Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkät information och kontakt inför placering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkät information och kontakt inför placering"— Presentationens avskrift:

1 Enkät information och kontakt inför placering
Marianne Forslund 23 februari 2006

2 Enkät Marknadsföring Gryning Vård
Utförd av chefer i Gryning Genomfördes december 2005 till januari 2006 Viktigt med den muntliga kontakten med Socialtjänstens företrädare 201 svar – en bra spridning

3 Hur många arbetsledare resp socialsekreterare?
Vi har valt att slå ihop enhetschefer, avdelningschef, 1:e sekreterare mm i den ena gruppen Och socialsekreterare, vuxen, barn och familj, handläggare, familjehemssekreterare mm i den andra

4 Kommuner och Stadsdelar
80 kommuner och SDN 61 av 201 svarande från Gbg

5 1. Vilka kanaler använder Du när Du söker
1. Vilka kanaler använder Du när Du söker information inför en placering? 2,43 3,29 3,71 4,10 3,95 2,52 3,00 2,41 3,19 3,33 4,49 4,42 2,40 3,49 0,00 1,00 2,00 4,00 5,00 Broschyrer och skriftliga utskick Jag ringer till Grynings placeringsfunktion Jag ringer direkt till institutionen Jag rådgör med arbetsledare Jag rådgör med kollegor Socialstyrelsens förteckning över HVB-hem Jag söker information på Internet 0 = aldrig 5 = alltid socialsekreterare arbetsledare

6 1h Annat sätt för informationssökning: ange hur:
Kollar med kollegor Söker i eget register.(Annonserar själv) Ringer till SiS för att rådgöra även för SoL-placeringar ingen erfarenhet behöver lära sig Tidigare erfarenheter av inst. HVB-katalogen - Arvika kommun Bokform i Skandinavisk sjukvårdsinformation Skandinavisksjukvardsupplysning Koordinator beordrare för detta Pratar på gruppträff med kolleger Länsstyrelsen Egen erfarenhet Klienter som tipsar Ringer för personlig kontakt, blir tipsad till hemsidor, institutioner Famhemskonsulent SIS, Gryning först och främst SIL bok om placering Annonser mm Kolleger i andra kommuner mest andra socialarbetare ringer ibland en annan kommun och rådgör Tips från samarbetspartners och kolleger från andra förvaltningar SIS - plac. Kolleger Kännedom Andra kommuner personlig kontakt, Jag ringer direkt till institutionen Annons genom facktidning Kontakt med familjehemsenheten, Västers egen Andra samarbetspartner t.ex Frivården Skandinavisk sjukvårdsupplysning/plac enhet Statens Inst Beror på vilken typ av placering det gäller och även situationen. Svårt att ge en rättvis bild utifrån alternativen Har en bok fylld med institutioner frågar andra kolleger om tidigare erfarenheter, referenser ifrån andra kommuner kolleger, tidigare goda resultat Rådgör med metodhandledare Tips via andra institutioner Det ser olika ut /undersöker utifrån den hjälp som jag ära i behov av Rekommendationer referenser, personligt besök på okända ställen, NAIS, Alltid upphandlingsbolagets förteckning, Länsstyrelsen om anmärkningar i tillstånd Bolistan- gbgs stad Föräldrar själva, tips från andra

7 2. Vilka av följande hemsidor brukar Du
2. Vilka av följande hemsidor brukar Du använda när du söker information inför en placering? arbetsledare socialsekreterare 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Behandlingshemmen Bolistan Stat-inst 0 = aldrig 5 = alltid

8 2 e annan - vilken Jag är för gammal för sådant
eller något åt det hållet kommer ej ihåg för tillfället. Prenumerationssida där man betalar om man får napp Kända behandlingshem (andra än Grynings egna sidor Vårdplats mm (Dock lite för att den är så rolig!) Söker på behandlingshem Psyko-Socialt forum Rekommenderar varandra under förutsättning att jag söker ett §12 hem Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SIL Ibland migrationsverket Inst med egna hemsidor via google lägger ej märke till de specifika adresserna Skannar närmaste sjukvårdsinf Sposit.se, psyko socialt forum - när det är aktuellt Psykosocialt forum kan även ringa dit söker på spec. inst. sökr på Gryning vård HVB guiden eller direkt på hemsida bosit.se Riksförb för familjehemsvård, Familjevårdsgruppen i Jönköping, familjeresursen i Alingsås Jag är för gammal för sådant Länsstyrelsen Missbru?+ har glömt vad den heter Direkt till Beh. Hem Ser brett och personliga kontakter Almänna söksidor t.ex google Oftast handlar det om SIS placeringar då ringer direkt till handläggaren där. Olika i Olika

9 3. Vilken information om behandlingshemmet. är viktigast för dig
3. Vilken information om behandlingshemmet är viktigast för dig? Rangordna nedanstående alternativ på en skala från 1 ( inte viktigt) till 5 ( mycket viktigt) 4,67 4,29 3,90 4,24 3,81 3,33 4,57 3,95 3,42 4,75 4,55 3,94 4,26 3,59 3,68 3,66 4,70 4,05 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Målgrupp Metod, behandlingsinnehåll Bemanning Personalens utbildning och kompetens Geografiskt läge Tillgång till skola Möjlighet till eftervård Kvalitet Redovisning av uppföljning och utvärdering Vårdavgift socialsekreterare arbetsledare

10 4. Hur ofta brukar Du vända dig till Gryning
4. Hur ofta brukar Du vända dig till Gryning Vård när det gäller nedanstående uppdrag? 2,57 2,65 2,00 2,14 2,58 2,08 2,01 1,82 0,00 1,00 3,00 4,00 5,00 Placering i familjehem Utbildning, handledning familjehem Öppenvårdsinsatser Skyddsboendet arbetsledare socialsekreterare 0 = aldrig 5 = alltid

11 5. Hur lätt är det att få kontakt med Gryning. Vård
5. Hur lätt är det att få kontakt med Gryning Vård? 1= mycket lätt 5= Svårt 1,17 1,35 1,77 1,79 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Placeringsfunktionen Enskilda institutioner arbetsledare socialsekreterare


Ladda ner ppt "Enkät information och kontakt inför placering"

Liknande presentationer


Google-annonser