Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar försäljning av sedelproduktion i Tumba Bruk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar försäljning av sedelproduktion i Tumba Bruk"— Presentationens avskrift:

1 Förutsättningar försäljning av sedelproduktion i Tumba Bruk 2001-2002
Förlustbringande verksamhet Ett fåtal möjliga köpare Crane & Co Inc. den ende intresserade köparen med rätt erfarenhet och kompetens Alternativ till försäljning Nedläggning

2 Överenskommelse med Crane & Co Inc. 2001
Crane & Co Inc. övertog ledningsansvaret fr.o.m. 2002 Riksbanken kvarstår som ägare t.o.m. 31/ Riksbanken täcker underskott i rörelsen och investeringar upp till 63 miljoner kronor Avtal skulle slutföras senast årsskiftet 2003/2004 Köpeskilling till Riksbanken miljoner USD som delning av vinst Leveransavtal för sedlar t.o.m. 2005

3 Överenskommelse 18 december 2003 med Crane & Co Inc.
Enligt avtal beräknas Riksbanken betala miljoner kronor för rörelseunderskott och investeringar Vinstberoende och osäker köpeskilling ersätts med en fast på 5 miljoner USD Situationen förändrad – betydligt högre investeringar än beräknat som Crane AB finansierar

4 Försäljning av AB Tumba bruk inkl
Försäljning av AB Tumba bruk inkl.Myntverket: Riksbankens ekonomiska utfall Försäljning av Myntverket 2001 200 mkr Försäljning av Crane AB ca 36 mkr Kvarvarande mark (beräknat värde) 10 mkr 246 mkr Rörelseförlust i Crane AB och Riksbankens avtalade del i investeringar mkr Netto 76-86 mkr Nytt bruksmuseum skapas (53 miljoner kronor)

5 Sammanfattning Tumba Bruk
Bra uppgörelser Riksbanken lämnar sedel- och myntproduktion som eftersträvat Utvecklingen i Tumba/Crane AB verkar kunna vända Goda förutsättningar för vidareutveckling och export med professionella ägare

6 Pengar i Sverige AB Uppgifter: Årsomsättning: 250 mkr
Hantering av dagskassor och bankomater Värdetransporter Årsomsättning: 250 mkr Antal anställda: ca 350

7 Avsiktsförklaring med Securitas Värde AB
Förvärvar merparten av rörelsen i Pengar i Sverige AB, inklusive kundåtaganden och anläggningstillgångar Merparten av medarbetarna erbjuds anställning Securitas Värde AB Överlåtelse till bokförda värden Slutligt överlåtelseavtal tecknas senast februari 2004 Förutsätter Konkurrensverkets medgivande

8 Historien Riksbanken bedrev verksamhet i nästan alla län
Lagring, uppräkning, äkthetskontroll och makulering Därtill valutering – ”papperslappar” blir sedlar Rationalisering under 80- och 90-talet

9 Beslut 1998 Beslut 1998 av riksbanksfullmäktige att bilda bolag
Bakgrund: Renodla Riksbankens verksamhet Effektivare kontanthantering i samhället Skulle överlåtas till privata aktörer

10 Processen 1999-2002 PSAB startar 1999
Verksamheten omstruktureras; försäljning fördröjs Kritik mot att valuteringsrätten gav konkurrensfördelar - verksamheten delades i två bolag; Pengar i Sverige AB och Svensk Kontantförsörjning AB Värdetransportrörelsen byggdes ut – höga kostnader – ledningen avgick

11 Utveckling av kontanthantering
1998 Riksbanken 1999 Pengar i Sverige AB 2002 Pengar i Sverige AB kommersiell verksamhet Svensk Kontantförsörjning AB Riksbankens verksamhet

12 2003 Slutliga delningen av Pengar i Sverige AB genomfördes i februari
Pengar i Sverige AB var olönsamt. Alternativen: nedläggning eller fortsatt drift/försäljning Beslut i april om att minska antalet kontor från 13 till 4 samt reducera personalen med 100 personer Intensivt försäljningsarbete. Bankerna erbjöds förvärv, men avböjde

13 SKAB och kontanthanteringen i samhället
Riksbanken har ett övergripande ansvar för att förse landet med sedlar och mynt SKAB med ca 50 anställda svarar för de riksbanksnära funktionerna; lager, in- och utlämning, äkthetskontroll och makulering samt valutering Ny avgiftsstruktur infördes. Önskvärd minskning av valuteringen, men också lägre intäkter för SKAB Utredning om kontantmarknaden och SKAB:s framtida inriktning


Ladda ner ppt "Förutsättningar försäljning av sedelproduktion i Tumba Bruk"

Liknande presentationer


Google-annonser