Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidigare Europeiska Välkommen till förmiddagsseminarium med fokus på compliance Stockholm 2014-01-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidigare Europeiska Välkommen till förmiddagsseminarium med fokus på compliance Stockholm 2014-01-29."— Presentationens avskrift:

1 Tidigare Europeiska Välkommen till förmiddagsseminarium med fokus på compliance Stockholm 2014-01-29

2 Tidigare Europeiska Agenda Kl 09.00Johannes von Hülsen, VD ERV Kl 09.15Håkan Nyholm, Head of compliance SEB Kl 10.00Carol Au-Young och Ali Mufti, Account Managers Axco Insurance Information Services Kl 10.45Short break Kl 11.00Andreas Löhdefink, delägare och advokat och Hartmut Häselbarth, Shearman & Sterling LLP Kl 11.45Frågor Kl 12.00Lunch

3 Tidigare Europeiska 3 SverigeUtlandet Issue? “gråzonen”? • Rättsliga krav • Tillsynskrav • Compliancefunktioner • Juridiska funktioner • Etc. • Rättsliga krav • Tillsynskrav ?? Gråzonen är, enligt vår uppfattning, ett påhittat begrepp i försäkringsbranschen Business Compliance

4 Tidigare Europeiska Vad är skillnaden mellan General compliance och Business compliance? General compliance • På företagsnivå • Ramverk • Externt: Lagar och kontroll (försäkringslagstiftning och nya regelverk, pengatvätt, terror, bedrägerier mm) • Internt: Riskmedvetenhet Business compliance • På produktnivå • Tillämpning • Regulatory Compliance - Regelefterlevnad • Tax Compliance - Skatteefterlevnad • Consumer Protection Compliance – Konsumentskydd 4

5 Tidigare Europeiska Varför blir Business compliance den ”Nya Gränsen” för Corporate Travel insurance ? Myndigheter och regelverk Nya Gränsen Försäkringsköpare Nya Gränsen Försäkringsbolag Nya Gränsen 5 1 2 3

6 Tidigare Europeiska Nya gränsen I • Att vara non compliant är inte accepterat längre och kan dessutom vara affärskritiskt. Risken för böter har blivit mer påtaglig och kan handla om miljontals kronor. • Dom från EU-domstolen påvisar att det inte längre bara är försäkringsbolagets skyldighet att säkerställa att försäkringsskyddet är korrekt. Detta gäller numera även mäklare och försäkringsköpare. • Solvency II sätter nya gränser gällande osynlig verksamhetsstyrning/business control och transparens. Verklighet 2016. • Finanskrisen I: De globala regulatorerna/tillsynsmyndigheterna har dramatiskt ökat kunskapsutbytet. De globala standardiserade reglerna är ingen science fiction-film, utan verkligheten om 3-5 år • Finanskrisen II: Offentliga budgetar under stress kräver nya och osedda intäkter. Försäkringsskatten = den ”bortglömda” skatten. En av de enklaste skatterna att påföra och som kan ge en enorm hävstångseffekt. 6

7 Tidigare Europeiska Nya gränsen II Bra Business compliance är väldigt dyrt och dagens premienivåer kompenserar inte dessa kostnader alls. Dagens skadekostnader är redan höga och stiger ytterligare år efter år (medicinsk inflation vs. normal inflation) 7

8 Tidigare Europeiska Nya gränsen II • Svenska företag blir alltmer globala eftersom den egna marknaden börjar bli mättad, varför Business compliance har blivit en global utmaning. • State of the Art Corporate Travel Insurance har blivit nödvändigt för globala aktiva företag för att skydda sina mest värdefulla tillgångar, den mänskliga resursen. De reser världen runt för att säkerställa framgång och konkurrenskraft. • Bra Business Compliance är komplext: Ett hundratal av olika regler, undantag i Lagstiftning, Försäkringsrätt, Bolagsrätt och Skatterätt. Varje land är olika och lagar och bestämmelser förändras konstant. • Bra Business Compliance är tvärvetenskaplig: baseras på global räckvidd, kulturer, språk och politiska system, internationella försäkringslagar och skattelagar samt omfattande produkt- och kundperpektiv. 8

9 Tidigare Europeiska Låt oss diskutera med Marknaden idag • Vad betyder egentligen Business compliance idag i detalj? • I vilken utsträckning och i vilken mån går det egentligen att göra rätt, s.k. Proper Business compliance”? • Kan detta anses vara den mest utmanande frågan för den svenska marknaden för Corporate Travel Insurance de nästkommande 3-5 åren? • Är den svenska försäkringsbranschen redo att anta utmaningarna? • Om inte, vilka är konsekvenserna för: • Försäkringstagare • Mäklare • Företag som köper reseförsäkring • Anställda som omfattas (eller inte omfattas) 9

10 Tidigare Europeiska 193 länders individuella lagar och regler • Regler • Rättsliga krav • Förväntningar om - Licens - Produktutformning - Försäkringsomfattning - Formulering - Förmedling,klausuler, varaktighet... 193 länders individuella lagar och regler • Regler • Rättsliga krav • Förväntningar om - Licens - Produktutformning - Försäkringsomfattning - Formulering - Förmedling,klausuler, varaktighet... Svensk lag & rätt Input International compliance management i ERV Sverige Lokala marknader analys Etc. Produkt Licens Compliance- kontroll genom hela värdekedjan Verifiera centralt i ERV Utfärda lokalt i ERV Process och output Behov, lokal expertis


Ladda ner ppt "Tidigare Europeiska Välkommen till förmiddagsseminarium med fokus på compliance Stockholm 2014-01-29."

Liknande presentationer


Google-annonser