Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Algblomning i Östersjön 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Algblomning i Östersjön 2005"— Presentationens avskrift:

1 Algblomning i Östersjön 2005

2 Mera fokus på fosfor

3 Fosfor i marken Fosforn binds/frigörs fysikaliskt (sorption/desorption) Fosforn binds kemiskt (fällningsreaktioner) Fosforn binds organiskt i en rad olika former

4 Fosforföreningar vid olika pH

5 Markfaktorers inverkan på fosforförluster
Faktor Effekt Risk Högt P-AL tal Stor fosfor-pol HÖG Hög Al/Fe/Ca status Fällning med fosfor LÅG Vattenmättad–red. Järnföreningar går i lösning HÖG Hög mullhalt Fosfor binds LÅG Kalkning pH > P sorberas till Al-Fe-oxider LÅG pH P sorberas dåligt HÖG pH <5 % P sorberas Fe och Fe-oxider LÅG Högt lerinnehåll Dålig infiltration ytavrinning HÖG makroporflöde HÖG

6 Sorption (adsorption/absorption) – vidhäftning på utsidan eller till själva partiklarna
Aluminiumhydroxider bildar en film över lerpartiklarna till vilken fosforn kan sorbera Järnoxider och järnhydroxider uppträder som mineralpartiklar men järnet kan binda fosforn kemiskt Lerhalt, mullhalt, pH är parametrar som är viltiga för P-sorption/desorption

7 Fosfortalet i marken P-AL sur extrahering för uppskattning av växttillgänglig fosfor
Löser också en del bindningar med aluminium och järn Löser också kalciumbunden fosfor i jordar med kalk Mindre lämplig för kalkjordar (12%)

8 Hur mycket aluminium och järn som kan sorbera fosforn finns det i jorden?
AL extrahering – lättupplöst aluminium Andra tester kan innehålla starkare medel som verkar kelerande – komplexbinder med flera bindningar t ex oxalat

9 Samband aluminium i laktat resp oxalatextrat
God reproducerbarhet, utbytet 17%

10 Samband järn i laktat resp oxalatextrat
God reproducerbarhet, utbytet 6%

11 Metoden för själva fosforanalysen har ändrats omkring 1993-1995
Med ICP-metod analyseras också en del organiskt bunden fosfor I genomsnitt 19% av den lättlösliga fosforn - äldre P-AL värden måste korrigeras vid jämförelse

12 Graden av fosformättnad DPS
DPS1 = 100 * P-AL/(Al-Al + Fe-AL) (molbasis) DPS2 = P-AL/PSI PSI = sorptionsindex jordens förmåga att ta upp fosfor med enpunktsmetod

13 Samband med långtidsmedelvärden av löst fosfor i dräneringsvattnet från observationsfält
Aluminium och järn från jordtest

14 PSI kan bestämmas för kalkjordar
Det finns så få observationsfält på kalkjordar att ev samband med halter i dräneringsvattnen inte kan belysas

15 Miljöövervakning åkermark södra Sverige 1995

16 Miljöövervakning åkermark södra Sverige 1995

17 Medianhalter Södra Sverige
Matjord Alv (sandjordar) P-AL KOL 8, ,7 P-AL ICP , Al-AL 12, ,3 Fe-AL 3, ,3 DPS-värde 18, ,7 pH 6, Kolhalt (%) 2, Lerhalt (%) 6, Järn och aluminiumhalterna ökade generellt med jordens mullhalt

18 Viss prediktion av DPS1 DPS = P-AL – * OM där OM är jordens mullhalt


Ladda ner ppt "Algblomning i Östersjön 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser