Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer"— Presentationens avskrift:

1 Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Kerstin Kristensen 1

2 Hälsa alla välkomna Ange vilka tider som gäller
Lämna ut de tider som gäller Kanske gå igenom hur en runda fungerar Att det kommer att vara övningar, titta på film, lyssna på eller läsa texter Ibland bikupa dvs. prata två och två eller tre och tre… Skicka runt en närvarolista. Bra om för att kunna skriva ut intyg

3 Denna film är 3 minuter och 11 sekunder.
Den finns på sidan som heter Välkommen. Till Välkommen kommer du om du klickar på den svarta ikonen med tre liggande vita ränder. 3

4 Läsa text/Lyssna på text + Kursens utgångspunkter

5 Klicka på länken till Jämställdhetsmålen för att ta del av alla målen.
Läs rubrikerna och avsluta med att poängtera att alla målen hör ihop. 5

6 Läsa text/Lyssna på text + Kursens avgränsningar

7 Poängtera att Våld kan förekomma i alla relationer Att alla som utsätts för våld i nära relationer har samma rätt till stöd och skydd, oavsett kön, könsidentitet eller livsomständighet. 7

8 Läsa text/Lyssna på text + Begrepp

9 Kursens upplägg Läs texten nedan för gruppen:
I det första kapitlet definieras våldet och vi går igenom hur vanligt våld i nära relation är. I kapitel två går vi igenom hur våldet kan ta sig uttryck och vilka konsekvenser det kan få för den som utsätts. Våldets mekanismer är fokus i kapitel tre, det vill säga de processer som den våldsutsatta ofta genomgår för att normaliseras in i en vardag präglad av våld men också för att lämna en relation. I det fjärde kapitlet tittar vi närmare på vilket ansvar samhället har för att ge stöd till den våldsutsatta, våldsutövaren och deras eventuella barn. Sist kommer ett avslutande kapitel, där hela kursen sammanfattas med att titta närmare på framtida utmaningar. 9

10 Läsa text/Lyssna på text + Begrepp
Alla har rätt till stöd och skydd Alla som blir utsatta för våld i nära relationer, oavsett kön eller könsidentitet, har rätt till stöd och skydd. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer gäller för såväl kvinnor och män som flickor och pojkar. (SOSFS 2014:14) Efter detta ska du inte visa något mer på denna sida… 10

11 Dela ut visitkorten Poängtera att de kan användas för eget bruk, om du är orolig för någon annan men att de även kan ringa som personal och rådfråga. 11

12 Sammanfatta Vi har nu fått lite bakgrund till kursen och vilka utgångspunkter och avgränsningar den har Så även om kursen har fokus på det som är vanligast – att kvinnor utsätts för våld i nära relation av en manlig partner så ska vi ständigt ha med tanken att: Våld kan förekomma i alla relationer Och att alla som utsätts för våld i nära relationer har samma rätt till stöd och skydd, oavsett kön, könsidentitet eller livsomständighet

13 Knyt ihop inledningen Vad har varit nytt? Vad har varit intressant?
FORTSÄTT TILL KURSEN 13


Ladda ner ppt "Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer"

Liknande presentationer


Google-annonser