Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i Ediel-anvisningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i Ediel-anvisningar"— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i Ediel-anvisningar
Jan Owe Svenska Kraftnät

2 Förändringar i Ediel-anvisningar
Hänt sen sist Oktober 2007 November 2007 April 2008 Framtiden UTILTS Strukturrapporter Fel och tips

3 Hänt sen sist (maj 2006) 29/9 2006 stoppades införandet av UTILTS
Ny förordning och ny föreskrift PRODAT, exempel på nyheter oktober 2006/april 2007 Undertyp K har tagits bort Inga ombud anges ”Dödsfall” kan hanteras Undertypen H = Hävning infördes i Z08 Personnummer kan hanteras

4 Oktober 2007 Nya föreskrifter gäller sedan den 1 oktober
Alla ska kvittera ett mottaget meddelande inom 30 min Elanvändare och producenter kan få Ediel-meddelanden En ny PRODAT/APERAK-anvisning gäller från 1/10 Z01/Z02 kan nu användas för att kontrollera och komplettera uppgifterna om kunden/anläggningen innan leverantörsbytesprocessen startar med Z03 Enbart negativa APERAK Kundid anges bara i meddelanden där det behövs Nytt fält ”Tidslängd” Anläggningsadress har utgått från bl.a. Z03

5 Vad händer närmast? Den 15 oktober slutar anvisningen från april i år att gälla, då ska alla följa den senaste anvisningen Maximalt två samtidiga versioner får användas Det nya är att övergångstiden från gammal till ny version maximalt är 14 dagar Under september har det förekommit både PRODAT E2SE6B PRODAT E2SE7A men också PRODAT E2SE5B Ingen av dessa versioner får användas 15 oktober

6 Den 1 november Nytt balansansvarsavtal gäller från den 1 november
En nyhet gäller att bud till balansregleringen ska anges per reglerobjekt istället för snittområde På finns en anvisning för Ediel-meddelandet QUOTES

7 Under 2008 PRODAT-ändringar den 1 april 2008
Anläggningsadressen anges i separat fält Segmentet med Kund-id skickas inte om Kund-id saknas Bättre möjligheter att ange vad som var fel SvK kommer att börja skicka ut elektroniska strukturrapporter Ett XML-format för strukturrapporter tas fram För timmätta anläggningar med mätarställningar Skicka mätarkonstant, antal siffror m.m. i PRODAT

8 År 2009 MSCONS och DELFOR (andelstal) kommer att fasas ut
In kommer UTILTS Vissa ändringar mot 2006 års anvisning Viktigast hösten 2007 är att fastställa VAD och sen HUR Rapportering av timmätt och månadsvis förbrukning kommer att göras enligt internationella anvisningar Detta underlättar för en europeisk harmonisering

9 Exempel på klassdiagram från ebIX/EMD

10 Exempel på klassdiagram (forts)

11

12 Andra ändringar 2009 UTILTS ersätter även aggregerade värden i MSCONS och DELFOR (andelstal) Tidsserieprodukten blir en viktig nyhet När vi inför UTILTS ska det bli enkelt att adressera En SMTP-adress för alla UTILTS-meddelanden Mottagaren kan skilja på olika slags UTILTS genom Vilken roll man tar emot UTILTS Typ av UTILTS – enskilda mätvärden, aggregerade mätvärden, planvärden Innehåller UTILTS timvärden eller månadsvärden?

13 Felaktiga versioner i omlopp
I alla Ediel-meddelanden anges en versionsbeteckning T.ex. i gamla PRODAT: E2SE7A, APERAK-svaret skulle ha E2SE6B Nu från 1 oktober gäller E2SE7B både för PRODAT och APERAK APERAK-svaret ska alltså INTE alltid ha samma version som det mottagna meddelandet För DELFOR gäller EDIEL2, medan APERAK ska ha E2SE3B Anger man fel version kan meddelandet bli avvisat

14 Felaktigheter i meddelanden
Anvisningarna och handboken utvecklas ständigt Idag kan man se felaktiga uppgifter om balansansvarig och nätområde i meddelanden med aggregerade serier Nätägaren istället för balansansvarig ”ABC000” istället ”ABC” Fältet för leverantör fylls i meddelanden till SvK Att detta är rätt blir mycket viktigt med UTILTS – då läser man dessa uppgifter för att avgöra vad serien handlar om Alltid aktuell tid i APERAK

15 Några tips Skicka inte för stora meddelanden
Ett års timvärden blir 8760 timvärden. En tidsserie får maximalt innehålla 9999 värden. Maximalt 1 Mbyte rekommenderas generellt Gå över till ”UNOC” – följ ISO Då kan vi hantera ÅÄÖ och andra specialtecken Avveckla era ”schablonbrevlådor” Enklast är det för PRODAT Läs era APERAK Åtgärda negativa APERAK


Ladda ner ppt "Förändringar i Ediel-anvisningar"

Liknande presentationer


Google-annonser