Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdcentralen: ”Friskare än såhär blir han inte - försäkringskassan nästa.” Försäkringskassan: ”Den här personen har tillräcklig arbetsförmåga för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdcentralen: ”Friskare än såhär blir han inte - försäkringskassan nästa.” Försäkringskassan: ”Den här personen har tillräcklig arbetsförmåga för att."— Presentationens avskrift:

1

2 Vårdcentralen: ”Friskare än såhär blir han inte - försäkringskassan nästa.” Försäkringskassan: ”Den här personen har tillräcklig arbetsförmåga för att inte ha rätt till sjukpenning – gå vidare till arbetsförmedling” Arbetsförmedlingen: ”Den här personen måste tränas innan han står till arbetsmarknadens förfogande – kontakta socialkontoret”. Socialkontoret: ”Han är för sjuk för att arbetsträna – gå till doktorn” ”Var så god och sätt dig mellan stolarna!”

3 Gemensam lokal analys av utanförskapet från arbete och egen försörjning Gemensam målbild Gemensamt ansvarsområde Gemensamma resurser Helhetssyn Lokalsamordning Tillgång till medlemmarnas (myndigheternas) samlade kompetens och resurser Gemensam modell för uppföljning/utvärdering Finansiell samordning - framgångsfaktorer

4 FINansiellt SAMordningsförbund STYRELSE VERKSTÄLLANDE TJÄNSTEMAN BEREDNINGSGRUPP ARBETSGRUPPER STYRGRUPPER PROJEKTGRUPPER

5 FINansiellt SAMordningsförbund STYRELSE Ordinarie Mattias Adolfsson (fp) Landskrona stad Krister Olsson (s)Svalövs kommun Torsten Chernysson (kd)Region Skåne Stefan WikanderArbetsförmedlingen Ingrid SonanderFörsäkringskassan Ersättare Hans Petersson (s)Landskrona stad Agnetha Persson (c) Svalövs kommun Eva Örtegren (s)Region Skåne Maria KärrmanArbetsförmedlingen Anna ÄngquistFörsäkringskassan

6 Svalövs kommun Landskrona stad Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne Finansiellt Samordningsförbund FINSAM Landskrona-Svalöv Lagen om finansiell samordning Förbund med 2 kommuner Bildat i september 2009 Sammanlagt ca 55 000 invånare Höga ohälsotal Budget mellan 2 och 6 miljoner

7 Svalövs kommun Landskrona stad Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne EGEN FÖRSÖRJNINGEGEN FÖRSÖRJNING ARBETEARBETE STUDIERSTUDIER ANNATANNAT Finansiellt Samordningsförbund FINSAM Landskrona-Svalöv

8 Svalövs kommun Landskrona stad Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne EGEN FÖRSÖRJNINGEGEN FÖRSÖRJNING ARBETEARBETE STUDIERSTUDIER ANNATANNAT Finansiellt Samordningsförbund FINSAM Landskrona-Svalöv Bidragstagare - Deltagare - Arbetstagare

9 Finansiellt Samordningsförbund Bidragstagare

10 Svalövs kommun Landskrona stad Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne EGEN FÖRSÖRJNINGEGEN FÖRSÖRJNING ARBETEARBETE STUDIERSTUDIER ANNATANNAT Finansiellt Samordningsförbund Bidragstagare REMISSGRUPPREMISSGRUPP

11 Svalövs kommun Landskrona stad Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne EGEN FÖRSÖRJNINGEGEN FÖRSÖRJNING ARBETEARBETE STUDIERSTUDIER ANNATANNAT Finansiellt Samordningsförbund Bidragstagare REMISSGRUPPREMISSGRUPP VISAN

12 Bidragstagare - Deltagare ARBETSMARKNADARBETSMARKNAD VISAN UNGDOMS- VERKSAMHET Förstudie Landskrona stad Svalövs kommun REMISSGRUPPREMISSGRUPP Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne

13 Bidragstagare - Deltagare ARBETSMARKNADARBETSMARKNAD VISAN UNGDOMS- VERKSAMHET Förstudie PULS Utredning av arbetsförmågan Landskrona stad Svalövs kommun REMISSGRUPPREMISSGRUPP Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne

14 Bidragstagare - Deltagare ARBETSMARKNADARBETSMARKNAD VISAN PULS Utredning av arbetsförmågan VALS Kartläggning/ handlingsplan Landskrona stad Svalövs kommun REMISSGRUPPREMISSGRUPP Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne UNGDOMS- VERKSAMHET Förstudie

15 Bidragstagare - Deltagare ARBETSMARKNADARBETSMARKNAD Mentorskap enligt SE Mentorskap enligt SE VISAN PULS Utredning av arbetsförmågan VALS Kartläggning/ handlingsplan Landskrona stad Svalövs kommun REMISSGRUPPREMISSGRUPP Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne UNGDOMS- VERKSAMHET Förstudie

16 Bidragstagare - Deltagare - Arbetstagare ARBETSMARKNADARBETSMARKNAD Mentorskap enligt SE Mentorskap enligt SE ARBETSPLATSAMBASSADÖRERARBETSPLATSAMBASSADÖRER VISAN UNGDOMS- VERKSAMHET Förstudie PULS Utredning av arbetsförmågan VALS Kartläggning/ handlingsplan REMISSGRUPPREMISSGRUPP Svalövs kommun Landskrona stad Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne

17 GPS på Nya Vägar Bidragstagare - Deltagare - Arbetstagare ARBETSMARKNADARBETSMARKNAD Mentorskap enligt SE Mentorskap enligt SE ARBETSPLATSAMBASSADÖRERARBETSPLATSAMBASSADÖRER VISAN UNGDOMS- VERKSAMHET Förstudie PULS Utredning av arbetsförmågan VALS Kartläggning/ handlingsplan REMISSGRUPPREMISSGRUPP Svalövs kommun Landskrona stad Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne

18 GPS på Nya Vägar Bidragstagare - Deltagare - Arbetstagare ARBETSMARKNADARBETSMARKNAD Mentorskap enligt SE Mentorskap enligt SE ARBETSPLATSAMBASSADÖRERARBETSPLATSAMBASSADÖRER SOCIALAFÖRETAGSOCIALAFÖRETAG VISAN UNGDOMS- VERKSAMHET Förstudie PULS Utredning av arbetsförmågan VALS Kartläggning/ handlingsplan REMISSGRUPPREMISSGRUPP Svalövs kommun Landskrona stad Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne

19 Bidragstagare - Deltagare - Arbetstagare ARBETSMARKNADARBETSMARKNAD Mentorskap enligt SE Mentorskap enligt SE ARBETSPLATSAMBASSADÖRERARBETSPLATSAMBASSADÖRER SOCIALAFÖRETAGSOCIALAFÖRETAG P O R T F O L I O VISAN PULS Utredning av arbetsförmågan VALS Kartläggning/ handlingsplan REMISSGRUPPREMISSGRUPP Svalövs kommun Landskrona stad Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne UNGDOMS- VERKSAMHET Förstudie GPS på Nya Vägar

20 Kontakt Jasmina Kicara - Barucija 0418-47 33 08 0733-47 33 08 Jasmina.kb.finsam@landskrona.se www.samordningiskane.se www.susam.se www.landskrona.se (invånare - stöd och omsorg - samordnade insatser - Finsam) www.svalov.se


Ladda ner ppt "Vårdcentralen: ”Friskare än såhär blir han inte - försäkringskassan nästa.” Försäkringskassan: ”Den här personen har tillräcklig arbetsförmåga för att."

Liknande presentationer


Google-annonser