Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Isabel Enström, Gotland Daniel Liljeberg, Villaägarnas Riksförbund Tove Göthner, SKL Björn Risinger, HaV Margareta Lundin Unger & Maud Larsen, HaV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Isabel Enström, Gotland Daniel Liljeberg, Villaägarnas Riksförbund Tove Göthner, SKL Björn Risinger, HaV Margareta Lundin Unger & Maud Larsen, HaV."— Presentationens avskrift:

1 Isabel Enström, Gotland Daniel Liljeberg, Villaägarnas Riksförbund Tove Göthner, SKL Björn Risinger, HaV Margareta Lundin Unger & Maud Larsen, HaV

2 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Bara 1-2 % åtgärdas per år Mer än hälften bristfälliga Upp till 130 000 olagliga Kunskapen är dålig Minst 70 år att åtgärda 2 Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

3 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Miljömålet Ingen övergödning Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

4 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Belastning av fosfor egentliga Östersjön – mänsklig påverkan Andra källor har minskat Enskilda avlopp har ökat på grund av ålder och antal Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

5 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Fosfor 0,25 kg per år Kväve 10 kg per år God reduktion av smittämnen Fosfor 2,2 kg per år Kväve 17 kg per år Otillräcklig reduktion av smittämnen Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

6 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” (O)tjänligt dricksvatten och badvatten Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

7 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Varför går det så långsamt? Fastighetsägarna saknar motivation och kunskap Fastighetsägarna väntar på miljömyndighetens agerande Tidskrävande (ineffektivt) att inventera och förelägga Otydlig och svårbegriplig lagstiftning Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

8 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” HaVs förslag för en Hållbar åtgärdstakt Tydligare och bindande regler Avgiftssystem med återföring i form av bidrag (som ett alternativ till ”skitskatt”) Avloppsdeklaration (röd, grön, gul) Dock inte statliga bidrag till fastighetsägare Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

9 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Tydligare och bindande regler Tre skyddsnivåer (istället för två) Grundläggande, förhöjd och extra hög skyddsnivå Bindande minimikrav (istället för allmänna råd) Strängare krav där behoven är som störst Krav på reduktion av bakterier Utsläpp från vattentoalett inte tillåtet (vid vissa förutsättningar) Tydligare krav på återvinning Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

10 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Avgift med återföring (som ett alternativ till skitskatt) Ökar fastighetsägarens motivation att ta ansvar och agera Återföring: pengar tillbaka när man gör en insats Ju effektivare teknik desto högre återföring Driva teknikutveckling (ex källsorterande system) Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

11 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Avloppsdeklaration Öka kunskap och medvetenhet Bättre statistik och kunskap över hela landet Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

12 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” God planering och samarbete Samarbete nödvändigt för att lösa VA-försörjning i hela kommunen Vägledning kommunal VA-planering Regional vattenplanering (Gotland) Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten 4 juli 2013

13 PANEL Isabel Enström, Gotland Daniel Liljeberg, Villaägarnas Riksförbund Tove Göthner, SKL Björn Risinger, HaV MODERATOR Maud Larsen, HaV


Ladda ner ppt "Isabel Enström, Gotland Daniel Liljeberg, Villaägarnas Riksförbund Tove Göthner, SKL Björn Risinger, HaV Margareta Lundin Unger & Maud Larsen, HaV."

Liknande presentationer


Google-annonser