Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRÄNNSKADOR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRÄNNSKADOR."— Presentationens avskrift:

1 BRÄNNSKADOR

2 Patientfall 6 årig pojke, tidigare väsentligen frisk. Inkommer till kirurgakuten p g a att han fått ett strykjärn över sig för en timme sedan. Enligt medföljande föräldrar föll det mot höger handrygg och studsade därefter ner mot båda underbenen. Vid ankomst påtagligt smärtpåverkad. Gråter och skriker, är otröstlig. Har blöta handdukar lindade kring handen och underbenen.

3 I Sverige söker varje år ca personer vård p g a någon form av brännskada. > 90 % har lindrigare skador som kan skötas polikliniskt inom primärvården. Hudens tolerans för värme beror på temperaturen, tiden som man utsatts för värmeexponering samt tjockleken av huden. Äldre personer och barn har tunnare hud och är därför känsligare. Drabbas därför lättare av djupare brännskador.

4 Vanligaste skademekanismerna bland sjukhusvårdskrävande skador är:
Het vätska 43 % Öppen eld 15 % Elektricitet 9 % Barn under 15 år är en överrepresenterad grupp och utgör 36 % av samtliga sjukhusvårdade brännskador. De flesta av dessa är av typen skållningsskador.

5 Bedömning av brännskador
Brännskadans djup – viktigt för att kunna skilja brännskador som läker spontant från dem som behöver kirurgi och hudtransplantation. Utbredningen - hur stor del av kroppsytan i procent är brännskadad?

6 Brännskadans djup Utbredning Symtom Sticktest Prognos Ytlig
Utbredning Symtom Sticktest Prognos Ytlig (epidermal) Epidermis (solbränna) Intensiv rodnad och smärta. Torr hudyta Känns vasst och blöder Läker på 4-5 dagar. Efterlämnar inga ärr (dermal) Hela epidermis och ytliga delar av dermis Hela blåsor Läker på 1-2 veckor. Efterlämnar inga ärr Djup Djupa delar av dermis (hårfolliklar och svettkörtlar) Marmorerad och rödvit hudyta. Torr hudyta Känns trubbigt och det blöder minimalt Operation med hudtransplantation krävs för läkning Fullhudsskada Hela huden Blek-brun eller svart hudfärg. Torr hudyta. Ingen känsel. Blöder inte Källa:

7 Blandad ytlig och djup dermal brännskada hos 40 årig man. Källa: www
Blandad ytlig och djup dermal brännskada hos 40 årig man. Källa: ”ABC om brännskador”.

8 Fullhudsskada hos 65 årig kvinna som varit med om brandolycka.
Källa: ”ABC om brännskador”.

9 Bedömning av brännskadedjup
Inspektion: färg och fuktighet. Intensivt röd färg indikerar en mer ytlig skada (epidermal- eller ytlig dermal). Det samma gäller om skadan är fuktig. En torr och matt yta tyder mer på en djupare skada. ”Fingertestet”: testa kapillär återfyllnad på den skadade huden. Kan rodnaden tryckas bort och färgen återkommer snabbt är det tecken på att de ytliga kapillärerna ej är skadade. ”Nåltestet”: Stick med en vass nål i brännskadan. Fråga om det känns vasst eller trubbigt. Om det känns vasst och blöder är det ett bra tecken på att skadan är ytlig (epidermal- eller ytlig dermal). Om trubbigt – tecken på en djupare skada.

10 Total brännskadeyta ”9-regeln”

11

12 Primär behandling vid mindre brännskador Kyl brännskadan omedelbart i rumstempererat vatten i ca 10 min. Målet är att sänka temperaturen i huden < 44 grader så fort som möjligt. OBS! Beakta risken för hypotermi framförallt hos barn. .

13 Sårbehandling Epidermala brännskador behöver oftast inget förband
Sårbehandling Epidermala brännskador behöver oftast inget förband. Läker inom en vecka. Ytligt dermala sår är smärtsamma. Kräver initialt fuktbevarande förband med hög absorptionsförmåga. Läker inom 14 dagar utan ärrbildning om såret ej infekterats. Hos enstaka patienter kvarstående pigmentförändringar.

