Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson Bostadsforum 22 november 2012 Plan-, bygg- och bostadsdagarna 2012 Björn Adolfson och Anna-Karin Abrahamsson Plan- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson Bostadsforum 22 november 2012 Plan-, bygg- och bostadsdagarna 2012 Björn Adolfson och Anna-Karin Abrahamsson Plan- och."— Presentationens avskrift:

1 2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson Bostadsforum 22 november 2012 Plan-, bygg- och bostadsdagarna 2012 Björn Adolfson och Anna-Karin Abrahamsson Plan- och bostadsenheten Länsstyrelsen i Norrbottens län

2 Länsstyrelsen bjuder in länets kommuner för bildandet av ett bostadsforum Syftet är att skapa ett regionalt forum där länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen kan diskutera bostadsförsörjning och bostadsbyggande, ta upp aktuella frågor, öka vår kompetens inom området och skapa ett nätverk för vårt arbete inom området. Bildandet av ett Bostadsforum förutsätter att kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen är med och utformar programmets innehåll. 2011-11-16 Anna-Karin Abrahamsson

3 Kommunalt bostadsförsörjningsansvar 2011-11-16 Anna-Karin Abrahamsson

4 Förslag på diskussionsfrågor och informationspunkter, exempelvis: Bostadsbristen i länet; statistik från BME 2012 Bostadsbyggandet i länet; statistik från BME 2012, statistik från SCB Befolkningsutveckling; statistik från SCB Bostäder, utbildning, infrastruktur och arbetskraftsförsörjning och kopplingen till regional utveckling Särskilt ansvar för svaga grupper i samhället 2011-11-16 Anna-Karin Abrahamsson

5 Forts. Förslag på diskussionsfrågor och informationspunkter, exempelvis: Behovsanalyser. Hur vill vi bo i länet? Behov, krav, preferenser. Olika preferenser för olika grupper. Bostadsfinansiering; Vilka finansieringsmöjligheter finns idag? (BKN, Bostadslåneinstitut?) Mark- och exploateringsfrågor. Vikten av transparens och tydliga villkor, exempelvis genom markpolicy. Vilka möjligheter har kommunen att ställa krav på exploatering? 2011-11-16 Anna-Karin Abrahamsson

6 forts. Förslag på diskussionsfrågor och informationspunkter, exempelvis: ”Nya” allmännyttelagen som trädde i kraft 2011; hur påverkar det kommunens möjligheter att styra de kommunägda bostadsföretagen? Statistikinsamling; vilken information, underlag saknar vi? Vad behöver vi? Vilket stöd behöver kommunerna från länsstyrelsen? Hur kan Länsstyrelsen bistå kommunerna på bästa sätt? (2 § enl lag 2000:1383) BME och BMA. Hur kan vi utveckla BME? Vad är bra och dåligt? Vilka frågor saknas i årets BME 2012? Vad saknas i den regionala analysen (BMA 2012)? 2011-11-16 Anna-Karin Abrahamsson

7 Forts. Förslag på diskussionsfrågor och informationspunkter, exempelvis: Kunskapsutveckling: Förslag på föreläsare, Boverket, andra myndigheter, kommuner där man arbetar aktivt med frågor som berör området, forskare, utredare, praktiker, industrin, mfl Studiebesök, andra aktiviteter ? 2011-11-16 Anna-Karin Abrahamsson

8 Hur går vi vidare i byggandet av ett forum för bostadsfrågor? -Bilda arbetsgrupp/arbetsgrupper -Boka in tillfällen att träffas eller genom telefonmöte framöver i en nätverksgrupp/kontaktgrupp 2011-11-16 Anna-Karin Abrahamsson

9 Forts. hur går vi vidare? -Hur kan vi gå ännu vidare? Vidgat forum för att även innefatta politiska beslutshavare? -Bjuda in företrädare för olika myndigheter (Boverket, BKN??), företag (Byggherrar?), organisationer (branschföreträdare) för samtal? -Ska forumet omfatta även andra aktörer? Isf vilka? 2011-11-16 Anna-Karin Abrahamsson

10 Vill du vara med och ta fram ett program till nästa träff? Har du förslag på innehåll? Hör av dig till oss! Kontaktpersoner på Länsstyrelsen i Norrbotten: Björn Adolfson, tel 0920-96390 Björn.Adolfson@lansstyrelsen.se Anna-Karin Abrahamsson, tel 0920-96374 Anna-Karin.Abrahamsson@lansstyrelsen.se Arbetsgrupp? Kommunförbundet, Kommuner, andra aktörer? 2011-11-16 Anna-Karin Abrahamsson

11 2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson Bostadsforum 22 november 2012 Tack för visat intresse! Björn Adolfson och Anna-Karin Abrahamsson Plan- och bostadsenheten Länsstyrelsen i Norrbottens län


Ladda ner ppt "2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson Bostadsforum 22 november 2012 Plan-, bygg- och bostadsdagarna 2012 Björn Adolfson och Anna-Karin Abrahamsson Plan- och."

Liknande presentationer


Google-annonser