Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion och identitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion och identitet"— Presentationens avskrift:

1 Religion och identitet
Vidare begrepp

2 Centrala begrepp Existentialism grupppsykologi dynamiska processer
egen kultur och andras kultur

3 Vad är existentialism? Livsfrågor: ¨vad är en livsfråga?
Varifrån kommer vi? Vad händer efter döden? Finns det en gud? Men också: Vad är viktigt i livet? Hur vill jag att livet ska vara? Hur vill jag bemöta andra människor?.

4 Allmänmänskliga frågor.
Vi skiljer oss inte så mycket åt globalt. Men frågorna är kontextuella, svaren och funderingarna påverkas av den kontext de tillkommer i. De är också föränderliga utifrån vår egen kontext, de förändras genom livet.

5 Livsåskådning Livsåskådning fångar helheten.
”en övergripande beskrivning av människors sätt att betrakta tillvaron där olika delar ingår. Tre faktorer brukar räknas in i begreppet livsåskådning. Världsbild Centralt värderingssystem Grundhållning

6 Religiös eller sekulär världsbild
En religiös världsbild innefattar gudar i en central eller mindre central roll. Centrala värderingssystemet innefattar människans etik och moral, Grundhållning. Människosynen och hur människan känner inför livet Sekulär livsåskådning: Samma förutom att den sekulära världsbilden inte innefattar gudar. men jag vill inte prata om en moral knuten till en specifik religion, utan en mer kontextuell moral och etik baserad på förutsättningarna människor lever under. Individuell etik och moral.

7 Socialisationsprocesser, grupper
Primärgrupper: familj, nära vänner Sekundärgrupper: Uppbyggt runt gemensamma intressen eller aktiviteter

8 Identitet i utvecklas i socialisation
Tre stadier: Imitation Identifikation internalisering

9 Dagens uppgift Gå till Öppna dokument Religion och identitet + uppgift Klicka på länken längst ner: vaxelverkan/

10 Skrivuppgift, skall mailas till nils.ahlsen@arlandagymnasiet.se
Läs artikeln och svara på frågorna: 1) Vad väcker denna artikel för tankar och funderingar hos dig? Håller du med? Håller du inte med? Motivera! I dina svar ska du använda egna erfarenheter, allt tillgängligt material på min hemsida, dina egna funderingar från första lektionen samt andra källor du kan hitta. Kom ihåg att källhänvisa och var noga med att tala om när det är din egen åsikt! 2) Förutom frågorna nedan ska du även fundera på följande: Är det viktigt att ha en tydlig identitet? Vilka faktorer anser du vara viktiga när ens identitet formas? Hur tänker du att religion formar en människas identitet? Att inte tillhöra en religion är också ett sätt att identifiera sig. Vad formar en människa som inte har en religiös tro?


Ladda ner ppt "Religion och identitet"

Liknande presentationer


Google-annonser