Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förmedlarnas utmaningar med de nya reglerna 27 augusti Charlotta Carlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förmedlarnas utmaningar med de nya reglerna 27 augusti Charlotta Carlberg."— Presentationens avskrift:

1 Förmedlarnas utmaningar med de nya reglerna 27 augusti Charlotta Carlberg

2 Förslaget Nya regler i sig är inte konstigt Agenda: 1. Problem med förslaget - provisionsförbud - inte konkurrensneutralt - otydliga regler - vissa regler är dåliga om avsikten är att skapa en sund marknad 2. Förslag vi saknar

3 Grundförutsättningar Inom SFM finns små lokala förmedlare i hela Sverige Inom SFM finns både sak- och livförmedlare Inom SFM finns stora sammanslutningar och stora bolag Utmaningarna är därför inte alltid identiska

4 Provisionsförbud Antag att vi vill ha kompetenta rådgivare som ger väl genomtänkta råd baserade på den individuella kundens förutsättningar och utifrån ett brett produktutbud. Vi vill också att så många som möjligt ska kunna erbjudas detta. Är ett provisionsförbud för den förmedlare som ger oberoende råd rätt väg dit?

5 Otydligt Vad är en investeringsprodukt? Definition enligt PRIPS:förslaget: Undantag för tjänstepensioner enligt Solvens II-direktivet och enligt tjänstepensionsdirektivet Den svenska konstruktionen med tjänste- pensioner kan då innebära att all tjänste- pensionsrådgivning inte omfattas av konsument- skyddsreglerna för investeringsprodukter

6 Konkurrens på lika villkor Konkurrens är bra -men ska ske på lika villkor ”level playing field” Förslaget innehåller försök till lika regler - säljare på försäkringsbolag, men - försäljning genom bank? Det är risk för konstgjorda konstruktioner för att komma runt reglerna om t.ex. transparens.

7 Transparens Alternativ AAlternativ B RÅD UTIFRÅN - Produktens innehåll - Kundens behov -Kundens kostnader, Förmedlaren tjänar 50 000 kr, som betalas av försäkringsbolaget RÅD UTIFRÅN - Produktens innehåll - Kundens behov -Kundens kostnader, Förmedlaren tjänar 10 000 kr, som betalas av försäkringsbolaget

8 Otydliga regler Regler i sig är inte ”farligt” eller ”dåligt”. Men regler kan skapa problem för den som ska följa dem och den som ska kontrollera regelefterlevnad om reglerna är otydliga. Det går att reglera annorlunda! t.ex. artikel 18.4, jämför med KIID Risk för ännu fler otydliga regler då vissa regler ska fyllas ut genom delegerade akter

9 Oklarheter Artikel 15 Medlemsstaterna ska föreskriva att försäkringsförmedlare eller försäkringsföretag när de utför försäkringsförmedling med kunder eller för kunders räkning agerar hederligt, opartiskt och professionellt i enlighet med sina kunders bästa intresse. All information, däribland reklammaterial, som försäkringsförmedlare eller försäkringsföretag skickar till kunder eller potentiella kunder ska vara opartisk, tydlig och får inte vara vilseledande. Reklammaterial ska lätt kunna identifieras som reklammaterial Artikel 18.4 Innan ett avtal ingås och oavsett om rådgivning sker, ska försäkringsförmedlaren eller försäkringsföretaget ge kunden relevant information om försäkringsprodukten på ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar försäkringsproduktens komplexitet och typen av kund

10 Oroväckande regler Påföljder för ledamöter i ledningsorganet att utföra arbetsuppgifter Personligt ansvar upp till c:a 50 miljoner kronor Risker med detta: Påföljder är inte fel, men Förutsebara konsekvenser saknas – evigt näringsförbud inom sitt yrkesområde? Risk för att kloka och sunda personer inte tar denna typ av jobb

11 SFM förslag: Inträdesprövning o En djupdykning i varje ansökan för att säkerställa att grundkraven uppfylls Individuella tillstånd Tydlig vägledning från Finansinspektionen o Vad förväntar sig FI av en förmedlare? o då kan vi arbeta för att överträffa förväntningarna Internpolis i branschen – Insuresec Effektivare tillsyn o Underlättas med individuella tillstånd


Ladda ner ppt "Förmedlarnas utmaningar med de nya reglerna 27 augusti Charlotta Carlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser