Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden"— Presentationens avskrift:

1 Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden
för översiktlig planering

2 Strukturplan för Skåne Nordväst
Syfte Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden. Gemensamt formulerade ”vi ska, vi vill, vi eftersträvar” och summerar de viktigaste överenskommelserna. Strategin ska vara kortfattad och lättillgänglig samt illustrera önskad utveckling av regionen. Innehåller olika kartor som visar översiktliga principer för markanvändning. Utvecklar nätverk och arbetsformer. Strukturplan för Skåne Nordväst

3 Strukturplan för Skåne Nordväst
Projektgrupp Sofia Öreberg, projektägare, Helsingborgs stad Magnus Ydmark, projektledare, Helsingborgs stad Mattias Bjellvi för Perstorps kommun Martin Tång för Klippans kommun Jacob von Post för Höganäs kommun Jarl Gustavsson för Bjuvs kommun Vlasta Sabljak eller Thomas Arnström för Svalövs kommun Karin Stenholm och Kristina Bell för Båstads kommun Linda Svederberg för Åstorps kommun Maria Månsson Brink för Örkelljunga kommun Lena Åström för Ängelholms kommun Lisa Lindekranz och Mattias Schriever-Abeln för Landskrona stad Strukturplan för Skåne Nordväst

4 Strukturplan för Skåne Nordväst
Tidplan Hösten 2012 Rådslag Boende och bostadsförsörjning Våren 2011 Rådslag Infrastruktur Hösten 2011 Rådslag Grönstruktur Våren 2012 Rådslag Arbete och verksamheter Strukturplan för Skåne Nordväst

5 Strukturplan för Skåne Nordväst
Rådslag Fem tematiserade rådslag: Infrastruktur, Grönstruktur, Arbete och verksamheter, Boende och bostads- försörjning samt Helheten. Politiker och tjänstemän från samtliga elva kommuner deltog. Mellan deltagare. Konkreta övningar kommunvis och i blandade grupper. Strukturplan för Skåne Nordväst

6 Strukturplan för Skåne Nordväst
Tidplan Kommundirektörsgruppen22 augusti - Beslut om externremiss Remiss mellan 23 augusti och 29 oktober Rådslag, 24 maj - Samtliga deltager som varit med under processen Workshop med styrelsen för SKNV, 11 april - Workshop om Helheten Strukturplan för Skåne Nordväst

7 Strukturplan för Skåne Nordväst
Remiss – 23 augusti till 29 oktober - Region Skåne - Länsstyrelsen i Skåne län - Boverket - Trafikverket - Naturvårdsverket - Sveriges kommuner och landsting - Kommunförbundet Skåne - Göteborgsregionens kommunalförbund - Lantbrukarnas riksförbund - Handelskammaren - Öresundsinstitutet - Södra (skogsägarna) - Skåne-Blekinge Jordägarförbund - Samtliga kommuner i Skåne. - Helsingörs kommune - Laholms kommun - Markaryds kommun - Halmstads kommun Strukturplan för Skåne Nordväst

8 Strukturplan för Skåne Nordväst
Remissvar Region Skåne Länsstyrelsen i Skåne Trafikverket Naturvårdsverket Sveriges kommuner och landsting MalmöLundregionen Skåne Nordost Burlövs kommun Helsingörs kommune Hässleholms kommun Höörs kommun Laholms kommun Lomma kommun Lunds kommun Malmö stad Markaryds kommun Osby kommun Svedala kommun Vellinge kommun Strukturplan för Skåne Nordväst

9 Strukturplan för Skåne Nordväst
Tidplan Styrelsemöte för SKNV, 29 november Beslut om att godkänna Strukturplan för Skåne Nordväst Kommundirektörsgruppen22 augusti - Beslut om externremiss Remiss Kommundirektörsgruppen, 31 oktober - Beslut om eventuella revideringar Rådslag, 24 maj - Samtliga deltager som varit med under processen Workshop med styrelsen för SKNV, 11 april - Workshop om Helheten Strukturplan för Skåne Nordväst

10 Strukturplan för Skåne Nordväst
Tidplan Kommunfullmäktige - Beslut om att anta Strukturplanen som planeringsunderlag för översiktlig planering Styrelsemöte för SKNV, 29 november Beslut om att godkänna Strukturplan för Skåne Nordväst Utvärdering Kommundirektörsgruppen22 augusti - Beslut om externremiss Remiss Kommundirektörsgruppen, 31 oktober - Beslut om eventuella revideringar Rådslag, 24 maj - Samtliga deltager som varit med under processen Workshop med styrelsen för SKNV, 11 april - Workshop om Helheten Strukturplan för Skåne Nordväst

11 Strukturplan för Skåne Nordväst

12 Strukturplan för Skåne Nordväst
Infrastruktur Kvaliteter i landskap och näringsliv Utveckling av regionalt viktiga orter Strukturplan för Skåne Nordväst

13 Strukturplan för Skåne Nordväst

14 Hamnar och flygplatser
Utveckling av samhällens stationslägen och centrum Utveckling av arbetspendlingsmöjligheter Utvecklar våra unika förutsättningar för näringsliv Jordbruk och skogsbruk Inga nya externa handelsetableringar Lokalisering av transportintensiv verksamhet Stärkt turism

15 Gemensam ingång för våra invånare
Utveckling av stationssamhällen och väletablerade samhällen Energisnålt och hälsosamt byggande Variation i boendeformer Landskapet som boendekvalitet Gemensam framsynthet och beredskap

16 Regionala naturområden
Bevara och utveckla sjöar och våtmarker Nätverk och samarbeten Stråk längs våra vattendrag Tillgänglighet längs med kusten och landskapsrum mellan samhällen Kopplingar mellan städers grönska och omgivande landskap

17 Fast förbindelse till Danmark
Spårväg till Höganäs Utbyggnad av cykelvägnät Utveckling av stationsorter Förstärkningar längs Västkustbanan Förstärkningar längs Skånebanan Höghastighetståg Torrhamn


Ladda ner ppt "Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden"

Liknande presentationer


Google-annonser