Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IHR 2005 Hur mycket kan du?. Inledning Här kan du kontrollera hur mycket du kan om det internationella hälsoreglementet, IHR 2005. Du får bedöma tio påståenden,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IHR 2005 Hur mycket kan du?. Inledning Här kan du kontrollera hur mycket du kan om det internationella hälsoreglementet, IHR 2005. Du får bedöma tio påståenden,"— Presentationens avskrift:

1 IHR 2005 Hur mycket kan du?

2 Inledning Här kan du kontrollera hur mycket du kan om det internationella hälsoreglementet, IHR 2005. Du får bedöma tio påståenden, om de är rätt eller fel. Dessa snabba frågor ersätter inte originaltexten, utan lyfter fram några av de viktigaste delarna. Källa, inkl. illustrationer: WHO

3 Det internationella hälsoreglementet (IHR) gäller enbart för smittsamma sjukdomar. RÄTT FEL

4 Det internationella hälsoreglementet (IHR) gäller enbart för smittsamma sjukdomar. Du svarade: ”Fel” Bra, det stämmer! IHR gäller nu för mer än enbart smittsamma sjukdomar. IHR har med avsikt fått ett brett appliceringsområde och inkluderar nu alla händelser och sjukdomar som kan få en internationell inverkan på människors hälsa, vare sig de har ett biologiskt, kemiskt eller radionukleärt ursprung (se definitioner i artikel 1 i IHR). Mer information Läs IHR, artikel 1 och artikel 2 NÄSTA FRÅGA

5 Det internationella hälsoreglementet (IHR) gäller enbart för smittsamma sjukdomar. Du svarade: ”Rätt” Tyvärr, det stämmer inte! IHR gäller nu för mer än enbart smittsamma sjukdomar. IHR har med avsikt fått ett brett appliceringsområde och inkluderar nu alla händelser och sjukdomar som kan få en internationell inverkan på människors hälsa, vare sig de har ett biologiskt, kemiskt eller radionukleärt ursprung (se definitioner i artikel 1 i IHR). Mer information Läs IHR, artikel 1 och artikel 2 NÄSTA FRÅGA

6 Alla fall av kolera, gula febern och pest måste anmälas till WHO enligt det nya IHR. RÄTT FEL

7 Alla fall av kolera, gula febern och pest måste anmälas till WHO enligt det nya IHR. Till skillnad från det IHR som kom 1969 så kräver inte IHR 2005 en anmälan till WHO av fall av kolera, gula febern och pest. De enda sjukdomar där alla fall måste anmälas till WHO är smittkoppor, sars, polio och influensa orsakad av en ny subtyp. Fall av kolera, gula febern och pest ska bedömas med hjälp av det bedömningsschema som finns i bilaga 2 i IHR och ska enbart anmälas till WHO om minst två av fyra kriterier i schemat är uppfyllda. Mer information Läs IHR, artikel 6 och bilaga 2 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Fel” Bra, det stämmer!

8 Alla fall av kolera, gula febern och pest måste anmälas till WHO enligt det nya IHR. Mer information NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Rätt” Tyvärr, det stämmer inte! Till skillnad från det IHR som kom 1969 så kräver inte IHR 2005 en anmälan till WHO av fall av kolera, gula febern och pest. De enda sjukdomar där alla fall måste anmälas till WHO är smittkoppor, sars, polio och influensa orsakad av en ny subtyp. Fall av kolera, gula febern och pest ska bedömas med hjälp av det bedömningsschema som finns i bilaga 2 i IHR och ska enbart anmälas till WHO om minst två av fyra kriterier i schemat är uppfyllda. Läs IHR, artikel 6 och bilaga 2

9 Medlemsstater har rätt att besluta att en händelse utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. RÄTT FEL

10 Medlemsstater har rätt att besluta att en händelse utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Medlemsstater har inte rätt att besluta att en händelse utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Endast WHO:s generaldirektör har rätt att fatta ett sådant beslut. Medlemsstaterna har en skyldighet att anmäla händelser till WHO i enlighet med IHR. Anmälan baseras på att medlemsstaten har använt det bedömningsinstrument som finns i bilaga 2 till IHR. Mer information Läs IHR, artiklarna 1, 4, 6 och 12 samt bilaga 2 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Fel” Bra, det stämmer!