14 Såromläggning Salvkompresser t ex Jelonet eller Mepitel.
Ovanpå detta ett tjockt lager urvridna gaskompresser indränkta i NaCl. Ett lager tacrylvadd. Ytterst elastisk linda. Uppmana till högläge av den brännskadade kroppsdelen!

15 Förbandet kan sitta 3-5 dagar. Remiss till VC för omläggning
Förbandet kan sitta 3-5 dagar. Remiss till VC för omläggning. Vid förbandsbyte lämnas salvkompresslagret kvar på sårytan om det ser torrt ut. Informera pat om att vara uppmärksam på infektionstecken såsom feber, nytillkommen värk i sårområdet eller ökad rodnad. Utan tecken till infektion kan förbandsbyten ske var 4:e -5:e dag tills läkning skett och salvkompressen lossnar lätt.

16 Patientfall 6 årig pojke, tidigare väsentligen frisk. Inkommer till kirurgakuten p g a att han fått ett strykjärn över sig för en timme sedan. Enligt medföljande föräldrar föll det mot höger handrygg och studsade därefter ner mot båda underbenen. Vid ankomst påtagligt smärtpåverkad. Gråter och skriker, är otröstlig. Har blöta handdukar lindade kring handen och underbenen.

17 Patientfall forts. AT: Gott men smärtpåverkad. Cor: RR, inga bi- eller blåsljud Pulm: Vesikulära andningsljud. Puls: 100 slag /min Lokalstatus höger hand: Ovan handryggen inspekteras en röd och fuktig brännskada som mäter 3 x 4 cm i diameter. Centralt finns en intakt blåsa ca 2 x 1 cm i diameter. Blöder vid stick med nål. God kapillär återfyllnad. Lokalstatus vänster underben: Medialt över proximala tibia inspekteras en röd och torr brännskada, ca 5 x 4 cm. God kapillär återfyllnad.

18 Patientfall forts Bedömning: Ytlig dermal brännskada över handryggen. Omläggning enligt rutin med salvkompress. Återbesök till ssk på kirurgmottagningen för förnyad omläggning efter 3 dagar. Ytlig epidermal brännskada på vänster underben. Ingen omläggning nödvändig. Recept på Alvedon mot smärtan.

19 Svåra brännskador Den djupa dermala och fullhudsskadan kräver operation med hudtransplantation. Skall handläggas enligt ATLS Airways Breathing - Frikostig med intubering vid tecken till ansträngd andning. Medvetslösa skall intuberas tidigt och ha 100 % O2 vid misstanke om CO förgiftning. Cyanokit . Circulation - 2 grova perifera nålar. Ringeracetat. KAD. Disability - Vakenhetsgrad och neurologstatus. En brännskadepat är initialt vaken och orienterad om han/hon inte är rökgasförgiftad. Exposure & examination – Tag av kläder och smycken! Uppskatta brännskadeytan. Uteslut cirkulära fullhudsskador på bål och extremiteter, kan kräva eskarotomi.

20 F. Fluid – Vätskebehandling viktigt
F. Fluid – Vätskebehandling viktigt! Ringeracetat ordineras enligt Parklands formel: 4 ml x kg (kroppsvikt) x brännskadad yta (%) Hälften av denna mängd ges jämnt fördelat under de första 8 h och den andra hälften fördelas över de nästkommande 16 timmarna. Mål: en diures som motsvarar 0, 5 ml per kg och timme hos vuxna.

21 Kriterier för inläggning på brännskadeavdelningen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala:
Brännskador på ansiktet, halsen, fötterna, genitalregionen och/eller andra ställen där ärrbildning kan vara besvärande t e x över stora leder. > 10 % dermal brännskada, alla fullhudsskador Ålder < 8 år eller >60 år, småskador undantagna Brännskador i samband med annat trauma eller annan svår sjukdom Inhalationsskador Elektriska brännskador Alla kemiska brännskador (”frätskador”) Andra tillstånd med omfattande hudengagemang såsom nekrotiserande fasciit, svåra läkemedelsreaktioner och bullösa dermatoser

22 Tips hemsida: www. akademiska.se/briva


Ladda ner ppt "BRÄNNSKADOR."

Liknande presentationer


Google-annonser