Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland
Låg svars frekvens. Endast 17 procent som svarat. 50 svar, 49 företag. Kunde se att ca 90 sammanlagt har påbörjat enkäten men inte skickat någon svar.

2 Syfte: Öka kunskapen om kompetensbehov inom logistik – och transportsektorn i länet Mål: Undersökningen ska ligga till grund för den regionala utbildningsplaneringen.

3 Frågeställningar Hur är kompetens- och arbetskraftsbehovet inom logistik- och transportsektorn i Östergötland med utgångspunkt från enkätundersökningen? Hur är arbetsmarknadsläget i form av sysselsättning och arbetslöshet inom logistik- och transportsektorn i Östergötland? Vilka utbildningar tillhandahålls i Östergötland inom logistik- och transportsektorn på gymnasial-, yrkeshögskole-, och universitetsnivå?

4 Metod och material Enkätundersökningen bygger på ett onlinebaserat enkätverktyg, Webropol Mejladresserna till företagen är inhämtade från SCB och berör företag inom partihandel, transport och logistik 50 svar, svarsfrekvensen är 17%

5 Resultat - Företag som deltog i undersökningen
- Efterfrågan på arbetskraft - Utbud på arbetskraft - Logistik i Östergötland - Omvärldsbevakning

6 Företag som deltog i undersökningen
3 företag har fler än 250 anställda 16 företag har mellan anställda 10 företag har anställda 10 företag har mellan 5-9 anställda 5 företag har mellan 1-4 anställda 3 bemanningsföretag 2 företag har inte uppgett antalet anställda

7 Hur har antalet anställda förändrats vid ert företag under det senaste året i Östergötland?
Ett företag har minskat med 16 anställda eller fler, ett med mellan 11-15, resten minskning med mellan 1-5

8 Efterfrågan på arbetskraft
Vilken/vilka yrkesgrupper är det brist på inom transport- och logistikbranschen? - Lastbilsförare och transportpersonal - Speditörer och logistikpersonal - Transportledningspersonal

9 Efterfrågan på arbetskraft
Yrkesgrupper som behöver nyanställas om fem år och framåt: Lastbilsförare och transportpersonal Transportledningspersonal Terminal- och lagerpersonal Speditörer och logistikpersonal Terminal och lagerpersonal kommer att anställas även framöver men det är ingen brist på dem idag.

10 Viktiga och mycket viktiga kompetenser som krävs för att kunna arbeta inom transport- och logistikbranschen? Vara serviceinriktad Arbeta i team/ samarbeta med andra Ta egna initiativ Använda dator som arbetsverktyg Annat: YKB, affärsmässighet, kör och vilotider

11 Vilka är de stora förändringarna och trenderna idag inom transport- och logistikbranschen som påverkar företaget? 1. Hårdare konkurrens från utländska företag 2. Omvärlden (bränslepriser, finansiell turbulens) 3. Efterfrågan på miljöklassificerade tranporter 4. Nationella och europeiska regleringar

12 Hur kommer dessa förändringar och trender att påverka företagets kompetensförsörjning inom transport- och logistikområdet framöver? Effektiviseringar Ökade krav på administration och information Högre krav på specialistkunskapen

13 Finns det någon yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt inom transport- och logistikbranschen? Logistic Flow Manager – en tjänst som fokuserar på att effektivisera flöden och processer indoors. Bör även innehålla ledarskap. Fordonselektriker, tunga fordonsmekaniker. Jurister som kan jobba för transportören pga. tokiga regler kring kör – och vilotider samt cabotage . Specialistkontrollanter för yrkesmässig trafik vad det gäller utbildning och trafiktillstånd. Logistiker med specialistkunskaper och branschvana. Supply Chain Management – kunskap om varuflöden.

14 Fem logistikkluster i Östergötland
Kompetensbaserade logistikföretag, t ex konsult- och IT-företag Omfattar företag med inriktning mot kunskaps- och konsultföretag: (1) Mjukvaruföretag med IT system, (2) Logistikkonsulter (3) Bemanningsföretag Transportföretag och tredjepartslogistikföretag Detta transportkluster är det största av dessa fem kluster och består av företag inom: (1) Åkeri, (2) Styckegods, (3) Hamn/shipping (4) Tredjepartslogistik Industriföretag Industriföretagsklustret omfattas av: (1) Tillverkande teknikföretag (2) Processindustri (3) Producenter av dagligvaror Handelsföretag Detta kluster inkluderar två undergrupper: (1) Grossister (som har till uppgift att sälja mot fristående eller kedjebildningar av företag.) (2) Kedjeföretag (omfattar de företag som själva ansvarar för grossitsverksamheten) Infrastruktur, t ex hamnar Infrastrukturklustret består av (1) Fastighetsföretag (som äger ex. lager- och logistikbyggnader) (2) Myndigheter (som ansvar för regler och tillsyn av olika transportverksamheter – exempelvis sjöfart) Professor Mats Abrahamsson som finns på Liu som forskar inom logistik har identifierat fem logistikkluster i Östergötland.

