Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kortsiktig /Långsiktig effekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kortsiktig /Långsiktig effekt"— Presentationens avskrift:

1 Kortsiktig /Långsiktig effekt
Förändringsteorin Utlysning: Småland och Öarna – Minskad ohälsa och sjukskrivning dnr. 2016/00306 För att göra detta behöver vi…… För att erbjuda detta måste vi göra… För att uppnå resultaten måste vi erbjuda… För att nå effekten måste vi uppnå… Start Resurser Aktiviteter Leverans/ utfall Resultat Kortsiktig /Långsiktig effekt Resurser i form av personal, kompetens och medel. Fylls i av projektet. Aktiviteter som ska genomföras i projektet för att kunna uppnå resultat. Fylls i av projektet. Projektmål och indikatorer. Fylls i av projektet. Insatserna i projekt ska stärka målgruppen. Projekt ska tillsammans med arbetsgivare skapa en struktur för preventiva åtgärder på arbetsplatserna för att förhindra ohälsa hos arbetstagare. Resultat på organisationsnivå: Projektet ska uppnå en samstämmig struktur mellan aktörerna för målgruppens insatser. På kort sikt ska utlysningens projekt resultera i att sjukskrivna ska kunna återinträda på arbetsmarknaden, och skapa bättre förutsättningar på arbetsplatser för minskad framtida ohälsa. På lång sikt ska utlysningens projekt bidra till strukturella förändringar som förbättrar sättet att arbeta med återgång till arbete och förebyggandet av sjukskrivningar i region Småland och Öarna.


Ladda ner ppt "Kortsiktig /Långsiktig effekt"

Liknande presentationer


Google-annonser