Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Övervakning av djursjukdomar 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Övervakning av djursjukdomar 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor."— Presentationens avskrift:

1 1 Övervakning av djursjukdomar 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor.

2 2 Varför ingår detta i tvärvillkoren? •Övervakningen av djursjukdomar bidrar till livsmedelssäkerheten och konsumenthälsan •Bekämpningen av smittsamma djursjukdomar föreskrivs genom lag Djursjukdomar som ska bekämpas är sjukdomar som föranleder åtgärder av myndigheterna •Hör samman med kraven på märkning och registrering av djur: gemensam bakgrundsförfattning  Lag om djursjukdomar Nr 55/1980

3 3 Lag om djursjukdomar … •Misstänker djurs ägare eller innehavare att djuret dött eller insjuknat i sjukdom som nämnts i 3 § 2 mom., eller i en sådan allvarlig smittsam djursjukdom som inte förekommer i Finland, skall han om möjligt isolera djuret, anmäla saken … samt på hans förordnande vidta åtgärder som behövs för att förhindra att sjukdomen sprider sig och för att utrota den.

4 4 Grundläggande krav Djursjukdomar ¤ anmälningsskyldighet snabb informationsgång av största vikt vid bekämpning av sjukdomar ¤ följa anvisningarna När det gäller TSE-sjukdomar (BSE och scrapie) betonas dessutom att anvisningarna måste följas vid misstanke om sjukdom och under själva sjukdomen

5 5 Lista över sjukdomar i samband med tvärvillkoren (förutom TSE-sjukdomar… ) •Mul- och klövsjuka1959 •Bluetongue (får)- •Boskapspest1877 •Peste des petits ruminants - •Vesikulär svinsjuka - •Koppor hos får och get- •Vesikulär stomatit (nötkreatur, svin, hästar)- •Lumpy skin disease (nötkreatur)- •Rift Valley –fever (får, getter, nötkreatur)- •Afrikansk svinpest- •EHD (epizootic haemorrhagic disease of deer)- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSE-sjukdomar = BSE hos nötkreatur2002 scrapie hos får och getter2006

6 6 •Djurhållaren gör på samma sätt som hittills: anmäler till (kommun)veterinären vid misstanke om att djuret inte är i skick. Anmäler till kadaveruppsamlaren om det observerades något avvikande hos djuret innan det dog. •Veterinären bedömer situationen och diagnostiserar sjukdomen, ger anvisningar till djurhållaren samt för saken vidare.

7 7 •Sjukdomsläget följs upp på basis av de uppgifter som länsveterinärerna samlar in från sitt område och de laboratorieanalyser som Livsmedelsverket utför.

8 8 •Övervakning ”i efterhand” på gårdsnivå: Vid sjukdomsfall utreds också nu hur myndigheterna fick informationen. OBS! Utredning från fall till fall eftersom djuret kan ha varit praktiskt taget utan symptom!

9 9 •Beträffande TSE-sjukdomar betonas utöver anmälningsskyldigheten (art. 11) också åtgärder vid fall av misstanke (art. 12) och efter att diagnosen har ställts (art. 13). •TSE-förordningens (999/2001) artikel 15 gäller utsläppande på marknaden och export av levande djur, deras spermier, embryon och äggceller med hänvisning till regelbunden veterinärövervakning i fråga om bl.a. får och getter.

10 10 På får- och getgårdar •Programmet för bekämpning av scrapie obligatoriskt för flockar med över 20 tackor anmälan till kommunveterinären  anvisningar om provtagning

11 11 Material för självstudier •Transparanger •Om djursjukdomar www.evira.fiwww.evira.fi -> djur och hälsa -> djursjukdomar

12 12 EU-lagstiftning ¤ Förord. 999/2001 artiklarna 11, 12, 13, 15 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati ¤ Dir 85/511/EEG art 3 (ändr. Dir 2003/85/EG art 3) om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka ¤ Dir 92/119/EEG art 3 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka ¤ Dir 2000/75/EG art 3 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue


Ladda ner ppt "1 Övervakning av djursjukdomar 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor."

Liknande presentationer


Google-annonser