15 Fem logistikkluster i Östergötland
Kompetensbaserade logistikföretag, t ex konsult- och IT-företag Omfattar företag med inriktning mot kunskaps- och konsultföretag: (1) Mjukvaruföretag med IT system, (2) Logistikkonsulter (3) Bemanningsföretag 3 Bemanningsföretag Transportföretag och tredjepartslogistikföretag Detta transportkluster är det största av dessa fem kluster och består av företag inom: (1) Åkeri, (2) Styckegods, (3) Hamn/shipping (4) Tredjepartslogistik 27 företag Industriföretag Industriföretagsklustret omfattas av: (1) Tillverkande teknikföretag (2) Processindustri (3) Producenter av dagligvaror 5 företag Handelsföretag Detta kluster inkluderar två undergrupper: (1) Grossister (som har till uppgift att sälja mot fristående eller kedjebildningar av företag.) (2) Kedjeföretag (omfattar de företag som själva ansvarar för grossitsverksamheten) 12 företag Infrastruktur, t ex hamnar Infrastrukturklustret består av (1) Fastighetsföretag (som äger ex. lager- och logistikbyggnader) (2) Myndigheter (som ansvar för regler och tillsyn av olika transportverksamheter – exempelvis sjöfart) 2 företag

16 Bemanningsföretag 3 bemanningsföretag har svarat på frågorna
Två större yrkeskategorier som hyrs ut till företag av bemanningsföretag i enkätundersökningen är ”speditörer och logistikpersonal” och ”terminal och lagerpersonal” Hårdare konkurrens från utländska företag samt nationella och europeiska regleringar är två förändringar/trender som kommer att inverka på logistik- och transportsektorn framöver.   Framtida förändringskonsekvenser är högre krav på specialistkunskap, effektiviseringar och ökade krav på administration. Bristyrken inom denna sektor är främst ”lastbilsförare och transportpersonal” och ”speditörer och logistikpersonal”. Transportsledningspersonal är en yrkesgrupp som kommer att efterfrågas om 5 år och framåt. Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt är: Logistic Flow Manager. En tjänst som fokuserar på att effektivisera flöden och processer indoors, alltså en värdeskapande tjänst. Den bör även innehålla ledarskap. Bemanningsföretagen tror att efterfrågan på transportledningspersonal kommer att öka.

17 Transportföretag 27 företag har svarat på frågorna
Den största yrkesgruppen som det råder en brist på inom detta kluster är ”lastbilsförare och transportpersonal”. Lastbilsförare och transportpersonal”, som behöver nyanställas om fem år och framåt. Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt är: Fordonselektriker, tunga fordonsmekaniker. Jurister som kan arbeta för transportören pga. tokiga regler kring kör- och vilotider samt cabotage. Specialistkontrollanter för yrkesmässig trafik vad det gäller utbildning och trafiktillstånd. Säljare Gruppen ”lastbilsförare och transportspersonal” utgör den största yrkesgruppen som är tillsvidareanställda av involverade 27 transportföretag i enkätundersökningen.

18 Industriföretag 5 företag har svarat på frågorna
Omvärldens inverkan, hårdare konkurrens från utländska företag och efterfrågan på miljöklassificerade transporter kommer att påverka branschen framöver. Ökade krav på administration, information och effektiviseringar. Ökade krav på fler personer med eftergymnasial utbildning. ”Transportledningspersonal” och ”lastbilsförare och transportpersonal” behöver nyanställas inom logistik- och transportsektorn om fem år och framåt. Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt är: Chaufförer med hög kompetens och för arbete med handhållna terminaler.

19 Handelsföretag 12 företag har svarat på frågorna De flesta anställda finns inom ”inköps- och distributionsområdet” Inköps- och distributionspersonal” och ”terminal och lagerpersonal” behöver nyanställas inom logistik- och transportsektorn om fem år och framåt OBS! Ej brist på terminal och lagerpersonal. Yrkesgrupp eller kompetens som inte finns idag men som kommer att behövas om fem år och framåt är: Logistiker med specialistkunskaper och branschvana. Supply Chain Management - kunskap om varuflöden.

20 Utbud på arbetskraft Antal sysselsatta
Arbetslöshetsstatistik för logistik- och transportsektorn Utbildningar

21 Antal anställda per bransch. Sjätte plats.

22 Antal sysselsatta inom transport och magasinering i Östergötland
4% (8233) av det totala antalet sysselsatta i länet (Ca 26% av de sysselsatta inom Transport och magasinering är över 55 år) Enkäten skickades även till företag inom partihandel och provisionshandel som vi skickade enkät till.

23 243 nya lastbilsförare har nyrekryterats
I riket uppskattas antalet nyrekryterade lastbilsförare till knappt 10 000 under 2010/2011. Redan etablerade förare som bytt arbetsplats ingår inte i siffrorna. Bland BA-företagen har 3 procent av rekryteringarna skett i Östsam-regionen. Om samma förhållande gäller även för samtliga lastbilsföretag innebär detta att drygt 300 lastbilsförare ha Skattat antal rekryteringar Östsam 2012.

