Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkeshögskolan Information om utbildningsformen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkeshögskolan Information om utbildningsformen"— Presentationens avskrift:

1 Yrkeshögskolan Information om utbildningsformen
Utbildningar inom IT i Kalmar län Utbildningar inom IT Kronobergs län

2 Nätverk

3 Yrkeshögskolan - ett alternativ till högskola och universitet
En utbildningsform på eftergymnasial nivå Utbildningen är kostnadsfri Berättigar till studiemedel YH-poäng

4 Vad utmärker yrkeshögskolan?
Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov Teori varvas med praktik Omkring 86% blir anställda eller startar eget efter avslutade studier.

5 Vem passar yrkeshögskolan för?
Antagna studerande 2011 49 procent män, 51 procent kvinnor Medelålder 30 år (kvinnor), 27 år (män) 59 procent 25 år eller äldre Karriärskifte/höjd nivå Majoriteten hade arbete redan före Yh-studier 25 procent har en eftergymnasial utbildning på minst ett halvår sedan tidigare Gymnasiebakgrund varierar 22 % utländsk bakgrund källa: YH myndigheten

6 Yh Myndigheten Är en tillsynsmyndighet och de kontrollerar så att allt går rätt till. Avgör vilka utbildningar som får starta

7 Yrkeshögskoleutbildningar inom IT i Kalmar län
XXXX Pågående utbildningar i länet Utbildningar som startar 2013 Samverkan med näringslivet Jag heter Jocelyn Håkansson och representerar Teknikhögskolan som är en del av Plushögskolan. Plushögskolan finns på 12 orter i Sverige i vår region finns vi i Kalmar. Jag kommer att berätta om de IT utbildningar som finns i regionen

8 Webbutvecklare inriktning musik, film och spel
Campus Hultsfred 2-årig utbildning, 400 Yh-poäng Utbildningen ger kompetens som webbutvecklare inblick i kreativa näringarna kurser i juridik, marknadsföring, affärsutveckling fokus på utveckling inom PHP

9 Teknikhögskolan i Kalmar
Systemutvecklare .NET Teknikhögskolan i Kalmar 2-årig utbildning, 400 Yh-poäng Utbildningen ger kompetens i systemutveckling, programmering, databasdesign fokus på .NET utveckling med C# och ASP.NET webbutveckling, databasdesign, e-handel utbildning i projektledning, SCRUM och agiler metoder andra dataspråk som PHP, Java, m.m. I Kalmar har Teknikhögskolan en utbildning till Systemutvecklare inom .NET Den startade i augusti i år och vi har 22 studerande. Dessa studerande utbildas för att kunna arbeta med systemutveckling, programmering, databasdesign och även projektledning Fokus är på C# och ASP.NET samt även andra tekniker som PHP, java m.m. Varje termin i utbildningen avslutas med ett projektarbete där de studerande arbetar i team med fokus på SCRUM och agiler metoder. Detta är en förberedelse inför praktikperioderna som kommer i slutet av varje termin. Systemutvecklaren deltar när nya IT-system ska utvecklas eller då befintliga system ska förändras eller vidareutvecklas. Systemutvecklaren deltar i hela utvecklingsprocessen: analys, design, programmering och dokumentation av ett system är specialiserad på någon av dessa delar. IT-utveckling startar vanligtvis med att en beställning görs av den verksamhet som behöver ett nytt, eller förändrat IT-system. Det kan handla om ett övergripande system, eller ett mindre delsystem. För systemutvecklaren gäller det att förstå beställningen och utveckla de funktioner som efterfrågas. Systemutvecklare arbetar ofta i team, i nära kontakt med beställare och de människor som ska använda systemet. Det är viktigt att ha god förståelse för användarna och att kunna se problem och lösningar ur olika synvinklar

10 Utbildningar med start 2013
Campus Hultsfred Ingen nystart av webbutvecklarutbildning Ansökt om CMS-utveckling med fokus på Drupal Beslut om start ges av myndigheten januari 2013 Teknikhögskolan i Kalmar Systemutvecklare .NET intag 2, start augusti 2013 Nästa år 2013 finns ingen nystart av webbutvecklarutbildning på Campus Hultsfred. Men de har ansökt om att starta en utbildning om CMS-utveckling med fokus på Drupal. I januari nästa får de besked från myndigheten om den utbildningen kan startar. På Teknikhögskolan har vi andra intag på systemutvecklarutbildningen i augusti nästa år.

