Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeisk ergonomi-månad 2007 BLI BEKANT MED ERGONOMIN I OKTOBER Organisation av europeiska ergonomiföreningar FEESFinlands ergonomiförening ERY Social-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeisk ergonomi-månad 2007 BLI BEKANT MED ERGONOMIN I OKTOBER Organisation av europeiska ergonomiföreningar FEESFinlands ergonomiförening ERY Social-"— Presentationens avskrift:

1 Europeisk ergonomi-månad 2007 BLI BEKANT MED ERGONOMIN I OKTOBER Organisation av europeiska ergonomiföreningar FEESFinlands ergonomiförening ERY Social- och hälsovårdsministeriet/arbetarskyddsavdelningen/policyenheten

2 •Ergonomiexperter i Europa förmedlar och sprider information om ergonomi i europeiska länder. •Delområden av ergonomi blir bekanta •Ergonomiutbildning blir bekanta •Man diskuterar vidsträckt om ergonomi •Stöd för praktiskt ergonomiarbete BLI BEKANT MED ERGONOMIN - målsättning

3 •FEES: samarbetsorganisation för europeiska ergonomiföreningar •Nationella föreningar – I Finland ERY; Finlands Ergonomiförening r.f. •Social- och hälsovårdsministeriet/ Arbetarskyddsavdelningen/Politik enhet BLI BEKANT MED ERGONOMI – organisering

4 –Ergonomiexperter tillsammans med andra som är intresserade av ergonomi –Tillställningar för både medlemmar av ergonomiföreningen och andra intresserade –Tillställningar på arbetsplatser, skolor och universitet, och för den breda allmänheten –Alla som är intresserade av ergonomi uppmuntras till aktiv spridning av information tillsamman med ergonomiexperterna. BLI BEKANT MED ERGONOMI - förverkligande

5 –Ergonomi är kunskap och medel med vilka man anpassar arbetet till människan. – Med ergonomi befrämjar man välmående. – Arbete som stöder människans verksamhet är effektivt och produktivt. BLI BEKANT MED ERGONOMI

6 –Med hjälp av ergonomi strävar man till att hitta lösningar som respekterar människans egenskaper – möjligheter och begränsningar – och utnyttjar samtidigt människans individuella kunskaper och färdigheter mångsidigt. –Ergonomin betraktar verksamhetsmiljön ur många olika synvinklar: Arbetsmiljö med sina olika egenskaper, arbetsredskap, arbetsorganisation och organisering av arbetet, arbetsfördelning och management. BLI BEKANT MED ERGONOMI

7 –Ergonomin begränsas inte enbart till arbetsliv. Med hjälp av ergonomin strävar man till att skapa verksamhetsmiljö som stöderen människornas verksamhet, är trygg och utan hinder. –Bilden: belysning av trapporna och väl placerat räcke lättar användning av trappor och ökar säkerhet. (Bild: Kristiina Juvas) BLI BEKANT MED ERGONOMI

8 Ergonomin består av olika delområden, t.ex. –Informations-/ kognitiv ergonomi –Systemergonomi –Optoergonomi –Kraft-/ belastningsergonomi –Samhällsergonomi Ergonomin är en nyckel till samarbete! BLI BEKANT MED ERGONOMI

9 Bilderna: Kristiina Juvas Väl placerad information med bra kontrast mot bakgrunden fungerar bra.

10 –Exempel om undervisning som leder till examen: •Kuopio universitet: magisterutbildning i hälsovetenskap med ergonomi som huvudämne •Uleåborgs universitet: diplomingenjörsutbildning med huvudämne personal, ergonomi och säkerhet •Tammerfors tekniska universitet: diplomingenjörsutbildning med säkerhetsledning och säkerhetsteknik som huvudämnen –Övrig undervisning: •Kortare kurser också i andra universitet, yrkeshögskolor och läroanstalter •Arbetshälsoinstitutet arrangerar kurser på olika delområden av ergonomin. ERGONOMIUTBILDNING I FINLAND

11 –Ergonomer kan söka certifiering och registrering av sin expertis och använda benämningen Europaergonom, Eur.erg. (www.eurerg.org, www.ergonomiayhdistys.fi )www.eurerg.orgwww.ergonomiayhdistys.fi –Certifieringen förutsätter vid ergonomiutbildning och arbetserfarenhet. –Certifiering beviljas för fem år i taget och förnyandet förutsätter bevis om aktivt utvecklande av yrkeskunskaperna. –I Finland finns det sex certifierade ergonomer. ERGONOMIEXPERTIS I EUROPA

12 –experter –sakkunniga i olika utvecklingsuppgifter –lärare och utbildare –forskare –tjänstemän inom arbetarskyddsförvaltningen –sakkunniga i företagshälsovården –produkt- och systemdesigner ERGONOMER ARBETAR SOM

13 – Finlands Ergonomiförening är medlem i internationella organisationer: •IEA (International Ergonomics Association) •FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) •NES (Nordiska Ergonomisällskapet) –Målsättningen är att utveckla samarbete och gemensamma ergonomipraxis. INTERNATIONELLT SAMARBETE

14 Europeisk ergonomi-månad 2007 BLI BEKANT MED ERGONOMIN I OKTOBER Organisation av europeiska ergonomiföreningar FEESFinlands ergonomiförening ERY Social- och hälsovårdsministeriet/arbetarskyddsavdelningen/policyenheten


Ladda ner ppt "Europeisk ergonomi-månad 2007 BLI BEKANT MED ERGONOMIN I OKTOBER Organisation av europeiska ergonomiföreningar FEESFinlands ergonomiförening ERY Social-"

Liknande presentationer


Google-annonser