Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christina Nordensten Livsmedelsverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christina Nordensten Livsmedelsverket"— Presentationens avskrift:

1 Christina Nordensten Livsmedelsverket
Cryptosporidium i Östersund Undersökning av konsekvenser och kostnader MSB finansierat projekt Initiativtagare Livsmedelsverket Utförare FOI Christina Nordensten Livsmedelsverket

2 Uppdraget Belysa konsekvenserna och kostnader för samhället
Göra en jämförelse med andra stora utbrott av vattenburen smitta med Giardia och Cryptosporidium Rapporten tar också upp; Krishanteringsåtgärder, kvarstående frågor och kommentarer

3 Genomförande: Intervjuer och webbenkät till ett urval aktörer
Kommunal verksamhet Vatten Östersund Miljö och Hälsa Team IT/säkerhet Informations- och sekreterarservice Barn och ungdomsförvaltningen; Grundskola, förskola och särskola Vård och omsorg Måltidsservice Jämtlands läns landsting Kansliet för smittskydd och vårdhygien Näringsliv Milko Petterssons fisk Grilstad AB Webbenkätsvar från 24 företag inom hotell, restaurang, handel

4 Konsekvenser - kommunen
Vatten Östersund, Miljö och hälsa, Informations- och sekreterarservice, Team IT/säkerhet, Barn- och ungdom Förändrad verksamhet Liten sjukfrånvaro Personalen i jobb när orsak var känd Vård- och omsorgsförvaltningen + Måltidsservice Hög sjukfrånvaro i 2 skov Behov av nödvatten Omprioritering av arbetsuppgifter ”Det fanns uppenbara problem med att ge tillräcklig vård”

5 Konsekvenser - näringsliv
Livsmedelsproducerande företag Personalfrånvaro Inställd/förändrad produktion Inköp varor och UV-anläggning Restaurang Avbokningar Turism och hotell Inköp av UV-anläggning

6 Sammanfattning rapporten
Det kostar stora pengar! Minst 45% sjuka i samhället Lönsamheten har påverkats hos privata näringslivet Sjukligheten har inneburit inhopp av vikarier och omfattande personalplanering Många har kokat vatten o/e ställt om verksamhet

7 Beräknade kostnader

8 Vems är ansvaret och vilka lösningar finns för att reducera konsekvenser och kostnader?
Vad kan förberedas hos kommunala aktörer? Alternativ plats för verksamheten? Alternativ lösning – dvs. annat system, annan producent? Avstå från verksamhet – till vilken kostnad och får vilka konsekvenser?

9 Vems är ansvaret och vilka lösningar finns för att reducera konsekvenser och kostnader?
Vad kan näringslivet förbereda? Anläggande av egna brunnar? Företags-cooperationer med gemensamt vattenverk? Koppling till annan dricksvattenproducent? Försäkringslösningar? Stängning av verksamhet?

10 3 Centrala frågor Vi lever i tron att vi alltid har ett säkert vatten och i tillräcklig mängd – vilka förpliktelser medför det för producenten? Var slutar dricksvattenproducentens juridiska o/e moraliska ansvar för samhället? Hur mycket ska samhället tåla av konsekvenser och kostnader?

11 Det kostar stora pengar
när vattnet inte kan användas – det glöms ofta bort! Användarna är omedvetna om sårbarheten och sitt behov av vatten i kranen! Medborgaren får betala priset Via en VA-taxa Via skattemedel för de konsekvenser och kostnader för samhället Med högre pris på varor och tjänster som en konsekvens av företagens kostnader

12 Image och varumärke Befolkningens förtroende och samhällsapparatens funktion Förebyggande arbete Håll koll på risker och hot, och tänk klimatförändringar Och om det händer det som inte får hända – ta ansvar! Bra planering, reservdelar, nödvattenförmåga, övningar.

13 Bättre stämma i bäcken än i ån! Tack för mig!


Ladda ner ppt "Christina Nordensten Livsmedelsverket"

Liknande presentationer


Google-annonser