11 Medlemsstater har rätt att besluta att en händelse utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Medlemsstater har inte rätt att besluta att en händelse utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Endast WHO:s generaldirektör har rätt att fatta ett sådant beslut. Medlemsstaterna har en skyldighet att anmäla händelser till WHO i enlighet med IHR. Anmälan baseras på att medlemsstaten har använt det bedömningsinstrument som finns i bilaga 2 till IHR. Mer information Läs IHR, artiklarna 1, 4, 6 och 12 samt bilaga 2 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Rätt” Tyvärr, det stämmer inte!

12 Den nationella kontaktpunkten för IHR är en institution, inte en person. RÄTT FEL

13 Den nationella kontaktpunkten för IHR är en institution, inte en person. Den nationella kontaktpunkten för IHR är den institution, myndighet, departement eller annan enhet som har utsetts av varje medlemsstat att vara tillgänglig dygnet runt för WHO:s kontaktpunkter för IHR. Den nationella kontaktpunktens roll och funktion finns beskrivna i The National IHR Focal Point guide. Socialstyrelsen är utsedd till nationell kontaktpunkt i Sverige. Mer information Läs IHR, artiklarna 1 och 4 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Rätt” Bra, det stämmer!

14 Den nationella kontaktpunkten för IHR är en institution, inte en person. Den nationella kontaktpunkten för IHR är den institution, myndighet, departement eller annan enhet som har utsetts av varje medlemsstat att vara tillgänglig dygnet runt för WHO:s kontaktpunkter för IHR. Den nationella kontaktpunktens roll och funktion finns beskrivna i The National IHR Focal Point guide. Socialstyrelsen är utsedd till nationell kontaktpunkt i Sverige. Mer information Läs IHR, artiklarna 1 och 4 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Fel” Tyvärr, det stämmer inte!

15 Kommuner, landsting och länsstyrelser är skyldiga att rapportera alla misstänkta internationella hot mot människors hälsa till Socialstyrelsen. RÄTT FEL

16 Myndigheter, kommuner och landsting som får information om ett misstänkt internationellt mot människors hälsa ska omedelbart underrätta Socialstyrelsen om det misstänkta hotet. Mer information § 10 i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Rätt” Bra, det stämmer! Kommuner, landsting och länsstyrelser är skyldiga att rapportera alla misstänkta internationella hot mot människors hälsa till Socialstyrelsen.

17 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Fel” Tyvärr, det stämmer inte! Kommuner, landsting och länsstyrelser är skyldiga att rapportera alla misstänkta internationella hot mot människors hälsa till Socialstyrelsen. Myndigheter, kommuner och landsting som får information om ett misstänkt internationellt mot människors hälsa ska omedelbart underrätta Socialstyrelsen om det misstänkta hotet. Mer information § 10 i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

18 Socialstyrelsen beslutar vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser i Sverige. RÄTT FEL

19 Socialstyrelsen ska efter samråd med berörda kommuner och landsting besluta vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar och -flygplatser. Mer information § 3 i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Rätt” Bra, det stämmer! Socialstyrelsen beslutar vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser i Sverige.

20 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Fel” Tyvärr, det stämmer inte! Mer information Socialstyrelsen beslutar vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser i Sverige. Socialstyrelsen ska efter samråd med berörda kommuner och landsting besluta vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar och -flygplatser. § 3 i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

21 Alla hamnar där man kan utfärda saneringsintyg kan även fungera som karantänshamn. RÄTT FEL

22 Alla hamnar där man kan utfärda saneringsintyg kan även fungera som karantänshamn. Båda dessa typer av hamnar nämns i artikel 20 i IHR, men de krav som ställs är olika. Saneringsintyg för fartyg utfärdas av respektive kommun i ett större antal hamnar som finns angivna i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2007:11. Ett mindre antal hamnar har av Socialstyrelsen utsetts till karantänshamnar och de måste uppfylla vissa grundläggande kapacitetskrav som anges i bilaga 1 till IHR. Mer information Läs IHR, artiklarna 19, 20, och 39 samt bilagorna 1B och 3 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Fel” Bra, det stämmer!

23 Alla hamnar där man kan utfärda saneringsintyg kan även fungera som karantänshamn. Mer information Läs IHR, artiklarna 19, 20, och 39 samt bilagorna 1B och 3 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Rätt” Tyvärr, det stämmer inte! Båda dessa typer av hamnar nämns i artikel 20 i IHR, men de krav som ställs är olika. Saneringsintyg för fartyg utfärdas av respektive kommun i ett större antal hamnar som finns angivna i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2007:11. Ett mindre antal hamnar har av Socialstyrelsen utsetts till karantänshamnar och de måste uppfylla vissa grundläggande kapacitetskrav som anges i bilaga 1 till IHR.