24 Yrkesgrupper / öppet arbetslösa inom logistik- och transportsektorn i Östergötland
Högstarbetslöshet: Andra yrkesgrupper: Truckförare Logistikchef 6 Bussförare 84 Speditörer 4 Distributionsförare 92 Transport planerare 5 Budbilsförare 39 Fjärrbilsförare 52 September 2012

25 Är kollektivtrafiken bra idag för att ni ska kunna attrahera arbetskraft
58% svarar att kollektivtrafiken är tillräckligt bra. 42 % svarar nej. ”Anpassning till att produktionen alltmer bedrivs på dygnets 24 timmar”. ”Oregelbundna arbetstider”. Svårare för företag i små kommuner!

26 Utbildningar på gymnasial-, yrkeshögskole- och universitetsnivå inom logistik– och transportsektorn i Östergötland

27 Fordons- och transportprogrammet
En elev som gått fordons- och transportprogrammet kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta att studera på yrkeshögskolan. En annan möjlighet är att välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan. Godshantering : Lagerarbetare, terminalarbetare Karosseri och lackering: Billackerare, bilskadereparatör Personbil: Personbilsmekaniker Transport: Lastbilsförare, bussförare Fordons- och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner, lärling

28 Utbildningar på gymnasialnivå
2012/13 Fordons- och transportprogrammet, år /12 Inriktning maskin- och lastbilsteknik år 2 och 3 = ca 22 elever Inriktning personbilsteknik år 2 och 3 = ca 100 elever Inriktning transport år 2 och 3 ca 66 elever Våren 2013 utexamineras ca 60 lastbilsförare Våren 2014 utexamineras ca 50 lastbilsförare (om alla når målen) En stor andel elever väljer personbilsteknik. Av de som väljer transport väljer en ? Bussförare 15 i Motala 32 i Norrköping 19 i Vreta

29 Yrkeshögskoleutbildningar
Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. 200 Yh-poäng ett års heltidsstudier 400 Yh-poäng två års heltidsstudier

30 Yrkeshögskoleutbildningar i Östergötland
Lokförare, 25 platser Affärslogistik, 400 yhp, 30 platser Kvalificerat inköp, 400 yhp, 30 platser Internationell transportlogistik, 400 yhp, 20 platser (OBS! kommer inte att starta hösten 2012) September 2012 eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan

31 Universitetsutbildningar LIU
● Flygtrafik och logistik, kandidatutbildning, 180 p Sökande val 1: 193 Antal platser: 60 ● Samhällets logistik, kandidatutbildning, 180 p Sökande val 1: 44 Antal platser: 30 Ca 350 studenter från civilingenjörs- och civilekonomprogrammen läser en eller flera grundkurser i logistik. Ca 80 teknologer läser huvuddelen av logistikkurserna och som sedan gör ex arbete inom logistik. Källa: LIU september 2012

32 Omdömen om utbildningar
Gymnasieutbildning: bra eller mycket bra 70% Arbetsmarknadsutbildning: bra eller mycket bra 33% (33% har ingen erfarenhet av den) Kvalificerad yrkesutbildning: bra eller mycket bra 55% (31% har ingen erfarenhet av den) Universitetsutbildning: bra eller mycket bra 32% (51% har ingen erfarenhet av den) Obs! Endast 37 företag.

33 Samverkan mellan företag och gymnasieskolan
33% tycker bra eller mycket bra 40% har ingen erfarenhet

34 Samverkan mellan företag och yrkeshögskoleutbildning
53% tycker bra eller mycket bra 40% har ingen erfarenhet

35 Samverkan med universitetet
23% svarar bra 50% har ingen erfarenhet

36 Slutsatser Logistiksektorn är en fortsatt växande sektor i regionen
¼ del av sysselsatta inom transport och magasinering är över 55 år.

37 Ökad konkurrens från utländska företag samt omvärlden leder till effektiviseringar och högre krav på specialistkompetens.

38 Bristyrken inom logistik- och transportsektorn återfinns inom yrkeskategorierna ”lastbilsförare och transportpersonal” samt ”speditörer och logistikpersonal”

39 Om fem år och framåt kommer även ”transportledningspersonal samt ”terminal- och lagerpersonal att efterfrågas.

40 Det utbildas inte tillräckligt med lastbilsförare i Östergötland
Det utbildas inte tillräckligt med lastbilsförare i Östergötland! TYA uppskattar att det behovs lastbilsförare i vårt län utexamineras 60!

41 Det är viktigt att behålla befintliga yrkeshögskoleutbildningar i regionen!

42 Förbättringspotential vad gäller utbildningar:
Kompetens för arbete med handhållna terminaler Effektivisering av flöden och processer Supply Chain Management Juridik

43 fler företag erbjuder praktikplatser och att
För att tillgodose det framtida kompetensbehovet när det gäller lastbilsförare finns behov av att: fler företag erbjuder praktikplatser och att attrahera fler ungdomar till relevanta utbildningar. Mindre än fem procent av lastbilsförare i Sverige är kvinnor.

44 TACK!


Ladda ner ppt "Kompetensbehov inom logistik- och transportsektorn i Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser