Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MLA 20170511 Karl Fors, SKL/VästKom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MLA 20170511 Karl Fors, SKL/VästKom."— Presentationens avskrift:

1 MLA Karl Fors, SKL/VästKom

2 Organisation Nationellt/regionalt/delregionalt/lokalt Samverkan kommun och region Ett presentation med ett antal exempel som vi kan ha dialog kring. Utifrån era behov och möjligheter

3 Organisation för verksamhetsutveckling med stöd av IT
Tjänstemannagrupper Politiska grupper Organisation för verksamhetsutveckling med stöd av IT Med VGR Styrgrupp IT i Väst - SITIV Politiska samrådsorganet VästKom-VGR (SRO) Strategiska Styrgruppen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT VästKoms styrelse Regional Arkitekturlednings-grupp – ALVG Delregional Kommunalförbundens nätverk med de 49 kommunerna för socialtjänst-, hälso- och sjukvårds- och e-frågor

4 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT
Siv Torstensson Maria Nilsson Ann-Charlotte Klarén Karl Fors Freddy Ehrenholm Johan Kjernald Maricel Zoll

5 Vad händer regionalt? Hemsida, transparens

6 Vilka är vi? Länsgemensam samverkansorganisation för verksamhetsutveckling med stöd av IT som samordnas av VästKom. Med VGR Styrgrupp IT i Väst - SITIV Politiska samrådsorganet VästKom-VGR (SRO) Strategiska Styrgruppen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT VästKoms styrelse Regional

7 Kommunernas tillgång till 100 Mbit/s 2016
PTS bredbandskartläggning, siffror från oktober 2016

8 E-HÄLSA 2025 Regeringen och SKL har tagit fram en gemensam Vision för e-hälsa samt en första handlingsplan för att nå visionen. Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet Jämlik vård Delaktighet, Trygghet och självständighet Roligare och bättre arbetsmiljö Använda tekniken på ett smart sätt Samordnad vård Verksamhetsutveckling

9 Vad händer nationellt SKLs förvärv av Inera - Kommun och landstingsägt bolag för att stötta utvecklingen Leda - 20 framtidskommuner!! Gemensamma förutsättningar Standards för att öka takten för interoperabilitet Ljus på natten Journalen på nätet Hur kan vi arbeta smartare, upphandlingar (SKL – Komentus). Lika för socialtjänsten för att ta nästa steg. Vården i siffror - kvalitetsutveckling - webbplats. 1177 har 8 miljoner användare / månad Nytt i socialtjänstförordningen: I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

10 Socialstyrelsens rapport för 2016 E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
82 % svar (100% i Fyrbodal) Målområden Digitala trygghetslarm Välfärdsteknik NPÖ Säker roll och behörighet Mobil dokumentation e-tjänster Strukturerad dokumentation

11 NPÖ – nationell patientöversikt
261 kommuner är anslutna 23 kommuner är producenter Unika användare har fördubblats Fyrbodal alla anslutna som konsument 2017

12 Mobil dokumentation Den kommunala mobila socialtjänstpersonalen kan läsa och dokumentera mobilt i kommunens verksamhetssystem Riket 7% Västra Götaland 7 % Fyrbodal 20 %

13 Välfärdsteknik Ordinärt boende Larm Tillsyn Påminnelser

14 Välfärdsteknik Särskilt boende Tillsyn Tillgång till internet Larm
(Något lägre siffror för personer med funktionsnedsättning) Tillsyn Tillgång till internet Larm Påminnelser

15 E-Tjänster inom socialtjänsten
Svag utveckling i hela riket Frågor kring Ansökningar (mindre än 5%) Tidsbokningar (mindre än 5%) Synpunkter och klagomål (ca 70%) Övriga e-Tjänster (mindre än 10 %)

16 Slutsats – svag utveckling
Brist på bland annat Kompetens Kommunövergripande samverkan Ekonomi för införande Exempel SSBTEK IT-kostanden i stort oförändrad sedan mer än 10 år – enligt tidningen Dagens samhälle Infrastruktur mm

17 Vad händer regionalt? Hemsida, transparens

18 Handlingsplaner 2017 Kommungemensam utveckling eSamhället 2017
Nationell påverkan Stödja arbete med handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Framtidens vårdinformationsmiljö Välfärdstjänster inom hemmet –förstudie drift och förvaltning Välfärdsteknik Informationssäkerhet Gemensam IT samordning (GITS) Digital Agenda Infrastruktur Handlingsplan med VGR (på remiss) Utveckla samarbetet mellan parterna i digitaliseringsområdet Innovation Förutsättningar för informationsutbyte Nationell påverkan

19 Sluta faxa journalhandlingar mellan huvudmännen

20 ”Sluta faxa” innebär nya möjligheter
Ökade krav på informationssäkerhet Nya dataskyddsförordningen FAX via Internet Ökad patientsäkerhet Vem läser? (Papper på vift?) Tillgång till NPÖ! Region, primärvård/Närhälsan, Journalen på nätet

21 Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland

22 Kommuner påbörjat införande
Leverantörsdag 10 maj Kommuner påbörjat införande

23 5000 nedladdningar av filer
Lanserades Nov 2016 Över 3000 användare 170 kommuner 5000 nedladdningar av filer 74% hittade något nyttigt 300 delningar

24 Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM
En del av omställningsprogrammet Specialicerad vård Den nära vården Digitalisering av vården Bakgrund: Patientscenarioarbete En del av FVM är upphandling av kärnssystem Konkurrenspräglad dialog

25 Lokalt/slutsats (vad görs och vad kan de i rummet göra)
Påbörja arbetet genom att prata om digitalisering Ställ krav, internt och i samverkan! Lokalt/slutsats (vad görs och vad kan de i rummet göra) Lite omvärldsexempel? Att tänka på. När de lämnar rummet. Ställ frågan hemma. Samverkan. V i kan förbättra kompetensen i sakfrågorna. Genom samverkan. Ex kompetens HSA, ”den här uppgiften också, man bara gör. Inte frågar sig varför. Hur uppgiften kan tillföra nytta för kommunen.


Ladda ner ppt "MLA 20170511 Karl Fors, SKL/VästKom."

Liknande presentationer


Google-annonser