Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett axplock av nyheter i 3L Pro 2011.Q4 – 2012.Q3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett axplock av nyheter i 3L Pro 2011.Q4 – 2012.Q3"— Presentationens avskrift:

1

2 Ett axplock av nyheter i 3L Pro 2011.Q4 – 2012.Q3
Erfadagarna 2012 Marie Lucander Produktledning

3 Ny färg

4 Nya ikoner Ikon för öppna huvudmeny i version 2012.Q2

5 Ny färg och form Beskrivningstexter påslagna i verktygslisten
Exempel verktygslisten för bilden kontraktsparter/kunder normalläge version 2012.Q2 Exempel verktygslisten för bilden kontraktsparter/kunder normalläge version 2012.Q3

6 Ny färg och form Lugnare för ögat

7 Ny färg och form - Övriga funktioner som synliga knappar i bilden
- Knapp för de fält man kan ta översikt i

8 Ny färg och form Färg som är obligatoriska är ljust gula
Möjlighet att definiera egna obligatoriska fält Möjlighet att släcka fält som inte används

9 Ny färg och form Utskriftshantering som den vi är vana vid från Office-paketet För de rapporter där själva rapporten är huvudsyftet, t.ex. redovisnings- och andra rapporter så är starta-knappen borttagen (den gröna pilen). Snabbkommandot F10 ger, precis som tidigare, utskrift till bildskärmen.

10 Ny färg och form Utskriftshantering som den vi är vana vid från Office-paketet Utskrift till skrivare Utskrift till fil

11 Ny färg och form Förvald färg för testmiljö

12 Sök i 3L Pro Drilldown från träfflistan ner till aktuell post

13 Övriga allmänna nyheter
Kalender bankfria dagar skapas automatiskt vid uppgradering till version 2012.Q3 Ställ in var rapporter till fil normalt ska skapas Postadress skrivs from version 2012.Q2 inte med versaler

14 Nyheter för import av SIE4
Möjlighet till automatisk inläsning (tillägg) Koder skapas inte automatiskt vid inläsning Kontroll av giltighetsdatum på konton och koddelar Avvikelsehantering i gränssnitt i 3L Pro, möjlighet till korrigering innan import Högre kvalitet på importerad redovisningsinformation

15 Redovisning Ny bild för verifikationsregistrering from version 2012.Q3
Kopiera till och från Excel möjlig bland mycket annat

16 Redovisning, övrigt Historik för ändring/radering av verifikationsrad sparas from version 2012.Q3 Möjlighet att visa i rapport eller som överstrukna rader i nya verifikationsregistreringsbilden Vid registrering av redovisningskod (tex motpart, aktivitet) i huvudbolaget finns möjlighet att kopiera ut denna till klienterna.

17 Fler Excelnära rapporter
Huvudbok Huvudbok/redovisningskod Saldobalans Saldobalans/redovisningskod Verifikationslista Verifikationslista/redovisningskod Möjlighet att öppna direkt vid utskrift

18 Fakturering/kunder Möjlighet att bläddra mellan kunder
Reskontralistan till detaljerad rapport i Excel

19 Fakturering/kunder Även ouppdaterade fakturor och avier visas i Se på partsaldo

20 Fakturering/kunder Lokal utskrift via Addoro
Påminnelser/kravbrev via Addoro Möjlighet att läsa in anmälningsfiler för e-faktura med automatik (tillägg)

21 Leverantörsreskontra
Möjlighet att bläddra mellan leverantörer Menyval som finns dubbelt är rensade Leverantörsbetalningar är kompletterade med bland annat spara klienturval

22 Projektstyrning Inläsning av budget/prognos omfattar alla 10 koddelar
Tidsstyrd export av projektinformation (tillägg) Tidsstyrd export av projekttransaktioner (tillägg) Import av projekt från försystem (tillägg)

23 Personaladministration
Rapporten Fördelningslista – Ackord tar hänsyn till datumstyrda priser Omfattande revideringar i ATF-hanteringen

24 Revideringar ATF-hantering
Det har inte gått att göra undantag på personalnivå för ATF:en Personalregistret har med anledning av detta utökats med val ’Ingen ATF’ Det har ibland blivit merarbete då en löneperiod sträcker sig över ATF-årsskiftet Därför går ATF-hanteringen numera på datum i lönetransaktionen istället för datum i löneperioden Det kan ha varit svårt med att stämma av ATF m.h.a. rapporten Lönetransaktioner, då ATF inte följer kontantprincipen Vi har med anledning av detta utökat rapporten lönetransaktioner med nya datumurval Det har inte gått att spara ATF till nästkommande år, vilket vissa avtal stödjer Det är nu möjligt att spara ATF

25 Hyres- och avgiftsadministration
Möjlighet att bläddra mellan kontrakt Automatisk hantering av över- och underskott vid avisering Ändra förfallodatum i samband med avisering

26 Hyres- och avgiftsadministration
Avins saldo till autogirofilen Bevakningskod på lägenheten/lokalen

27 Hyres- och avgiftsadministration - bostadsrättsföreningar
Ny hantering av mediaförbrukning Mätaren knuten till lägenheten/lokalen Mer intuitiv bild för att debitera förbrukning All information om förbrukning skrivs på avin, förbrukningsbilagan borttagen Möjligheter att backa inläsning av mätarvärden, förbrukning/kontrakt, skapade debiteringar och avier

28 Hyres- och avgiftsadministration - bostadsrättsföreningar
Nytt andelstal - kapitalandelstal Ny hantering av kapitaltillskott Allmänna kapitaltillskott kan periodiseras vid förvärv/försäljning Individuella kapitaltillskott (insatshöjning) kan hanteras Avsättning till inre reparationsfond kan göras på kalkylerat andelstal

29 Maskinuthyrning Ändringar i rapporten Debiteringsunderlag
Möjlighet finns att få ut en kontosammanställning per kostnadskonto av vald periods debitering för varje order Kostnadskontot redovisas på varje detaljrad i rapporten Val att få detaljraderna sorterade efter uthyrningsobjektid Artikelnummer och benämning byter plats för att göra rapporten mer lättläst Orderrader redovisas efter vald sorteringsordning - När sidbyte per leveransadress begärs ska orderraderna redovisas efter vald sorteringsordning oavsett på vilken order de ingår. Ordernumret redovisas endast som information på respektive orderrad Pris föreslås från hyresobjektsgruppen Vid registrering av pris i en ny prisklass på nytt eller befintligt uthyrningsobjekt föreslås priset från hyresobjektsgruppen

30 Webbportal Utökning av rapporter Rapporter endast tom stängd period
Mäklarbild Fakturaunderlag (tid) Huvudbok Reskontralistan visar alla typer av fakturor/avier Rapporter endast tom stängd period Kodrättigheter påverkar även översikter


Ladda ner ppt "Ett axplock av nyheter i 3L Pro 2011.Q4 – 2012.Q3"

Liknande presentationer


Google-annonser