24 Intyg om sanering av fartyg och Intyg om befrielse från sanering av fartyg får inte sakna någon information som anges i mallen i bilaga 3 till IHR. RÄTT FEL

25 Intyg om sanering av fartyg och Intyg om befrielse från sanering av fartyg får inte sakna någon information som anges i mallen i bilaga 3 till IHR. Intyg om sanering av fartyg och Intyg om befrielse från sanering av fartyg måste överensstämma med den mall som finns i bilaga 3 till IHR. Intyg som inte stämmer med mallen kan bli avvisade av andra länder och resultera i en störning av den internationella sjöfarten. Mer information Läs IHR, artiklarna 20 och 39 samt bilaga 3 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Rätt” Bra, det stämmer!

26 Intyg om sanering av fartyg och Intyg om befrielse från sanering av fartyg får inte sakna någon information som anges i mallen i bilaga 3 till IHR. Intyg om sanering av fartyg och Intyg om befrielse från sanering av fartyg måste överensstämma med den mall som finns i bilaga 3 till IHR. Intyg som inte stämmer med mallen kan bli avvisade av andra länder och resultera i en störning av den internationella sjöfarten. Mer information Läs IHR, artiklarna 20 och 39 samt bilaga 3 NÄSTA FRÅGA Du svarade: ”Fel” Tyvärr, det stämmer inte!

27 Efter att nya IHR trädde i kraft är vaccinationer som är införda i den tidigare versionen av det internationella intyget om vaccination mot gula febern inte längre giltiga. RÄTT FEL

28 Även om det s.k. International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (ICVP) ersatte det tidigare International Certificate of Vaccination or Revaccination Against Yellow Fever den 15 juni 2007 är vaccinationer som har införts i det tidigare intyget giltiga under angiven giltighetsperiod. Således ska personer som innehar det tidigare intyget med giltiga vaccinationer inte åläggas att uppvisa ett ICVP-intyg. Mer information Läs IHR, artikel 36 samt bilagorna 6 och 7 NÄSTA FRÅGA Efter att nya IHR trädde i kraft är vaccinationer som är införda i den tidigare versionen av det internationella intyget om vaccination mot gula febern inte längre giltiga. Du svarade: ”Fel” Bra, det stämmer!

29 Även om det s.k. International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (ICVP) ersatte det tidigare International Certificate of Vaccination or Revaccination Against Yellow Fever den 15 juni 2007 är vaccinationer som har införts i det tidigare intyget giltiga under angiven giltighetsperiod. Således ska personer som innehar det tidigare intyget med giltiga vaccinationer inte åläggas att uppvisa ett ICVP-intyg. Mer information Läs IHR, artikel 36 samt bilagorna 6 och 7 NÄSTA FRÅGA Efter att nya IHR trädde i kraft är vaccinationer som är införda i den tidigare versionen av det internationella intyget om vaccination mot gula febern inte längre giltiga. Du svarade: ”Rätt” Tyvärr, det stämmer inte!

30 IHR är giltigt enbart om det har ratificerats av en medlemsstat i WHO. RÄTT FEL

31 Till skillnad från konventioner och överenskommelser, behöver medlemsstater, enligt WHO:s konstitution, inte ratificera reglementen som har antagits av Världshälso- församlingen (World Health Assembly) för att vara bundna av dem. Mer information Läs IHR, artiklarna 22 och 59 NÄSTA FRÅGA IHR är giltigt enbart om det har ratificerats av en medlemsstat i WHO. Du svarade: ”Fel” Bra, det stämmer!

32 Till skillnad från konventioner och överenskommelser, behöver medlemsstater, enligt WHO:s konstitution, inte ratificera reglementen som har antagits av Världshälso- församlingen (World Health Assembly) för att vara bundna av dem. Mer information Läs IHR, artiklarna 22 och 59 NÄSTA FRÅGA IHR är giltigt enbart om det har ratificerats av en medlemsstat i WHO. Du svarade: ”Rätt” Tyvärr, det stämmer inte!

33 När är testet slut. Vill du göra testet en gång till? STARTA PÅ NYTT Vill du avsluta? Tryck på Esc-tangenten


Ladda ner ppt "IHR 2005 Hur mycket kan du?. Inledning Här kan du kontrollera hur mycket du kan om det internationella hälsoreglementet, IHR 2005. Du får bedöma tio påståenden,"

Liknande presentationer


Google-annonser