –Orientering, Planering av nätundervisning, Innehållsplanering, Tekniskt manuskript, Utvärdering –Ett undervisningsmaterial eller en kurs utarbetas som ett projekt med stöd av en egen mentor

14 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Informationskompetens och LIN •Informationssökning ingick som ett tema i de första kurserna av Learning in Networks (2002-3) •Efter att deltagarantalet under delen som behandlade informationssökning var minimalt, togs denna bort ur studieprogrammet år 2004 •Hur kan man få in informationssökning och stöda informationskompetensen hos lärarna framöver?

15 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Kursupplägg för informationssökningen •Lokala workshops som kompletterades med textdel för självstudier (”handbok”) på webben innehållande arbetsuppgifter •Gemensam del (Sverige/Umeå och Finland/Vasa) •Ortsspecifika delar (Umeå ub eller Vasa/Tritonia) •gjordes på svenska, översattes till finska (T) •Textdel tillgänglig efter hänvändelse till kursledarna, texten bakom lösenord, Teknik- plattformar: –Blackboard (ÅA) –Optima (Vaasan yliopisto) –PingPong (Umeå universitet)

16 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005

17 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Ingen succé – varför? Bakgrundsfakta: •gemensam kursplanering påbörjad januari 02 – under Ts första verksamhetsår med nytt koncept, nytt bibliotekssystem, nytt bibliotek, nytt lärocenter. •workshops & kurs ingick i LIN 2 våren 02-03 •förverkligades på olika sätt i Vasa och i Umeå, men uppläggningen gick inte hem… varför?

18 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Titt i backspegeln 1 •NYTT gemensamt bibliotek -> enkel bibliotekskunskap behövdes för lärarna vid de tre universiteten i Vasa, ingen nätkurs •tre universitet med tre kulturer och två språk samt tre forna bibliotekskulturer behövde tid för att smälta det nya bibliotekets existens och service – vi hade för bråttom •plattformen, e-lärande då ännu inte så känt bland lärarna •fel timning! Saker tar tid!

19 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Titt i backspegeln 2 •Tritonias alltför stora ambitioner i detta skede – ville lära ut hur ett modernt bibliotek fungerar i jämförelse med de gamla biblioteken •Tritonia: alltför liten kunskap om lärarsamarbete & undervisning •Tritonias krafter räckte inte till – personalen inga fakirer - texten krävde ständig uppdatering… •egen kunskap om t.ex. Voyager, e-tidskrifter, licensdatabaser otillräcklig då

20 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Lärdomar •Idén utmärkt, samarbetet fungerade utmärkt, våra tekniska kunskaper utökades, vi lärde oss mycket av/om Umeå ub (tack Helen Hed!) •MEN genomförandet gjort helt ur bibliotekets åsikt om vad man som lärare borde känna till om biblioteksservicen – inte tvärtom… •timningen måste vara rätt – det skall finnas ett behov & en mening •Utgå från vad lärare behöver – planera tillsammans

21 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 En framåtblick med IK-utbildning i fokus •Användarutbildning för lärare som en del av Learning in Networks –Tiden mogen idag, med förnyelsen av studieprogrammen som stöd •Learning in Networks 2 kunde vara ett lämpligt program att baka in informationssökning i –Informationssökning och praktisk användning av e- material passar bra ihop med de övriga verktyg för nätundervisning som presenteras i LIN 2 –Praktisk användarutbildning med utgångspunkt i lärarnas egna ämnen

22 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 En framåtblick med IK-utbildning i fokus •Biblioteken som läromiljö bör stöda lärarna att höja sin informationskompetens •Användarutbildning enligt ämnesområde •Institutionsbesök, att komma närmare lärarna •Samarbete viktigt för att skapa naturliga läromiljöer för informationskompetens

23 29.6.2005© Kim Vesterbacka /Tritonia Lärocenter 2005 Tack för ordet! •Kontaktuppgifter –Christina Flemming •Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia •http://www.tritonia.fi •christina.flemming@tritonia.fi –Kim Vesterbacka •Tritonia Lärocenter •http://larocenter.tritonia.fi •kim.vesterbacka@tritonia.fi


Ladda ner ppt "IK-utbildning för lärare Sommarskolan 29.6.2005 Christina Flemming Kim Vesterbacka."

Liknande presentationer


Google-annonser