11 Samverkan med näringslivet
Yrkeshögskoleutbildningar handlar om samarbete mellan utbildningsanordnare och näringslivet Tillsammans skapar vi en utbildningsplan Anordnaren skriver ansökan och myndigheten bedömer ansökan Viktigaste kriteriet är arbetslivets behov De som anordnar YH utbildningar måste arbeta i tät samarbete med näringslivet. Det är alltså ert behov som styr vilka utbildningar vi ansöker om. Ni berättar för oss vad ni har för kompetensbehov om tre till fyra år. Tillsammans med er tar vi fram en utbildningsplan. Vi skriver sedan en ansökan till myndigheten för yrkeshögskolan. Ansökan skickas till myndigheten i september månad och i januari följande år får annordnaren besked om ansökan är beviljad eller avslagen. Om ansökan är beviljad är det vanligt att utbildningen startar till höst samma år. •                          Myndigheten bedömer ansökan utifrån ett antal kvalitetskriterier •                          Viktigast är att kompetensen som utbildas är efterfrågad på arbetsmarknaden och att arbetslivet står bakom utbildningen Kan vi inte bevisa att kompetensen som utbildning leder till är efterfrågad på arbetsmarknaden

12 Er roll under utbildningen
Ta emot en LIA studerande Medverka som gästföreläsare eller handledare Delta i ledningsgruppen och påverka utbildningen

13 Tillsammans skapar vi unika och träffsäkra utbildningar
Samverkan Kontakta andra IT företag Kontakta Regionförbundet Kontakta Yh-anordnare Tillsammans skapar vi unika och träffsäkra utbildningar

14 Yrkeshögskoleutbildningar inom IT i Kronobergs län
Växjö Yrkeshögskola System- och nätverksadministratör Nätapplikationsprogrammerare Ansökan med start 2013 Testledare IT-branschen, NBI Verksamhetsstödjande IT-infrastrukturspecialist, VYH XXXX

15 Nätapplikationsprogrammerare
Utbildningen ger kompetenser i att: att skapa nätapplikationer i olika programmeringsspråk såsom java, c#, php och ajax att tillämpa scrum i olika utvecklingsprojekt att säkerställa att olika verksamheters behov på bästa sätt tillgodoses med business analysis i utvecklingsprojekten att kunna dokumentera och delta i teknisk kommunikation på engelska och svenska att samarbeta och ta ansvar i ett projekt att förstå delarna och helheten i utvecklingsprojekt av nätapplikationer

16 Verksamhetsstödjande IT-infrastuktursspecialist
Utbildningen ger kompetenser i att: • arbeta som teknisk konsult inom IT-infrastruktur på företag i privat och offentlig sektor • förstå de faktiska behov som verksamheten kommunicerar • ta fram och föreslå lösningar som möter verksamhetens behov inom specialisttjänster inom IT-infrastruktur • anpassa sitt kommunikationssätt till verksamhetens behov och förutsättningar • bedöma lämplighet och laguppfyllelse i olika tekniska lösningar

17 Yrkeshögskolemyndighetens analys av kompetensbehov
Kalmar Kronoberg Besöksnäringen; hotell, Teknik och tillverkning Restaurang och turism Samhällsbyggnad, bygg- Energi- och miljöområdet teknik Kultur, media och design Data/IT Lantbruk, trädgård, djurvård, Hälso- och sjukvård Skog och fiske Kvalificerade säljare

18 Vad är det som gör att YH-ansökningar beviljas?
Steg 1: Arbetsmarknadens efterfrågan, hur arbetslivet deltagit i framtagandet av utbildningen Arbetslivsanknytning, hur medverkar arbetslivet i utbildningen Organisation och ledning av utbildningen, bygga på gymnasiala kunskaper, ej akademisk, enligt lag och förordning Ekonomi Utbildningen, grundläggande demokratiska värderingar

19 Vad är det som gör att YH-ansökningar beviljas?
Steg 2: I vilken grad en utbildning svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft i kvalitativt och kvantitativt hänseende. I vilken grad en utbildning finansieras av arbetslivet, dvs. graden av medfinansiering. Om utbildningen inbegriper undervisning i svenska med yrkesinriktning.

20 Kontaktuppgifter Lotta Nydahl Frånberg Projektledare Yrkeshögskola Kronoberg Regionförbundet södra Småland T: E: Jocelyn Håkansson, Platschef Kalmar, Affärshögskolan, Teknikhögskolan T: E: Karin Wirdheim Avdelningschef VUKC, Växjö Yrkeshögskola, T: E:


Ladda ner ppt "Yrkeshögskolan Information om utbildningsformen"

Liknande presentationer


Google-annonser