Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-01-31. Problemområden Vi vill;  bli bättre på värdegrundsfrågorna såsom det personliga mötet  ha en gemensam kvalitetssäkrad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-01-31. Problemområden Vi vill;  bli bättre på värdegrundsfrågorna såsom det personliga mötet  ha en gemensam kvalitetssäkrad."— Presentationens avskrift:

1 ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-01-31

2 Problemområden Vi vill;  bli bättre på värdegrundsfrågorna såsom det personliga mötet  ha en gemensam kvalitetssäkrad handledarutbildning  öka attraktionskraften för att rekrytera och behålla unga inom sektorn samt säkra framtida rekryteringsbehov  utveckla hälsofrämjande arbetsplatser, bland annat genom utbildningsenheter, där det lokalt förankrade personliga mötet med hjälp av värdegrundsarbete genomsyrar hela verksamheten

3 Vård- och omsorgscollege Skåne och MÖTAS Styrgrupperna för Vård- och omsorgscollege Skåne samt MÖTAS Kommunförbundet Skåne Projektägare Projektledare Administration Lokala college Europeiska Socialfonden finansiering MÖTAS Process- Ledare VOC Projekt- ledare MÖTAS Lokala college

4 Övergripande mål - MÅL på lång sikt  Det ska finnas en attraktiv vård- och omsorgssektor att arbeta och vårdas i, där nyutbildad personal väljer att stanna kvar efter avslutad utbildning  Den kvalitetssäkrade regionala handledarutbildningen borgar för ett bra personligt möte på arbetsplatserna gentemot personal, studerande och brukare/vårdtagare  Genom utbildningsenheter arbeta med förnyelse och lärande kring det personliga mötet i syfte att minska diskriminering och öka mångfald inom vård- och omsorgssektorn  Upptäcka de idag dolda strukturer som bidrar till att cementera rådande förhållanden mellan kvinnor och män inom vård- och omsorgssektorn

5 Mätbara mål med MÖTAS Är att 70% av projektdeltagarna som arbetar på utbildningsenheterna uppfyller minst två av följande kriterier: 1. Upplever att de blivit bättre på det personliga mötet 2. Upplever att de har ökat sin attraktionskraft på arbetsmarknaden samt 3. Har deltagit i en regionalt kvalitetssäkrad handledarutbildning. Målet är även att det, efter genomförandefasen, vid varje verksamhetsställe inom lokala VOC i Skåne arbetar minst en utbildad handledare. Resultaten redovisas uppdelat på kön.

6 Utbildningsenheter januari 2013  Eslöv/Höör/Hörby: Hemtjänsten i Höör ca 60 personal + 2 chefer  Trelleborg/Vellinge/Svedala: Avdelning 11 på Trelleborgs lasarett ca 40 personal + 1 chef  Ystad/Österlen: Fem LSS-enheter i Tomelilla ca 40 personal + 1 chef  Landskrona/Svalöv: LSS-enhet i Landskrona ca 12 personal + 1 chef  Helsingborg: Nyöppnad korttidsenhet med utredning ca 100 personal + 2 chefer  Ängelholm/Örkelljunga/Båstad/Klippan: särskilt boende samt hemtjänstavdelning i Ljungbyhed ca 40 personal + 2 chefer

7 Kompetensutveckling för personalen 1. 700 undersköterskor handledarutbildas under hösten 2012 och våren 2013 (6 utbildningsdagar, självstudier samt inlämningsuppgifter). Alla undersköterskor vid utbildningsenheterna handledarutbildas. 2. All personal som arbetar vid de lokala utbildningsenheterna genomgår ytterligare sex dagars kompetensutveckling under 2013. Denna kompetensutveckling (som tagits fram med hjälp av framtidsverkstäder och dialogcaféer), i det personliga mötet, specialdesignas för varje lokal utbildningsenhet. 3. Chefer och medarbetare vid utbildningsavdelningarna får dessutom grupphandledning vid 6-8 tillfällen under 2013.

8 Kompetensutveckling som genomförs för personal vid utbildningsenheterna 2013  Kulturkrockar, 1 dag  Samtalsmetodik, konflikthantering och casemetodik, 3 dgr  Självkänsla, privat – professionellt, 1-2 dgr  Klok kommunikation, 1 halvdag  Casemetodikdag, 1 dag  Vidareutveckling av handledarrollen, 1 dag  Retorik/Pedagogik, 1 dag  Samtalsmetodik, yrkesroll – social kompetens, 2 dgr  Att välja glädje, 1 halvdag  Lösningsfokuserad metod, förhållningssätt, 3 dgr

9 Kompetensutveckling som genomförs för personal vid utbildningsenheterna 2013  Sinnesupplevelser och meningsfullhet i vardagen – LSS med studiebesök, 3 dgr  Marknadsföring, internt – externt, 1 dag  Coachande ledarskap (lösningsfokuserat), 1 år  Kommunikation, 1 dag  Att åldras med utvecklingsstörning, 1 dag  Psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning, 1 dag  Tvång, OCD, 1 halvdag  Det personliga ledarskapet, 1 år  Handledning för medarbetare 6-8 ggr  Handledning för chefer 6-8 ggr

10 Utvärdering handledarutbildning ht 2012 Skalfrågor 1-6

11 Här är vi just nu i MÖTAS April 2013  24 handledarutbildningar, med totalt ca 700 undersköterskor på sex orter, har under sex utbildningsdagar genomgått kursen ”Vårdpedagogik och handledning” 100p samt casemetodikdag. Betyg utfärdas senast juni 2013.  Utbildningsdagarna (6 dagar/medarbetare o chef under 2013) vid utbildningsenheterna är i full gång  Extern handledning för chefer och medarbetare vid samtliga utbildningsenheter har kommit igång  Extern processutvärderare håller på att sammanställa utvärderingarna för alla 24 handledarutbildningarna samt påbörjar intervjuer med chefer vid utbildningsenheterna  Förutom de interna utbildningsdagarna erbjuds alla projektdeltagare i VO-C Skåne externa föreläsningar med Lennart Siegfeldt, Kay Pollak, Susanne Hedin och Pelle Sandstrak

12 Här är vi just nu i MÖTAS April 2013 forts  Totalt har ca 1500 personal hittills deltagit i någon/några aktiviteter …vi räknar med ytterligare ca 1000 deltagit innan projektet avslutas…  Två årliga VO-C-konferenser med goda exempel har genomförts för hela VO-C Skåne  Nätverksträffar för regional styrgrupp och chefer, vårdlärare och handledare har genomförts  Samarbete med Danmark gällande praktik och utbildning över Öresund har påbörjats  Projektarbete om HBT-frågor i vård- och omsorg presenteras av årskurs 3 elever vid Victum gymnasium i Helsingborg  Regionala- och lokala styrgruppsmöten 1 gång/månad

13 Strategiskt arbete för långsiktig hållbarhet efter MÖTAS  Dialogcafé med regional styrgrupp och enhetschefer för utbildningsenheterna genomfört 4 feb 2013  Erbjuder Malmö/Lund 20 platser vid extra handledarutbildningar hösten 2013 för att underlätta implementering av en enhetlig regional handledarutbildning inom VO-C Skåne  Fortsatta nätverksträffar med vårdlärare 3 maj, enhetschefer och projektledare 20 maj  Permanentar organisation med lokala och regionala processledare inom VO-C Skåne  Undersöker långsiktig finansiering av regional processledare  Undersöker möjlighet till förlängning av projekt…och även ny projektidé  Ser fram emot slutrapport utvärdering för MÖTAS jan 2014


Ladda ner ppt "ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-01-31. Problemområden Vi vill;  bli bättre på värdegrundsfrågorna såsom det personliga mötet  ha en gemensam kvalitetssäkrad."

Liknande presentationer


Google-annonser